AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ       

2. AHŞAP MERDİVENLERİN YAPISI   

2.1. Ahşap Merdivenlerin Konstrüksiyonu

2.2. Ahşap Basamak Konstrüksiyonu        

2.2.1. Rıhtlar 

2.3. Kiriş Konstrüksiyonu   

2.4. Rıht ve Basamakların Ahşap Kirişlere Oturtulması

2.5. Ahşap Kirişlerin Birbirine Bağlanması           

2.6. Tavan Kaplaması          

    2.7. Sahanlık Konstrüksiyonu

2.8. Limonluk ve Omurga Kirişlerinin Mesnetlere Oturtulması  

2.8.1. Limonluk ve omurga kirişlerinin döşeme veya başlangıç basamağına oturtulması         

        2.8.2. Limonluk ve omurga kirişlerin sahanlıklardaki ahşap kirişlere oturtulması

2.9.Küpeşte Konstrüksiyonu          

2.9.1. Küpeşte Profili ve Malzemesi          

2.10. Ahşap Merdivenlerde Dolgu Konstrüksiyonu         

3. AHŞAP MERDİVEN ELEMANLARI 

3.1. Rıht        

3.1.1. Rıht yükseklikleri (a)

3.2. Basamak

3.3. Merdiven Kolu  

3.3.1. Merdiven kol genişliği (G)    

3.3.2. Merdiven kol boyu (L)          

3.3.2.1. Tam döner merdivende      

3.4. Sahanlık 

3.5. Çıkış Hattı         

3.6. Merdiven Yüksekliği    

3.7. Merdiven Kovası          

3.8. Limonluk

3.9. Korkuluk ve Küpeşte   

4. MERDİVEN TÜRLERİ VE HESAPLAMALARI      

5. GENEL KOŞULLAR VE ÇİZİMSEL ANLATIM      

5.1. Merdivenlerin Düzenlenmesi ve İşlevsel Gerekliliklerine İlişkin Genel Koşullar 

6. MERDİVENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ          

6.1. Yaprak Yönetimi           

6.1.1. Çeyrek dönüşlü merdivenin, yaprak yönetimiyle dengelendirilmesi        

6.1.2. Yarım dönüşlü merdivenin, yaprak yöntemiyle dengelendirilmesi

6.2. Yardımcı Doğru Yöntemi          

6.2.1. Çeyrek dönüşlü merdivenin, yardımcı doğru yöntemiyle dengelendirilmesi        

6.2.2. Yarım dönüşlü merdivenin, yardımcı doğru yöntemiyle dengelendirilmesi           

7. AHŞAP MERDİVENLERDEN ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ   

8. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

ŞEKİLLER

Şekil 2.1: Ahşap merdiven konstrüksiyonları

Şekil 2.2: Konstrüksiyon şeması

Şekil 2.3: Konstrüksiyon şeması kesiti

Şekil 2.4: Ahşap basamaklar

Şekil 2.5: Masif ahşap basamak profilleri

Şekil 2.6: Masif ahşap basamak

Şekil 2.7: Kuruma ve nemlendirme nedenleri ile basamak deformasyonu

Şekil 2.8: Basamaklardaki deformasyonun rıht ve basamak arasındaki geçmeye etkisi

Şekil 2.9: Çerçevesi ve kaplaması sert ağaç olan ahşap basamak konstrüksiyonu

Şekil 2.10: Panolu ahşap basamak konstrüksiyonu

Şekil 2.11: Ahşap basamak profilleri

Şekil 2.13: Basamak ön kenarlarının aşınmaya karşı korunması

Şekil 2.14: Yanlış bağlantı şekilleri

Şekil 2.15: Doğru bağlantı şekilleri

Şekil 2.16: Rıht basamak bağlantısı

Şekil 2.17: Rıhtların alt kenarlardan basamaklara geçirilmesi

Şekil 2.18: Ahşap kiriş kesitleri 

Şekil 2.19: Limonluk kirişlerinin eklenmesi

Şekil 2.20: Dönel bölgelerde limonluk kirişlerinin eklenmesi

Şekil 2.21: Dönel merdiven konstrüksiyonu

Şekil 2.22: Limon kirişlerinin köşelerde eklenmesi

Şekil 2.23: Rıhtsız sürme basamaklı ahşap merdivenlerde basamakların limonluk kirişlerine oturtulması

Şekil 2.24: Rıhtsız gömme basamaklı merdivenlerde basamakların limonluk kirişlerine oturtulması

Şekil 2.25: Rıhtsız oturma basamaklı ahşap merdiven

Şekil 2.26: Basamakları  korkuluk  yardımı  ile  limonluk kirişlerine asılan ahşap merdiven

Şekil 2.27: Konsol basamaklı ahşap merdiven

Şekil 2.28: Rıhtlı oturtma basamaklı ahşap merdiven

Şekil 2.29: Rıhtlı geçme basamaklı ahşap merdiven

Şekil 2.30: Limonluk kirişlerinin karşılıklı bağlanması

Şekil 2.31: Basamakların kırlangıç kuyruğu kirişlere geçmesi

Şekil 2.32: Basamakların kirişlere bağlanması

Şekil 2.33: Limonluk kirişlerinin metal bağlantı parçaları ile bağlanması

Şekil 2.34: Limonluk kirişlerinin birbirine bulonlarla bağlanması

Şekil 2.35: Ahşap tavan kaplaması

Şekil 2.36: Ahşap tavan kaplaması

Şekil 2.37: Sıva ile tavan kaplaması

Şekil 2.38: İki kollu ahşap merdivenlerde sahanlık konstrüksiyonu

Şekil 2.39: Köşe sahanlık konstrüksiyonları

Şekil 2.40: Rıhtsız  geçme  basamaklı  merdivenlerde  limonluk  kirişlerinin  döşemeye oturtulması

Şekil 2.41: Ahşap küpeşte profilleri

Şekil 2.42: Düşey çubuklarla dolgu

Şekil 2.43: Düşey latalarla dolgu

Şekil 2.44: Pano dolgu

Şekil 3.1: Rıht profillerine ait örnekler

Şekil 3.2: Merdiven kol boylarının bulunması

Şekil 3.3: Kova çapı (t) olan merdivenin, çıkış hattında vereceği basamak genişliği hesaplanması

Şekil 3. 4: Merdiven elemanları

Şekil 4.1: Merdiven şekilleri

Şekil 6.1: Basamağı ortada olan çeyrek dönüşlü merdivenin, yaprak yöntemiyle dengelendirilmesi

Şekil 6.2: Rıhtı ortada olan çeyrek dönüşlü merdivenin, yaprak yöntemiyle dengelendirilmesi

Şekil 6.3: Son basamağı dönüş bölgesinde olan çeyrek dönüşlü merdivenin, yaprak yöntemiyle dengelendirilmesi

Şekil 6.4: Basamağı ortada olan dönüşlü merdivenin, yaprak yöntemiyle dengelendirilmesi

Şekil 6.5: Rıhtı ortada olan yarım dönüşlü merdivenin, yaprak yöntemiyle dengelendirilmesi

Şekil 6.6: Yarım dönüşlü merdivenin yardımcı doğru yöntemi ile dengelendirilmesi