AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ

2.  PREFABRİKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.  Prefabrike Nedir?

2.2.  Prefabrikeyi Gerektiren Sebepler

2.2.1.  İklim şartları

2.2.2.  Yetiºmiº elaman teminindeki güçlük

2.2.3.  İmalatı yapılacak yer sorunu

2.2.4.  Kalıp sorunu

2.2.5.  Zaman fonksiyonu

2.3.  Prefabrike Çeºitleri

2.3.1.  Açık prefabrike

2.3.2.  Kapalı prefabrike

2.3.3.  Ağır prefabrike

2.3.4.  Hafif prefabrike

2.3.5.  Yarı prefabrike

2.3.6.  Tam prefabrike

2.4.  Prefabrike Sistemler

2.4.1.  Kolon, kiriº ve temel sistemi

2.4.2.  Panel sistemler

2.4.3.  Karışık (kompoze) sistemler

2.4.4.  Hücre sistemleri

2.5.  Prefabrikasyonda Kullanılan Çeşitli Malzemeler ve Nitelikleri

2.6.  Prefabrikenin Kullanıldığı Yapı Çeşitleri

2.7.  Prefabrikenin Getireceği Fayda ve Sakıncalar

2.7.1.  Ülke açısından bakıldığında

2.7.2.  Yapı sahibi ve kullanıcı açısından bakıldığında

2.7.3.  İşçi ve teknik personel açısından bakıldığında

2.7.4.  Üretici kuruluşlar açısından bakıldığında

3.  AHŞAP PREFABRİKE

3.1.  Prefabrike Üretiminde Ahşabın Kullanımı

3.2.  Ahşabın Hava Koşullarına Karşı Korunması

3.3.  Yangına Karşı Alınacak Önlemler

3.4.  Isı ve Ses İzolasyonu

3.5.  Ahşap Prefabrike Elemanları

3.5.1.  Dış duvar - dolu pano

3.5.2.  Dış duvar pencereli pano

3.5.3.  Dış duvar-kapılı pano

3.5.4.  İç duvar-iç pano

3.5.5.  İç duvar-kapılı pano 

3.5.6.  Tavan panosu

3.5.7.  Çatı 

3.5.8.  Baca

3.6.  Sıhhi Tesisat

3.7.  Elektrik Tesisatı

4.  AHŞAP PREFABRİKENİN MONTAJI

4.1.  Temel

4.1.1.  Dikkat edilecek hususlar

4.2.  Montaj Öncesi Hazırlıkları

4.3.  Ankraj Profillerinin Sabitlenmesi

4.3.1.  İşin yapılması

4.4.  Etek Saçlarının Yerine Oturtulması

4.5.  Dış Panoların Montajı

4.5.1.  Dış pano noktasında özel durumlar

4.5.1.1.  İçerlek girişler

4.5.1.2.  İç köşeler

4.5.2.  Dış duvar montajında dikkat edilecek hususlar

4.6.  Destek Panolarının Montajı

4.7.  Çatı Elemanları Montajı

4.8.  İç Panoların Montajı

4.9.  Islak Hacim Panolarının Montajı

4.10.  Son İç Panonun Montajı

4.10.1.  İç panoların montajında kritik noktalar

4.10.2.  İç duvarlarda tamamlayıcı işlemler

4.11.  Tavan Plakalarının Montajı

4.12.  Zemin Kaplaması

4.13.  Baca Montajı

4.14.  Boya

4.15.  Dış Köşelerin Tamamlanması

4.16.  Elektrik ve Sıhhi Tesisat Montajının Tamamlanması

5.  SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR