AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ

2. ODUNUN ANATOMİK YAPISI

2.1. Ağaçta Makroskobik Özellikler

2.1.1. Öz odun

2.1.2. Diri odun

2.1.3. Olgun odun

2.1.4. Öz odun ve olgun odun

2.1.5. Yıllık halkalar

2.1.6. İlkbahar odunu ve yaz odunu

2.1.7. Yıllık halka sınırı

2.1.8. Öz ışınları

2.1.9. Boyuna paranşimler

2.1.10. Reçine kanalları

2.1.11. Odunun rengi

2.1.12. Odunun parlaklığı

2.1.13. Koku

2.1.14. Tekstür

2.1.15. Lif yapısı

2.1.16. Görünüş özellikleri

3. İĞNE YAPRAKLI YERLİ AĞAÇLAR

3.1. Ladin

3.1.1. Yetiştiği yerler

3.1.2. Yapısı

3.1.3. Kullanıldığı yerler

3.2. Çam

3.2.1. Yetiştiği yerler

3.2.2. Yapısı

3.2.3. Kullanıldığı yerler

3.3. Köknar

 

3.3.1. Yetiştiği yerler

3.3.2. Yapısı

3.3. Kullanıldığı yerler

3.4. Ardıç

3.4.1. Yetiştiği yerler

3.4.2. Yapısı

3.4.3. Kullanıldığı Yerler

3.5. Porsuk

3.5.1. Yetiştiği yerler

3.5.2. Yapısı

3.5.3. Kullanıldığı Yerler

3.6. Sedir

3.6.1. Yetiştiği yerler

3.6.2. Yapısı

3.6.3. Kullanıldığı Yerler

3.7. Selvi (Servi)

3.7.1. Yetiştiği yerler

3.7.2. Yapısı

3.7.3. Kullanıldığı yerler

4. GENİŞ YAPRAKLI YERLİ AĞAÇLAR

4.1. Meşe

4.1.1. Yetiştiği yerler

4.1.2. Yapısı

4.1.3. Kullanıldığı yerler

4.2. Gürgen

4.2.1. Yetiştiği yerler

4.2.2. Yapısı

4.2.3. Kullanıldığı yerler

4.3. Dişbudak

4.3.1. Yetiştiği yerler

4.3.2. Yapısı

4.3.3. Kullanıldığı yerler

4.4. Karaağaç

4.4.1. Yetiştiği yerler

4.4.2. Yapısı

4.4.3. Kullanıldığı yerler

4.5. Ceviz

4.5.1. Yetiştiği yerler

4.5.2. Yapısı

4.5.3. Kullanıldığı yerler

4.6. Akçaağaç

4.6.1. Yetiştiği yerler

4.6.2. Yapısı

4.6.3. Kullanıldığı yerler

4.7. Ihlamur

4.7.1. Yetiştiği yerler

4.7.2. Yapısı

4.7.3. Kullanıldığı yerler

4.8. Kavak

4.8.1. Yetiştiği yerler

4.8.2. Yapısı

4.8.3. Kullanıldığı yerler

4.9. Huş

4.9.1. Yetiştiği yerler

4.9.2. Yapısı

4.9.3. Kullanıldığı yerler

4.10. Kiraz

4.10.1. Yetiştiği yerler

4.10.2. Yapısı

4.10.3. Kullanıldığı yerler

4.11. Şimşir

4.11.1. Yetiştiği yerler

4.11.2. Yapısı

4.11.3. Kullanıldığı yerler

4.12. Kayın

4.12.1. Yetiştiği yerler

4.12.2. Yapısı

4.12.3. Kullanıldığı yerler

5. YABANCI AĞAÇLAR

5.1. Maun

5.1.1. Yetiştiği yerler

5.1.2. Yapısı

5.1.3. Kullanıldığı yerler

5.2. Abanoz

5.2.1. Yetiştiği yerler

5.2.2. Yapısı

5.2.3. Kullanıldığı yerler

5.3. Pelesenk

5.3.1. Yetiştiği yerler

5.3.2. Yapısı

5.3.3. Kullanıldığı yerler

5.4. Paduk

5.4.1. Yetiştiği yerler

5.4.2. Yapısı

5.4.3. Kullanıldığı yerler

5.5. Tik

5.5.1. Yetiştiği yerler

5.5.2. Yapısı

5.5.3. Kullanıldığı yerler

5.6. Gül

5.6.1. Yetiştiği yerler

5.6.2. Yapısı

5.6.3. Kullanıldığı yerler

6. KULLANILIŞ YERİ İLE İLGİLİ OLARAK AĞAÇ HAMMADDESİ

    ÖZELLİKLERİ

6.1. Bütün Ağaç Türleri İçin Ortak Özellikler

6.2. Ağaç Malzemenin Mobilya Yapımında Kullanılması

6.2.1. Ağaç malzemenin tornacılıkta kullanılması

7. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

 

SÖZLÜK

 

Alerjik rinit         : Burun veya geniz mukozasının had veya müzmin

                               iltihaplanması, saman nezlesi de denilir.

