AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1.GİRİŞ

2.  ÇATI HAKKINDA GENEL BİLGİ

2.1.  Çatılarda Biçimleme

2.2.  Çatıda Eğim

2.3.  Çatıyı Sınırlayan Elemanlar

3. ÇATI YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER

3.1.  Ahşap Malzeme ve Özellikleri

3.1.1.  Yapı doğrama ve mobilyacılıkta kullanılan ağaçlar

      3.1.1.1.  İğne yapraklı ağaçlar

      3.1.1.2.  Geniş Yapraklı Ağaçlar

3.1.2.  Ahşabın yararları ve sakıncaları

      3.1.2.1.  Yararları

      3.1.2.2.  Sakıncaları

3.1.3.  Kalitesine göre ahşabın sınıflandırılması ve kullanıldığı yerin belirlenmesi

3.2.  Birleştirme Elemanları

3.2.1.Genel bilgi

3.2.2.Çiviler

3.2.3.Ağaç vidaları

3.2.4.Bulonlar

3.2.5.Ek yeri demirleri

3.2.6.Çubuk kamalar

3.2.7.Diğer kamalar

3.2.8.Dülger kamaları ve benzerleri

3.2.9.Tutkal ve tutkallı birleşimler

3.3.  Çatı Örtüleri

3.3.1.Makine kiremidi

3.3.2.Alaturka kiremit örtü

3.3.3.Düz kiremit örtü

3.3.4.Bitümlü karton örtüler

3.3.5.Ahşap saman ve kamış örtü

3.3.6.Metal örtüler

      3.3.6.1.  Oluklu galvanize saç örtüler

      3.3.6.2.  Düz levha örtüler

      3.3.6.3.  Çinko levha örtüler

      3.3.6.4.  Kenetli çinko levha örtüler

      3.3.6.5.  Çıtalı çinko levha örtüler

      3.3.6.6.  Bakır levha örtüler

      3.3.6.7.  Kurşun levha örtüler

      3.3.6.8.  Alüminyum levha örtüler

      3.3.6.9.  Alüminyum trapez örtüler

3.3.7.  Asbestli çimento oluklu levha örtüler

3.3.8.  Kış ayında buzlanma ve su göllenmesi

3.4.  Tenekeci İşleri

3.4.1.  Oluklar

3.4.2.  Yağmur iniş boruları

3.4.3.  Dereler

3.4.4.  Çatı baca ilişkileri

3.4.5.  Saçaklar ve çatı parapetleri

4. ÇATIYI ETKİLEYEN DIŞ ETKENLER

4.1.  Kar yükü

4.2.  Rüzgar basıncı

4.3.  Sabit Yükler

4.3.1.  Mertekler

4.3.2.  Aşıklar

5. BİÇİMLERİNE GÖRE ÇATILAR VE BAZI ÇATILARIN KURULUŞU

5.1.  Beşik çatı ve kuruluşu

5.2.  Tek eğimli (sundurma) çatı ve kuruluşu

5.3.  Kırma çatı ve kuruluşu

5.4.  Mansard Çatı

5.5.  Hac biçimli çatı

5.6.  Şed çatı

5.7.  Çadır ve kule çatı

5.8.  Düz çatı

5.9.  Hal çatı

6. KONSTRÜKSİYON SİSTEMLERİNE GÖRE ÇATILAR

6.1.  Oturtma çatılar

6.2.  Asma çatılar

6.3.  Karma çatılar

7.  TAŞIYICI SİSTEMİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

8.  TAŞIYICI SİSTEMLERİN KONSTRÜKSİYONU

8.1.  Oturtma sistemler

8.1.1.  Tek aşıklı oturtma sistemler

8.1.2.  İki aşıklı oturtma sistemler

8.1.3.  Üç aşıklı oturtma sistemler

8.1.4.  Oturtma sistemlerde konstrüksiyon elemanları

      8.1.4.1.  Damlalık aşığı

      8.1.4.2.  Dikmeler

      8.1.4.3.  Mahya aşığı

      8.1.4.4.  Göğüslemeler

      8.1.4.5.  Kuşaklar

      8.1.4.6.  Mertekler

8.2.  Asma ve Destekli Sistemler

8.2.1.  Asma Sistemler

      8.2.1.1. Tek aşıklı asma sistemler

      8.2.1.2.  Gergi kirişi-yanlama birleşimi

      8.2.1.3.  Yanlama-baba birleşimi

      8.2.1.4.  Baba-gergi birleşimi

8.2.1.5. İki aşıklı asma çatı konstrüksiyonu

      8.2.1.6.  İki aşıklı asma çatıda düğüm noktası

      8.2.1.7.  Üç aşıklı asma sistemler

8.2.2.  Destekli sistemler

      8.2.2.1.  Tek noktadan destekli sistemler

      8.2.2.2.  İki noktadan destekli sistemler

      8.2.2.3.  Asma destekli karma sistemler

8.3.  Karma Sistemli Çatılar

9  KIRMA ÇATIDA KONSTRÜKSİYON

10.  GELİŞMİŞ KAFES KİRİŞLER

10.1.  Kafes Kiriş Çeşitleri

   10.1.1.  Üçgen kafes kirişler

10.1.2.  Mansard kafes kirişler

10.1.3.  Parabol kafes kirişler

10.1.4.  Paralel başlıklı kafes kirişler

10.1.5.  Tek eğimli kafes kirişler

10.1.6.  Testere kafes kirişler

11.  ŞED ÇATILARDA TAŞIYICI SİSTEMLER

12.  ÇATI YÜZEYLERİNİN HAKİKİ BÜYÜKLÜKLERİNİN BULUNMASI