AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ

2. AĞAÇ CİNSLERİNİ DİKİLİ DURUMDA TANIMAK     

2.1. Ağacın Genel Görünüşü ve Gövde Yapısı    

2.2. Ağacın Kabuk Yapısı  

2. 3. Ağacın Yaprak Yapısı

2.4. Ağacın Meyvesi 

3. ODUNU GEREÇ OLARAK TANIMAK      

3.1.  Odunun Muhtelif Kesitleri     

3.1.1. Enine kesit      

3.1.2. Radyal kesit   

3.1.3. Teğet kesit      

3.2. Öz           

3.3. Öz ışınları          

3.4. Yıllık halkalar   

3.5. Reçine kanalları

3.6. Öz Odun, Diri Odun ve Olgun Odun 

3.7. Odunda Renk   

3.8. Odunda Parlaklık        

3.9. Odunda Koku   

3.10. Odunda Tekstür ve Lif Yapısı         

3.11. Odunda Sertlik           

3.12. Odunda Ağırlık          

3.13.  Odunda Dayanım      

3.14. Odunda Direnç           

3.14.1. Bükülme yeteneği    

3.14.2. Burulma yeteneği    

3.14.3. Aşınma yeteneği      

3.14.4. Yarılma yeteneği     

3.15. Odunda Ses İletme     

3.16. Odunda Isı İletme       

3.17. Odunda Elektrik İletimi        

3.18. Odunda Dış Görünüş

3.18.1. Şeritli görünüş         

3.18.2. Dalgalı görünüş       

3.18.3. Kabartılı görünüş    

3.18.4. Kuş gözü görünüşler          

3.18.5. Çatallı ve kütükten elde edilen görünüşler          

3.18.6. Urlu görünüş           

3.18.7. Renk dağılımından oluşan görünüşler     

4. BİR AĞACIN CİNSİNİ TANIMAK VE ONU İNCELEMEK İÇİN GEREKLİ KRİTERLER         

4.1. Ağaç Cinsleri    

4.1.1. Beyaz grup ağaçlar   

4.1.2. Sarı grup ağaçlar      

4.1.3. Kızıl grup ağaçlar     

4.1.4. Kahverengi grup ağaçlar     

5. MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN BAZI AĞAÇ TÜRLERİ         

5.1. Kavak (Populus)          

5.1.1. Dikili durumdaki yapısı        

5.1.2. Gereç durumdaki yapısı       

5.1.3. Fiziksel özellikleri      

5.1.4. Kullanıldığı yerler     

5.2. Kırmızı Çam (Pinus Brutia)    

5.2.1. Dikili durumdaki yapısı        

5.2.2. Gereç durumdaki yapısı       

5.2.3. Fiziksel özellikleri      

5.2.4. Kullanıldığı yerler     

5.3. Kırmızı Gürgen (Fagus)          

5.3.1. Dikili durumdaki yapısı        

5.3.2. Gereç durumdaki yapısı       

5.3.3. Fiziksel özellikleri      

5.3.4. Kullanıldığı yerler     

5.4. Akgürgen (Carpinus Betulus)

5.4.1. Dikili durumdaki yapısı        

5.4.2. Gereç durumdaki yapısı       

5.4.3. Fiziksel özellikleri      

5.4.4. Kullanıldığı yerler     

5.5. Akçaağaç (Acer)           

5.5.1. Dikili durumdaki yapısı        

5.5.2. Gereç durumdaki yapısı       

5.5.3. Fiziksel özellikleri      

5.5.4. Kullanıldığı yerler     

5.6. Dişbudak (Fraxinus)    

5.6.1. Dikili durumdaki yapısı        

5.6.2. Gereç durumdaki yapısı       

5.6.3. Fiziksel özellikleri      

5.6.4. Kullanıldığı yerler     

5.7. Huş (Betula)      

5.7.1. Dikili durumdaki yapısı        

5.7.2. Gereç durumdaki yapısı       

5.7.3. Fiziksel özellikleri      

5.7.4. Kullanıldığı yerler     

5.8. Şimşir (Buxus)  

