AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1.  GİRİŞ

2.  SÜSLEME NEDİR ?

2.1.  Ahşap Süsleme Çeşitleri

2.1.1.  Marketri

2.1.2.  Kakma

2.1.3 Oyma

2.1.4  Filato

3.  SÜSLEMENİN TARİHÇESİ

4.  AHŞAP SÜSLEMELER

4.1  Kakmacılık

4.2  Oymacılık

5. CAMİLERDE SÜSLEME YAPILAN BÖLÜMLER

5.1 Minberler

5.2 Mihraplar

5.3 Kürsüler

6.  CAMİ SÜSLEMELERİNDE KULLANILAN AĞAÇ VE AĞAÇ   TÜRLERİ

7. CAMİ SÜSLEMELRİNDE KULLANILAN OYMA VE SÜSLEME   TEKNİKLERİ

7.1 Oyma Tekniği

7.2 Şebekeli Oyma (Ajur) Tekniği

7.3 Geçme Tekniği

7.4 Kakma Tekniği

7.4.1 Tahta kakma

7.4.2 Sedef, fildişi kakmalar

7.4.2.1.Sedef kakma veya gömme

7.4.2.2.Sedef mozaik

7.5 Kündekari Tekniği

7.6 Motif ve Kompozisyonlar

8. OSMANLI DÖNEMİNDEKİ AHŞAP SANATI

8.1 Dini Mimari

8.2 Oymacılık

8.3 Kakma Tekniği

9. OSMANLI DÖNEMİNDEKİ AHŞAP SÜSLEMELERDEN ÖRNEKLER

10. ANADOLU SELÇUKLU AHŞAP SANATI VE SÜSLEMELERİNDEN  ÖRNEKLER

11. AĞAÇ DİREKLİ CAMİLER

12. IRAK’TAKİ TÜRK MİMARİ ESERLERİ

12.1 Mihraplar

12.2 Minberler

13. IRAKTAKİ TÜRK MİMARİ ESERLERİNDE KULLANILAN SÜSLEME ÇEŞİTLERİ

13.1 Geometrik Süsleme

13.2 Bitki Motifli Süsleme

13.3 Figür

13.4 Yazı

14.  SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

SÖZLÜK

 

Empressiyonizm: İzlenimcilik

 

İnkişaf: Gelişme

 

Lotüs: Nilifere benzeyen bir cins çiçek

 

Mücerret: Cisim halinde bulunmayan. Yalnız, tek. Yalın hal.

 

Nesiç: Doku. Dokuma.

 

Revak: Sıra, sütün veya ayakların üstü, dam, tonoz veya kubbe ile örtülerek meydana gel                    miş önü açık yol veya kemer altı.

 

Samah: Dış kapı önünde merdiven başında veya merdivenlerin belirli yüksekliklerinde bırakılan genişçe boşluk.

 

Tedricen: Azar azar, kerte kerte.

 

Tezyinat: Bezekler, süsler.