AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİN

 

1. GİRİŞ       

2. MOBİLYA BAĞLANTI ELAMANLARININ YERİ, ÖNEMİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ          

2.1. Araştırmanın Gerekçesi ve Literatür Özeti    

2.2. Mobilya Bağlantı Elemanlarının Tarihsel Gelişimi    

2.3. Endüstriyel Mobilya Olgusunu Etkileyen Önemli Faktörler ve Tasarımda İş-İşlem Basamakları

2.3.1. Malzeme         

2.3.2. Konstrüksiyon

2.3.3. Ahşap mobilya endüstrisinde bağlamanın tanımı ve bağlama teknikleri  

2.3.3.1. Ahşap birleştirmeler           

2.3.3.2. Tutkallı ahşap birleştirmeler         

2.3.3.3. Tutkalsız ahşap birleştirme teknikleri      

2.3.3.4. Mekanik mobilya bağlayıcıları      

3. MOBİLYALARDA VE KONTRÜKSİYONUNDA BAĞLANTI SAĞLAYAN GEREÇLER        

3.1. Çiviler    

3.1.1. Tel çiviler        

3.1.2. Cam çivileri    

3.1.3. İnşaat çivileri  

3.1.4. Döşemeci çivileri       

3.1.4.1. Siyah döşeme çivileri          

3.1.4.2. Zigzag yay çivileri   

3.1.5. U (Çatal) çiviler          

3.1.6. Özel çiviler      

3.1.7. Çivilerin tutma gücüne tesir eden faktörler 

3.2. Vidalar   

3.2.1.Ağaç vidalarının tanımı           

3.2.2.Mobilya endüstrisinde kullanılan başlıca vida çeşitleri       

3.2.3. TS’ ye göre vida çeşitleri      

3.2.4. Ağaç vidaların özellikleri       

3.2.5 Uygulama alanları       

3.2.6. Vidaların vidalanması

3.2.7. Vida tıpaları    

3.2.8. Vidaların etiketlenmesi ve piyasaya arz edilmesi   

3.3. Kancalı- Vidalar, Soket – Vidalar ve Cıvatalar         

3.3.1. Kancalı vidalar           

3.3.2. Soket- vidalar.

3.3.3. Cıvatalar         

3.4. Kavela, Kama ve Basit Ahşap Bağlantı Elemanları  

3.5. Basit Metal Bağlantı Elemanları         

3.6. Özel Bağlantı Elemanları         

3.6.1. Çok amaçlı bağlantı elemanları        

3.6.2. Tek elemanlı-vidalı bağlantı gereçleri         

3.6.3. Silindirik-eksantrik-bağlantı elemanları      

3.6.3.1. Rondofıx bağlantı elemanları         

3.6.3.2. Minifix bağlantı elemanları

3.6.3.3. Rasant bağlantı elemanları

3.6.4. Trapez köşe çektirme tipi bağlantı elemanları        

3.6.5. Üniversal askı-bağlantı elemanları   

3.6.6. Tablo ve levha askı-bağlantı elemanları      

2.6.7. Ünite-modül bağlantı elemanları       

4. MONTELİ VE DEMONTELİ ÜRETİLEN MOBİLYALARDA MONTAJ TALİMATI   

4.1. Montör Çantasında Bulunması Gerekenler   

4.2. Beş Kapaklı Dolap Montaj Talimatı   

4.2.1. Montaj yapılırken dikkat edilecek hususlar

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

6. KAYNAKLAR     

 

ŞEKİLLER

Şekil 2.1: Avrupa ve Uzakdoğu’da kullanılmış tipik bağlantı gereç ve aksesuarları.    

Şekil 2.2: İngiliz chippendale stili (1740-1779) “demonte” karyola.       

Şekil 2.3: Mobilya tasarımında dikkate alınacak önemli faktörler ile tasarı-mın iş ve işlem basamakları

Şekil 2.4: Mobilyada ahşap olmayan önemli mekanizma ve elemanlar içinde çok amaçlı bağlantı elemanlarının yeri

Şekil 3.1: Çeşitli metal çiviler ve uygulama yöntemleri.  

Şekil 3.2: Tel çiviler 

Şekil 3.3: İnşaat çivisi         

Şekil 3.4: Çivilerin çaprazlama çakılışı      

Şekil 3.5: Değişik boy ve tipteki inşaat çivileri     

Şekil 3.6. Siyah döşeme çivileri      

Şekil 3.7: Zigzag yay çivileri           

Şekil 3.8: U (Çatal) çiviler   

Şekil 3.9: Gövdeleri burgulu tırtırlı özel çiviler     

Şekil 3.10: Çok değişik biçimlerde yapılmış özel çiviler

Şekil 3.11: Otomatik çivi tabancaları ve çakılan çivileri  

Şekil 3.12: Yüzeyi tırtıllı baş kısmı konik ve düz çiviler   

Şekil 3.13: Ahşap cıvatası 4x20 TS 431/2-Fe        

Şekil 3.14: Ahşap cıvatası 4x20 TS 431/3-Fe        

Şekil 3.15: Ahşap cıvatası 4x20 TS 431/4-Fe        

Şekil 3.16: Ahşap cıvatası 4x20 TS 431/5-Fe        

Şekil 3.17: Ahşap cıvatası 4x20 TS 431/6-Fe        

Şekil 3.18: Ahşap cıvatası 4x20 TS 431/7-Fe        

Şekil 3.19: Ahşap cıvatası 10x50 TS 431/8-Fe      

Şekil 3.20: Ahşap cıvatası 10x50 TS 431/9-Fe      

Şekil 3.21: Ahşap cıvatası 4x30 TS 431/10-Fe      

Şekil 3.22: Ahşap cıvatası 4x30 TS 431/11-Fe      

Şekil 3.23: Çeşitli vida örnekleri    

Şekil 3.24: ISO 9000 Standardına göre alman patent tasarımı vida Ucu

Şekil 3.25: Çeşitli ağaç vidaları ve doğru kullanımı          

Şekil 3.26: Düz, mercimek, yuvarlak başlı ağaç vidaları  

Şekil 3.27: Çakılmak için yapılmış ağaç vidaları   

Şekil 3.28: Trifon ağaç vidaları       

Şekil 3.29: Vidaların baş şekillerine örnekler       

Şekil 3.30: Yonga levha vidaları     

Şekil 3.31: Yıldız yarıklı vida          

Şekil 3.32: Vida ve vida tıpalarına örnekler.         

Şekil 3.33: Değişik ölçüdeki ağaç vidaların ambalajlanması ve rafların de-polanması.

Şekil 3.34: Cıvata ve soket-vida örnekleri

Şekil 3.35: Değişik baş şekillerinde cıvata örnekleri       

Şekil 3.36: Alyan başlı rondelalı ve rondelasız cıvatalar  

Şekil 3.37: Altıgen başlı cıvata       

Şekil 3.38: Çeşitli tiplerde cıvatalar           

Şekil 3.39: Çeşitli tiplerde somun ve rondelalar   

Şekil 3.40: Ağaç dübel ve kama örnekleri 

Şekil 3.41: Metal basit çektirme elemanı  

Şekil 3.42: Basit bağlantı elemanları ve uygulanmış örnekler     

Şekil 3.43: Basit ve takviye edici takviye elemanları      

Şekil 3.44: Düz soketli silindirik tip çok amaçlı bağlantı   elemanı ve uygulaması        

Şekil 3.45: Düz soketli vidalı tip çok amaçlı bağlantı elamanları,  ahşap ve metal profillerde uygulanması   

Şekil 3.46: Düz soketli vidalı tip çok amaçlı bağlantı       

Şekil 3.47: Çok amaçlı mobilya bağlantı elemanlarının tabla      

köşelerinde uygulanması     

Şekil 3.48: Tek elemanlı-vida bağlantı gereçleri   

Şekil 3.49: Silindirik-eksantrik bağlantı gereçleri (silindirik vidalar)     

Şekil 3.50: Silindirik-eksantrik bağlantı gereçleri (eksantrik ve uygulama)      

Şekil 3.51: Silindirik-eksantrik bağlantı gereçleri

Şekil 3.52: Silindirik çektirme elemanları  

Şekil 3.53: Rondofix bağlantı şekilleri       

Şekil 3.54: Minifix bağlantı çeşitleri          

Şekil 3.55: Piyasada bulunan değişik bir çektirme örneği

Şekil 3.56: Piyasada bulunan değişik bir çektirme örnekleri       

Şekil 3.57: Trapez tipi köşe bağlantı elemanı        

Şekil 3.58: Çektirme tipi köşe bağlantı elemanları           

Şekil 3.59: Trapez köşe çektirme elemanı 

Şekil 3.60: Trapez köşe çektirme elemanı

Şekil 3.61: Üniversal-askı çektirme elemanı         

Şekil 3.62: Tabla levha çektirme elemanı  

Şekil 3.63: Çektirme tipi köşe bağlantı elemanları           

Şekil 3.64: Çektirme tipi köşe bağlantı elemanları           

Şekil 3.65: Karyola çektirmesi örneği ve mobilya montesi          

Şekil 3.66: Üniversal trapez bağlantı çeşitleri       

Şekil 3.67: Üniversal askı-bağlantı elemanlarının uygulaması    

Şekil 3.68: Pimli raf yardımcıları    

Şekil 3.69: Ara bölme-bağlantı elamanı     

Şekil 3.70: Plastik vidalı tip bağlantı elamanı ve uygulaması      

Şekil 3.71: Plastik tırnaklı bağlantı elemanı ve uygulaması         

Şekil 3.72: Askı tipi bağlantı elemanı ve uygulaması       

Şekil 3.73: Askılı metal bağlantı elemanı ve uygulanması           

Şekil 3.74: Eksantrik çektirme tipi askı bağlantı elemanı ve uygulaması          

Şekil 3.75: Ünite modül bağlantı elemanları ve uygulaması         

Şekil 4.1: Beş kapaklı dolap kompozisyonu ve montaj aşaması  

TABLOLAR

Tablo 1.1: Ülkemizde mobilya fabrikalarının toplam kapasiteleri           

Tablo 1.2: Ülkemizde 1986-1987 yıllarında üretilen mobilya miktarı      

Tablo 3.1: Ağaç vidası ve numaraları