AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER Dizini

1. GİRİŞ       

2.MİNBER   

    2.1.Tanımı :           

    2.2. Minberin  tarihsel  gelişimi :

2.3. Minberin  Elemanları : 

2.3.1. Kapı     

2.3.2. Gövde  

2.3.3. Merdiven        

2.3.4. Korkuluk        

2.3.5. Yan aynalıklar

2.3.6. Süpürgelikler  

2.3.7. Şerefe  

2.3.8. Sahanlık          

2.3.9. Kubbe  

2.3.10. Külah 

2.3.11. Alem  

2.4. Minberin ölçüleri          

3.MİHRAB   

3.1.Mihrabın tanımı  

3.2.Mihrabın tarihsel gelişimi         

3.3.Mihrabın yapım özellikleri:       

4.KÜNDEKÂRİ  SANATI  

4.1. Kündekârinin doğuşu    

4.2. Kündekâri Sanatının Tarihçesi

4.2.1.Anadolu selçuklu ahşap sanatında kündekâri          

4.2.2. Osmanlı ahşap sanatında Kündekâri           

4.3. Kündekâri Çeşitleri      

4.3.1. Hakiki Kündekâri      

4.3.1.1. Hakiki kündekâride geometrik kafes sistemdeki birleştirmeler           

4.3.1.1.1. Dik birleştirmeler

4.3.1.1.2. Açılı birleştirme    

4.3.1.1.3. Çoklu birleştirmeler        

4.3.2. Taklit kündekâri        

4.3.3. Çakma kündekâri      

4.3.4. Tamamen çakma ve yapıştırma kündekâri 

4.3.5. Kabartmalı (rölyefli) kündekâri        

5.KÜNDEKÂRİDE KULLANILAN YAPIM TEKNİKLERİ     

5.1.Delik Zıvana Geçme Tekniği    

5.2.Kendinden çıtalı kinişli geçme tekniği 

5.3.Lambalı birleştirme tekniği       

5.4.İstavroz geçme tekniği  

5.5.Yapım tekniklerinin incelenmesi          

6. MİNBER - MİHRAB  YAPIMINDA KULLANILAN AĞAÇLAR   

6.1. Minber –Mihrab yapımında en çok kullanılan yerli ağaçlar 

6.1.1.Meşe    

6.1.2.Ceviz    

6.1.3.Kestane

6.2.3.Şimşir   

6.1.5.Armut   

6.1.6.Ihlamur 

6.2. Minber-Mihrab yapımında en çok kullanılan yabancı ağaçlar         

6.2.1. Maun   

6.2.2.Abanoz 

6.2.3.Teak (tik)         

6.2.3.Gül ağacı          

7. KÜNDEKÂRİDE  KULLANILAN  ARAÇ VE GEREÇLER

8. KÜNDEKÂRİDE  KURUTMA 

9.KÜNDEKÂRİDE ÜSTYÜZEY İŞLEMLERİ

9.1. Mum cilası (balmumu)  

9.2.Bezir yağı

9.3.Katran     

10.KÜNDEKÂRİ TEKNİĞİNİN DAYANIM ÖZELLİKLERİ  

10.1.Suya karşı dayanım özellikleri

10.2.Yapım tekniğine göre dayanım özellikleri      

10.3.Üstyüzey koruyucu gereçlerine göre dayanım özellikleri     

10.4.Havanın etkisine karşı dayanım özellikleri   

10.5.Yapım tekniğine göre dayanım özellikleri      

10.6.Koruyucu gereçlere göre dayanım özellikleri

11.KÜNDEKÂRİ TEKNİĞİNİN KULLANILDIĞI YERLER  

12.1 Kündekâri tekniğinin günümüzde kullanımı  

12.2. Kündekâri tekniğinde kullanılan oyma ve kakma örnek şekilleri 

13.CAMİİ İÇERİSİNDEKİ DİĞER AHŞAP ESERLER           

13.1. Kürsü   

13.2.Rahle     

13.3. Kapılar 

14.SONUÇ VE ÖNERİLER           

KAYNAKLAR         

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 2.1. Ahşap  minber      

Şekil 2.2. Sultan Ahmet Camii minberi

Şekil 2.3. Minber merdivenin basamak çıkıntısı   

Şekil 2.4. Yan aynalık göbek işlemesi        

Şekil 2.5. Ahşap minber II

Şekil 2.6. Minber  ölçüleri

Şekil 3.1. Örnek mihrap resimleri

Şekil  4.1. Sonsuz karakterli ve merkezi tezyinat ile yapılan kompozisyonlar

Şekil 4.2. Dik birleştirme

Şekil 4.3. Açılı birleştirme

Şekil 4.4. Çoklu birleştirmeler

Şekil 4.5. Birgi Ulucamii

Şekil 4.6. Niğde Sungur Bey camii

Şekil 4.7. Sungur Bey Camii  Kuzey Kapısı          

Şekil 4.8. Hakiki kündekâride kullanılan geometrik parçalar     

Şekil 4.9. Hakiki kündekâride geçme detayı        

Şekil 4.10. Kündekâri geçme perspektifi

Şekil 4.11.Çakma kündekâri  detayı

Şekil 4.12. Kabartmalı (rölyefli) kündekâri detayı

Şekil 5.1. Delik zıvana geçme tekniğinin birleşme detayı

Şekil 5.2. Delik zıvana geçme tekniği örneği.       

Şekil 5.3.Delik zıvana geçme tekniği         

Şekil 5.4. Kendinden çıtalı kinişli geçme tekniği detayı

Şekil 5.5. Lambalı birleştirme detayı         

Şekil 5.6. İstavroz geçme tekniğinin birleşme detayı

Şekil 10.1. Kündekâri tekniğinde suya karşı dayanım için açılan kanal çizimi

Şekil 13.1. Osmanlı-Selçuklu dönemi örneği üretilen kürsü çeşitleri

Şekil 13.2. Tek parça masiften imal edilmiş rahle örnekleri.       

Şekil 13.3. Selçuklu dönemi güneş şuası tarzında oymalı kapılar.