AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ       

2. AHŞAP YATLAR          

2.1. Ahşap Yatın Tanımı, Mevkilerinin İsimlendirilmesi

2.2. Yatçılık  

2.2.1. Yatçılık terimleri       

2.2.2. Halatlar ve yatçı bağları       

2.2.3. Yatlarda kullanılan mataforalar     

2.2.4. Ahşap yat ölçüleri     

3. MODEL YATI OLUŞTURAN ELEMANLAR        

3.1. Kalastra 

3.2. Direk      

3.2.1. Direği meydana getiren elemanlar  

3.2.2. Patrisalar        

3.2.3. Makaralar      

3.2.4. Direk, çarmık ve bogataların bağlanması  

3.2.5. Plaserteler ve landa demirleri          

3.2.6. Irgat bitaları   

3.3. Yelken    

3.4. Çanaklık

3.5. Cıvadra, Bombalar, Gizler     

3.6. Toplar    

3.7. Filika (Sandal)  

3.7.1. Filikalar          

3.7.2. Can sandallarında bulunan gereçler          

3.7.3. Gemi modelinde bulunan sandalların ağaçtan modelinin yapılması      

3.8. Dümen   

3.9. Irgat ve vinçler  

3.10. Çapa (Demir)  

3.11. Pervane

3.12. Fener    

3.13. Çanlar  

3.14. Kaportalar      

3.15. Merdivenler    

3.16. Babalar

3.17. Gemilerde Kullanılan Muhtelif Donanımlar          

4. MODEL YAT YAPIMINDA KULLANILAN ARAÇ, GEREÇLER VE AĞAÇ          

TÜRLERİ    

4.1.  Model Yat Yapımında Kullanılan Araç ve Gereçler          

4.2. Model Yat Yapımında Kullanılan Ağaçlar   

4.2.1. Ihlamur (Tilia)           

4.2.2. Kırmızı gürgen (Fegus)        

4.2.3. Ak gürgen (Betulus)  

4.2.4. Çam (Pinus britua)   

4.2.5. Dişbudak (Fraxnus)  

4.2.6. Ceviz (Juklas)

4.2.7. Maun (Sivietenia mahagoni)

4.2.8. Kestane (Castenea)   

4.4. Model Yat Yapımında Lehim Kullanımı      

5. MODEL YAT YAPIM PLANLARI   

5.1. Profesyonellere Hitap Eden Plânlar  

5.2. Birkaç Model Yapanlar İçin Amatör Plânlar          

5.3. Amatör Modelcilere Hitap Eden Plânlar      

5.4. Öğretici Plânlar

5.5. Minyatür Yat Plânları 

5.6. Kit Yat Modeli Plânları           

5.7. Genel Plân         

5.8. Endaze Plân      

5.9. İç Görünüşler Plânı     

5.10. İnşaat Plânı     

6. MODEL YAT YAPIMI 

6.1. Omurga ve Posta Sistemi         

6.1.1. Omurganın hazırlanması     

6.1.2. Posta sisteminin hazırlanması          

6.1.3. Dış kaplamaların kaplânması

6.1.4. Güvertelerin kaplânması      

6.2. Tahtaları Birbirinin Üstüne Bindirme Sistemi         

6.3. Tahtaları Yan Yana Yapıştırma Sistemi       

6.4. Kütük Sistemi   

6.4.1. Modern savaş gemisinin kütükten yapılması         

7. MODEL YAT YAPIMINDA  ÜSTYÜZEY İŞLEMLERİ  

7.1. Kaplamalı Modellerin Verniklenmesi

7.2. Modellerin Örtücü Boyalar ile Boyanması    

7.2.1. Selülozik boya

7.2.2. Sentetik boya 

8. SONUÇ VE ÖNERİLER          

9. KAYNAKLAR   

ŞEKİLLER

Şekil 2.1:  Ahşap yatın mevkilerinin isimlendirilmes]     

Şekil 2.2: Çeşitli gemici bağları      

Şekil 2.3: Yatlarda kullanılan üç tip matafora    

Şekil 3.1: Değişik kalastra şekilleri            

Şekil 3.2: Bir direğin elemanları    

Şekil 3.3: Patrisaların bağlanma metodu  

Şekil 3.4: Değişik makara resimleri           

Şekil 3.5: Çarmık ve bogata şekilleri         

Şekil 3.6: Plaserte ve landa demirlerinin genel görünüşü           

Şekil 3.7: Irgat ve bita resimleri     

Şekil 3.8: Yelkenli bir yatın genel görünüşü        

Şekil 3.9: Değişik çanaklıklar         

Şekil 3.10: Cıvadra, bombalar ve gizler    

Şekil 3.11: Topun genel görünüşü

Şekil 3.12: Filikanın genel görünüşleri      

Şekil 3.13: Can sandalında bulunan araçlar        

Şekil 3.14: Dümen görünüşleri      

Şekil 3.15: Irgat ve vinç görünüşleri         

Şekil 3.16: Değişik çapalar

Şekil 3.17: Pervane ve bağlantısı   

Şekil 3.18: Tarihte yatlarda kullanılan fenerler  

Şekil 3.19: Değişik yıllarda çanlar

Şekil 3.20: Kaporta bölümleri

Şekil 3.21: Merdiven görünüşleri  

Şekil 3.22: Değişik baba görünüşleri         

Şekil 3.23: Değişik donanım görünüşleri  

Şekil 4.1: Modelcilikte kullanılan araç ve gereçler          

Şekil 4.2. Çıta kalınlıkları   

Şekil 6.1. Model yat yapımı şekillerinin genel görünüşü]

Şekil 6.2. Omurganın genel görünüşü       

Şekil 6.3. Postaların omurgaya montajı    

Şekil.6.4: Postaların omurgayla birleştirilmesi     

Şekil 6.5: Kaplamaların yapıştırılması      

Şekil 6.6: Güverte kaplamasının montajı

Şekil 6.7: Tahtaların üst üste bindirilmesi            

Şekil 6.8: Üst üste bindirilen tahtaların kesilmesi            

Şekil 6.9: Tahtaların yan yana yapıştırılarak oyulması  

Şekil 6.10: Kütüğün markalanması ve biçimlendirilmesi           

Şekil 6.11: Markalı kütüğün oyulması      

Şekil 6.12: Modern savaş gemisi modeli    

                                                  TABLOLAR

 

Tablo 2.1: Omurga, baş bodoslama, kıç bodoslama       

Tablo 2.2: İngiliz ve Amerikan Yat Ölçüleri