5.8.1. Dikili durumdaki yapısı        

5.8.2. Gereç durumdaki yapısı       

5.8.3. Fiziksel özellikleri      

5.8.4. Kullanıldığı yerler     

5.9. Ihlamur (Tilia)  

5.9.1. Dikili durumdaki yapısı        

5.9.2. Gereç durumdaki yapısı       

5.9.3. Fiziksel özellikleri      

5.9.4. Kullanıldığı yerler     

5.10. Zeytin (Olea)   

5.10.1. Dikili durumdaki yapısı      

5.10.2. Gereç durumdaki yapısı     

5.10.3. Fiziksel özellikleri    

5.10.4. Kullanıldığı yerler   

5.11. Meşe (Quercus)           

5.11.1. Dikili durumdaki yapısı      

5.11.2. Gereç durumdaki yapısı     

5.11.3. Fiziksel özellikleri    

5.11.4. Kullanıldığı yerler   

5.12. Kestane (Castanea)    

5.12.1. Dikili durumdaki yapısı      

5.12.2. Gereç durumdaki yapısı     

5.12.3. Fiziksel özellikleri    

5.12.4. Kullanıldığı yerler   

5.13.  Köknar (Abies)          

5.13.1. Dikili durumdaki yapısı      

5.13.2. Gereç durumdaki yapısı     

5.13.3. Fiziksel özellikleri    

5.13.4. Kullanıldığı yerler   

5.14. Ladin (Picea)   

5.14.1. Dikili durumdaki yapısı      

5.14.2. Gereç durumdaki yapısı     

5.14.3. Fiziksel özellikleri    

5.14.4. Kullanıldığı yerler   

5.15. Elma (Pirus Malus)    

5.15.1. Dikili durumdaki yapısı      

5.15.2. Gereç durumdaki yapısı     

5.15.3. Fiziksel özellikleri    

5.15.4. Kullanıldığı yerler   

 5.16. Kızılağaç (Alnus)       

5.16.1. Dikili durumdaki yapısı      

5.16.2. Gereç durumdaki yapısı     

5.16.3. Fiziksel özellikleri    

5.16.4. Kullanıldığı yerler   

5.17. Armut (Pirus Communius)   

5.17.1. Dikili durumdaki yapısı      

5.17.2. Gereç durumdaki yapısı     

5.17.3. Fiziksel özellikleri    

5.17.4. Kullanıldığı yerler   

5.18. Sedir (Cedrus)

5.18.1. Dikili durumdaki yapısı      

5.18.2. Gereç durumdaki yapısı     

5.18.3. Fiziksel özellikleri    

5.18.4. Kullanıldığı yerler   

5.19. Porsuk Ağacı (Taxus)

5.19.1. Dikili durumdaki yapısı      

5.19.2. Gereç durumdaki yapısı     

5.19.3. Fiziksel özellikleri    

5.19.4. Kullanıldığı yerler   

5.20. Melez Çamı (Larix)    

5.20.1. Dikili durumdaki yapısı      

5.20.2. Gereç durumdaki yapısı     

5.20.3. Fiziksel özellikleri    

5.20.4. Kullanıldığı yerler   

5.21. Ardıç (Juniperus L.)  

5.21.1. Dikili durumdaki yapısı      

5.21.2. Gereç durumdaki yapısı     

5.21.3. Fiziksel özellikleri    

5.21.4. Kullanıldığı yerler   

5.22. Çınar (Platanus)         

5.22.1. Dikili durumdaki yapısı      

5.22.2. Gereç durumdaki yapısı     

5.22.3. Fiziksel özellikleri    

5.22.4. Kullanıldığı yerler   

5.23. Okaliptüs (Eucalyptus)          

5.23.1. Dikili durumdaki yapısı      

5.23.2. Gereç durumdaki yapısı     

5.23.3. Fiziksel özellikleri    

5.23.4. Kullanıldığı yerler   

5.24. Kiraz (Prunus Avium)           

5.24.1. Dikili durumdaki yapısı      

5.24.2. Gereç durumdaki yapısı     

5.24.3. Fiziksel özellikleri    

5.24.4. Kullanıldığı yerler   

5.25. Ceviz (Juglans)           

5.25.1. Dikili durumdaki yapısı      

5.25.2. Gereç durumdaki yapısı     

5.25.3. Fiziksel özellikleri    

5.25.4. Kullanıldığı yerler   

5.26. Karaağaç (Ulmus)      

5.26.1. Dikili durumdaki yapısı      

5.26.2. Gereç durumdaki yapısı     

5.26.3. Fiziksel özellikleri    

5.26.4. Kullanıldığı yerler   

SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 2.1 Ağaçların genel görünüşleri       

Şekil 2.2. Kabuk çeşitleri    

Şekil 2.3. Yaprak biçimleri 

Şekil 3.1. Odunun muhtelif kesit yönleri

Şekil 5.1. Kavağın yaprak şekli, meyvesi ve odun yapısı

Şekil 5.2. Kırmızı çamın odun yapısı         

Şekil 5.3. Kırmızı gürgen yaprak şekli, meyvesi ve odun yapısı

Şekil 5.4. Akgürgen yaprak şekli, meyvesi ve odun yapısı         

Şekil 5.5. Akçaağaç yaprak şekli ve odun yapısı 

Şekil 5.6. Dişbudak yaprak şekli, meyvesi ve odun yapısı          

Şekil 5.7. Huş yaprak şekli, meyvesi ve odun yapısı        

Şekil 5.8.  Şimşir yaprak şekli ve odun yapısı      

Şekil 5.9. Ihlamur yaprak şekli, çiçeği ve odun yapısı     

Şekil 5.10. Zeytin yaprak şekli, meyvesi ve odun yapısı  

Şekil 5.11. Meşe yaprak şekli, meyvesi ve odun yapısı    

Şekil 5.12. Kestane yaprak şekli, çiçeği ve odun yapısı   

Şekil 5.13. Köknar yaprak şekli, meyvesi ve odun yapısı           

Şekil 5.14. Ladin yaprak şekli, meyvesi ve odun yapısı  

Şekil 5.15. Elma yaprak şekli, çiçeği ve odun yapısı        

Şekil 5.16. Kızılağaç yaprak şekli, meyvesi ve odun yapısı         

Şekil 5.17. Armut yaprak şekli, çiçeği ve odun yapısı     

Şekil 5.18. Sedir yaprak şekli, meyvesi ve odun yapısı    

Şekil 5.19. Porsuk ağacının yaprak şekli, meyvesi ve odun yapısı         

Şekil 5.20. Melez çamı yaprak şekli, meyvesi ve odun yapısı     

Şekil 5.21.  Ardıç yaprak şekli ve odun yapısı     

Şekil 5.22. Çınar yaprak şekli, meyvesi ve odun yapısı   

Şekil 5.23. Okaliptüs odun yapısı   

Şekil 5.24. Kiraz yaprak şekli ve odun yapısı      

Şekil 5.25. Ceviz yaprak şekli, çiçeği ve odun yapısı       

Şekil 5.26. Karaağaç yaprak şekli, çiçeği ve odun yapısı