AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ       

2. PREFABRİKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER      

2.1. Prefabrikenin Tanımı    

2.2. Prefabrikeyi Gerektiren Nedenler      

2.3. Prefabrikenin Kullanıldığı Yapı Çeşitleri        

2.4. Prefabrike Çeşitleri      

2.5. Prefabrikasyonda Kullanılacak Malzemede Aranan Nitelikler

2.6. Prefabrikte Kullanılan Bazı Malzemelerin Avantajları         

2.6.1. Ahşap malzemenin avantajları          

2.6.2. Plastik malzemelerin avantajları      

2.6.3. Çeliğin avantajları      

2.6.4. Beton malzemenin avantajları          

2.7. Prefabrikte Kullanılan Bazı Malzemelerin Dezavantajları   

2.7.1. Ahşap malzemenin dezavantajları    

2.7.2. Plastik malzemelerin dezavantajları 

2.7.3. Çeliğin dezavantajları

2.7.4. Beton malzemenin dezavantajları     

3. AHŞAP PREFABRİKE   

3.1. Ahşap Evin Öyküsü      

3.2. Bu Güne Kadar Gelebilen Tarihi Yapılar       

3.3. Prefabrike Üretiminde Ahşabın Kullanımı      

3.4. Ahşabın Hava Koşullarına Karşı Korunması 

3.5. Yangına Karşı Alınacak Önlemler       

3.6. Isı ve Ses İzolasyonu    

3.7. Ahşap Prefabrikenin Elemanlarının Hazırlanması     

3.7.1. Ahşap taşıyıcılı yapı sistemi (ATY)  

3.7.1.1. Duvar panellerinin hazırlanması    

3.7.1.2. Çatının hazırlanması           

3.7.2. Panolu sistem 

3.7.2.1. Duvarların hazırlanması     

3.7.2.2. Tavan panosu          

3.7.2.3. Çatı   

3.7.2.4. Baca 

3.8. Sıhhi Tesisat      

3.9. Elektrik Tesisatı           

4. AHŞAP PREFABRİKENİN MONTAJI           

4.1. Temel     

4.2. Montaj Öncesi Hazırlıkları      

4.3. Ankraj Profillerinin (L demirlerinin) Sabitlenmesi     

4.4. Dış Duvar ve  Panoların Montajı        

4.5. İç Duvarların ve Panoların Montajı    

4.6. Çatı Elemanları Montajı           

4.7. Tavan Plakalarının Montajı     

4.8. Zemin Kaplaması          

4.9. Baca Montajı     

4.10. Dış Köşelerin Tamamlanması

4.11. Elektrik ve Sıhhi Tesisat Montajının Tamamlanması         

5. PREFABRİKENİN GETİRECEĞİ FAYDA VE SAKINCALAR      

5.1. Prefabrikenin Getireceği Faydalar      

5.2. Prefabrikenin Getireceği Sakıncalar   

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

EKLER

ŞEKİLLER                                                                                                                                                               

Şekil 3.1: Kapı kasası izolasyonu   

Şekil 3.2: El işçiliği ile duvar imalatı          

Şekil 3.3: Gelişmiş teknoloji ile duvar imalatı       

Şekil 3.4: İnşaat yerinde yapılan duvar montajı    

Şekil 3.5: Çatı hazırlanması.

Şekil 3.6: Dış duvar panosu.           

Şekil 3.7: Pencereli duvar panosu  

Şekil 3.8: Kapılı duvar panosu        

Şekil 3.9: Tavan panosu birleştirme detayı.          

Şekil 4.1: Su basman - Ankraj demiri – Duvar bağlantı detayı    

Şekil.4.2: Pano köşe bağlantı detayı.         

Şekil 4.3: Artarda gelen panoların montajı.           

Şekil 4.4: Duvar paneli köşe bağlantı detayı.        

Şekil 4.5: İç pano montaj detayı.    

Şekil 4.6: Çatı elemanlarının yerleştirilmesi.        

Şekil 4.7: Zemin kat planı.   

Şekil 4.8: 1. Kat planı.         

Şekil 4.9: Örnek binanaın kesiti.    

Şekil 4.10: Örnek binanın sol yan görünüşü.         

Şekil 4.11: Örnek binanın giriş görünüşü.  

Şekil 4.12: Örnek binanın arka görünüşü. 

Şekil 4.13: İlk üç haftanın sonu.     

Şekil 4.14: Dördüncü haftanın sonu.          

Şekil 4.15: Onuncu haftanın sonu.  

TABLOLAR

Tablo 3.1: Bazı yapısal panellerin karşılaştırılması