Ardaklanma         : Mantarların oluşturduğu, kirli beyaz ile kahverengi

                    arasında değişen renklerde görülen çürüme.

Astım                   : Bronşların daralmasından ileri gelen boğulma veya

  astma nöbeti yapan nefes darlığı; otların

  çiçeklendiği zaman beliren astma krizi.

Dermatitis            : Deri iltihabı, deri altı bağ dokusunda oluşan

  apselerle çeşitli cerahat mikroplarından ileri gelen

  inatçı fistüllerin karışımıdır.

Dok                      : Gemi tamir veya inşasında kullanılan üstü

                             örtülü havuz.

Drenaj                 : Bir toprağı fazla suyundan kurtarmak amacı ile

  yapılır. Bataklık kurutma veya birikmiş

  suları akıtma işlemidir.

Ekzama                : Üst deride kızarıklık veya kabarcıklanma şeklinde

   beliren kaşıntılı ve yaygın deri hastalığı

Elastikiyet            : Esneklik

Eterik                  : Eter buharları koklatılmasına dayanan genel

           anestezi usulü.

Hava kurusu özgül ağırlık : Odun numunesinin 20  oC’de % 65  5

  nispi rutubette kurutma dolaplarında en az 28 gün   

   bekletilmenden sonra tartılarak bulunur.

Heterojen             : Cinsi ayrı olan. Türlü özellikteki taneciklerden

   yapılan maddelerdir.

Homojen              : Aynı cinsten olan. Çeşitli elementlerin birleşmesi ile

  meydana gelmelerine rağmen bütün kütlelerinde aynı

  özellikleri gösteren maddelerdir.

Körağaç               : Kontratablanın orta kısmında tabla kalınlığının em az

   yarısı oluşturan, yumuşak ağaçlardan ve değişik

   yöntemlerle yapılan masif ağaç tabakası.

Lokal                   : Belli bir yere, bölgeye ait olan; mahalli, yerel

Lup                      : Büyüteç

Mekik                  : El veya otomatik dokuma tezgahlarında çözgü

  iplikleri arasından atkı ipliklerini geçirmeye yarayan

  masuralı alet.

Meşcere                : Ağaçlık yer, koru.

Özgül ağırlık        : Herhangi bir maddenin birim hacimdeki ağırlığı veya

  kitlesidir.

Özışın                   : Gövde ekseninden alınan enine kesitte özden çevreye

  doğru uzanan ışınlar şeklinde görülür. Enine yönde

  gıda alış verişini ve depolamayı sağlar. Teknik   

  yönden direnci azaltıcı ve radyal yönde yarılma

  kabiliyetini arttırıcı özelliğe sahiptir.

Parke                   : Aynı boyda kesilmiş küçük tahta parçalarının belli

                            bir düzene göre yapıştırılmasından meydana gelen

                            yer döşemesi.

Patolojik              : Patoloji ile ilgilidir, patoloji ise hastalıkları kendi

           çevreleri içinde inceleyen tıp dalıdır.

Pedavra               : Köknar ve ladin ağaçlarından elde edilen ve çatı

  örtüsü olarak kullanılan dilme tahtalara denir. Orman

  bölgesi evlerinin karakteristik örtü malzemesidir.

Sarnıç                  : Yağmur sularını biriktirmek için bina altında ve

                             toprak içinde yapılan etrafı duvarlı veya çimento

                             sıvalı su mahzeni.

Şaft                      : Motorun hareketini çeşitli organlara ileten mil.

Tedrici                 : Yavaş yavaş olan, derece derece yapılan

Terebentin           : Kozalaklı ağaçların kendi kendine yada genellikle

  çizilmesi ile akan kokulu reçine. Esansı ise

  terebentinin buharla işlenmesinden çıkarılır. Yağlı

  maddeleri çözmek, vernik yapmak, yağlı boyaları

  inceltmek için kullanılır.

Trahe                   : Gözenek

Traheit                 : İğne yapraklı ağaçların gözeneklerini oluşturan

  tellere verilen isimdir. Hem besi suyu iletimi, hem

  de gövdenin sağlamlaştırılması görevini üstlenirler.

Travers                : Demiryolunda yola dik olarak toprağa yerleştirilen

  ve üzerlerine ray bağlanan ağaç, demir veya

  betondan yapılmış parçaların herbiri.

Yeknesak             : Devamlı, aynı halde olan. Değişmez bir hal