AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1.GİRİŞ

2.  AĞACIN GENEL YAPISININ İNCELENMESİ

2.1.  Ağacı Meydana Getiren Bölümler

2.1.1.  Kökler

2.1.2. Gövde

2.1.2.1.Öz

2.1.2.2.  İç odun  (Göbek odun)

2.1.2.3.  Dış odun (Yalancı odun)

2.1.2.4.  Kambiyum

2.1.2.5. Deri doku

2.1.2.6.  İç kabuk

2.1.2.7. Dış kabuk

2.1.2.8.  Öz ışınları

2.1.3. Yapraklar (Taç)

3. AĞAÇ MALZEMENİN MORFOLOJİK YAPISI

3.1. Makroskopik Yapı

3.1.1. Diri Odun ve Özodun

3.1.2. Yıllık halkalar

3.1.3. İlkbahar ve yaz odunu

3.1.4. Yıllık halka içindeki hücre tipleri

3.1.5. Reçine kanalları ve reçine keseleri

3.1.6. Odunun muhtelif kesitleri

3.1.6.1 Enine kesit

3.1.6.2. Radyal kesit

3.1.6.3. Teğet kesit

3.2. Mikroskopik Yapı

3.2.1. İğne yapraklı ağaçlar

3.2.1. Yapraklı ağaçlar

4. ISI YAYILIMI

4.1. Isı

4.2. Sıcaklık

4.3. Sistem

4.3.1. Stasyoner akışı

4.3.2. Enstasyoner akış

4.4.  Süreklilik eşitliği

4 5.  Termik durum eşitliği

4.6. Sistemin iç enerjisi

4.7. Özgül ısı

4.7.1. Sabit hacimdeki özgül ısı (cv)

4.7.2. Sabit basınçtaki özgül ısı  (cp)

5. AĞAÇ MALZEME ISI MÜNASEBETLERİ

5.1. Sıcaklık artışı ile odunda vuku bulan genişlemeler (Termik genleşme)

5.1.1. Isı ile meydana gelen boyutsal genişlemeler

5.1.2. Ağaç malzemede ısı ile meydana vuku bulan alan ve hacim genişlemeleri

5.2.      Odunda spesifik (özgül) ısı veya ısı kapasitesi

5.2.1. Tam kuru odunda spesifik ısı 

5.2.2. Rutubetli ağaç malzemede ısı kapasitesi (spesifik ısı)

5.3.  Ağaç malzemenin ısı iletme kabiliyeti

5.3.1.  Ağaç malzemede ısı iletme katsayısının bulunması

5.3.2.   Özgül ağırlık ile ilgili olarak tam kuru odunda ısı iletimindeki değişmeler

5.3.3.   Rutubetli ağaç malzemede ısı iletme katsayısı

5.3.4.   Lif yönü ile ilgili olarak ağaç malzemede ısı iletme kabiliyeti

5.3.5. Odunda ısı iletme katsayısı üzerinde etkili olan katsayılar

5.3.6.   Odunun  sıcaklık iletme kabiliyeti

5.3.7.   Isıtılmış odunda sıcaklık değişimi

5.4.      Ağaç malzemede ısı radyasyonu (ışıması)

5.4.1.   Stefan - Boltzmann kanunu

5.4.2.   Odunda konveksiyon yolu ile ısı yayılması

5.4.3.   Isının kondüksiyon (iletim) yolu ile yayılması

5.5.  Ağaç Malzeme Isı İzolasyon Katsayısı

5.6.  Duvardaki Isı Kaybının Tayini

5.7. Binalarda Kaybolan Isı Tayini

6.  BAZI AĞAÇ MALZEMELERİN ISI İLETGENLİK KATSAYILARI

6.1.  Materyal ve Metot

6.1.1.   Ağaç malzemeler

6.1.2.   Deney Metotları

6.1.2.1.  Özgül ağırlık ve rutubet tayini

6.1.2.2. Isı iletkenlik katsayısının tayini

6.1.2.3. İstatistik uygulama

6.2. Bulgular

6.3.  Isı İletkenlik Değerleri Arasındaki İlişkiler

7. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR