AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ       

2.LİTERATÜR  ARAŞTIRMASI  

3. Ağaç Malzemenin Yapisi 

3.1. Ağaç Malzemenin Kurutma Yönünden İncelenmesi  

3.1.1. Ağaç malzemenin yapısı        

3.1.2. Özgül kütle     

3.1.2. Ağaç malzemenin rutubeti     

3.1.2.1. Taze hal rutubeti     

3.1.2.2. Lif doygunluğu rutubet hali

3.1.2.3. Hava kurusu rutubet hali   

3.1.2.4. Başlangıç rutubeti   

3.1.3. Kurutma sırasında ağaç malzemede oluşan şekil değişiklikleri    

3.2. Rutubet Meyli   

3.3.Kurutma Meyli   

4. Kurutmayi Etkileyen Faktörler  

4.1. Kurutma Olayı   

4.2. Kurutma Yöntemleri     

4.2.1. Klasik Kurutma         

4.2.2. Kondenzasyonla Kurutma     

4.2.3.Vakumlu Kurutma      

4.3. Kurutmayı Etkileyen Hava İle İlgili Faktörler           

4.3.1. Havanın Sıcaklığı       

4.3.2. Havanın bağıl nemi    

4.3.3.Havanın hareketi        

4.4.Kuruma Evreleri

4.5. Kurutma Programları    

4.5.1.Isıtma periyodu           

4.5.1.1. Ön Isıtma     

4.5.1.2. Yüzeysel Isıtma       

4.5.1.3. Derinlere kadar ısıtma       

4.5.2.Kurutma periyodu       

4.5.3. Dengeleme Peryodu  

5. Kurutma Fırınlarının Yapısı, Elemanları Ve Kontrolü  

5.1. Kurutma Fırınlarının Yapısı      

5.1.1. Metal fırınlar  

5.1.2. Kagir fırınlar   

5.1.3. İşletmeye uygun kurutma fırını boyutlarının belirlenmesi  

5.1.4.Taban ve tavanın yapısı         

5.1.5. Havalandırma Bacaları ve Kapılar   

5.2. Isıtma Donanımı

5.3. Fırın Nemini Azaltma ve Çoğaltma Donanımı

5.4. Havalandırma Donanımı          

5.5.Otomatik Kontrol ve Ayar Donanımı   

5.5.1. Ölçme tekniği ve ölçme aletleri        

5.5.2.Yarı otomatik ayarlama          

5.5.3.Tam otomatik ayar ve kumanda        

6. Jeotermal Enerjinin Üretim Ve Kullanımı         

6.1. Tanımı ve Sınıflandırılması       

6.2.Jeotermal Enerjinin Avantajları

6.3. Dünyada ve Türkiye’de Jeotermal Enerjinin Mevcut Durumu        

6.4.Rezervler

6.5.Jeotermal Enerjinin Üretim Yöntemleri ve Teknolojisi          

6.5.1. Jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretimi          

6.5.2. Jeotermal enerjiden ısı enerjisi üretimi       

6.6. Birim Üretim Girdileri  

6.7.Jeotermal Enerjinin Üretim Maliyetleri          

6.8.Jeotermal Enerjinin Diğer Enerji Kaynakları İle Karşılaştırılması   

7. Jeotermal Enerji İle Kereste Kurutmanin Teknik Analizi       

7.1.Kereste Kurutma Fırınlarında Kullanılan Enerjiler    

7.2.Jeotermal Enerjinin Klasik Kereste Kurutma Fırınlarında Kullanımı          

7.2.1.Jeotermal enerji kullanan ısıtma sisteminin klasik pompalı sıcak sulu ısıtma sistemleriyle karşılaştırılması           

7.2.2.Jeotermal enerji ile çalışan klasik  kereste kurutma fırını dizayn ilkeleri 

7.2.2.1.Kereste  istif  ölçüleri          

7.2.2.2.Kurutma fırınının boyutları ve yapım esasları       

5.2.1.3.Isıtıcı tasarımı          

5.2.1.4.Vantilatör tasarımı   

5.2.1.5.Nemlendirme işlemi ve nemlendirme tertibatı      

5.3. Kerestelerin Fumerol  ( Kızgın Buhar)'la Buharlanması ve Kurutulması    

7.4.Jeotermal Enerjinin Entegre Kurutma Tesislerinde Kullanımı         

8. Jeotermal Enerji İle Kereste Kurutmanin Ekonomik Analizi  

8.1. Araştırma Modelinin Belirlenmesi      

8.1.2.Klasik kereste kurutma fırınlarının belirlenmesi     

8.1.2.1.   2m3’lük fırının özellikleri 

8.1.2.2.  20 m3’lük fırının özellikleri           

8.1.2.3  60 m3’lük Fırının Özellikleri          

8.1.3. Klasik Kereste Fırınlarında Kullanılan Isıtma Sistemleri  

8.1.4. Isıtma Kazanı Kapasitesinin Belirlemesi     

8.1.5.Araştırmada Kullanılacak Kereste Türünün ve Kurutma Programının Tespit Edilmesi  

8.2.Yıllık Enerji Gereksinimin Bulunması  

8.4. Kullanılan İstatiksel Yöntemler           

8.4.1. Trend analizi   

8.5. İlk Yatırım Tutarlarının Belirlenmesi  

8.5.1.Jeotermal Enerji İle Çalışan Kereste Kurutma Fırınlarının İlk Yatırım Tutarlarının Belirlenmesi

8.6.İşletme Maliyetleri        

8.6.1.İşletme Maliyetlerinin Değerlendirilmesi    

EK.3. Kereste Kurutmada Enerji Bilançosu         

3.1.Kereste Kurutmada Isıtma Peryodun da Gerekli Enerjinin Hesaplanması  

3.1.1.Fırın duvarlarının tavan ve kapılarının ısıtılması      

3.1.2.Fırın havasının ısıtılması         

3.1.3.Kerestelerin Isıtılması

3.1.4.İstif Latalarının Isıtılması       

3.1.5.Kabindeki Metal Kısımların Isıtılması         

3.1.6.Çeperlerden ve Diğer Açıklıklardan Meydana Gelen  Isı Kaybı   

3.1.7.Isıtma Aşamasında Gerekli Toplam Isı İhtiyacı      

3.2.Kurutma Aşamasında Gerekli Isı Enerji İhtiyacının Hesaplanması  

3.2.1.Kerestedeki Serbest Suyun Buharlaştırmak İçin Gerekli Isı Enerji         

3.2.2.Kerestedeki Bağlı Suyun Buharlaştırılması İçin Gerekli Isı Enerji           

3.2.3.Dışarı Atılan Havadan Dolayı Oluşan Isı Kayıpları

3.2.4.Kurutma Aşamasında Gerekli Toplam Isı İhtiyacı  

3.3.Kurutma Periyotları Boyunca Harcanması Gerekli Toplam Enerji