AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ       

2. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ        

2.1. Bireyi Tanımanın Amacı           

2.2. Öğretmenin Öğrencilerini Tanıma Gereği      

2.3. Bireyi Hangi Yönlerden Tanımak Gerekir     

2.4. Bireyin Fiziksel, Biyolojik Özelliklerini Tanıma        

2.5. Davranışsal Özelliklerini Tanıma        

2.6. Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Koşullarını Tanıma     

2.7. Bireyi Tanımada Dikkat Edilmesi Gerekli İlkeler    

2.8. Bireyi Tanımak Üzere Geliştirilen Teknik ve Araçlar Temel Yaklaşımlar 

3. GÖRÜŞME          

3.1. Görüşmenin Planlanması          

3.2. Görüşmenin Yürütülmesi          

3.2.1. Anne-babalarla görüşme       

4. ÖĞRENCİLERİ TANIMADA TESTLER       

4.1. Testlerin Kullanılması  

4.2. Testler Kullanmanın  Amacı    

4.3. Yetenek Testleri           

4.3.1. Yetenek testlerinin en çok kullanıldığı durumlar    

4.4. Özel Yetenek Testleri   

4.5. Yetenek Testlerinden Bazıları 

4.5.1. Seçik yetenek testi    

4.5.2. Mekanik yetenek testleri     

4.5.3. Müzik ve güzel sanat yeteneği testleri        

4.6. Kuder Meslek Seçim Testi      

4.7. Başarı Testleri  

4.8. Başarı Testlerinin Kullanılması           

4.9. İlgi Testlerinin Kullanılması     

4.10. Bireysel Nitelikler ve Meslekler      

4.11. Tutum Testlerinin Kullanılması         

4.12. Testlerin Cevap Verebileceği Sorular          

4.13. Yetenek - Başarı Karşılaştırılması    

4.14. Yetenek – Başarı İlişkisi        

4.14.1. Yeteneğin ölçülmesi 

4.14.2. Başarının ölçülmesi  

4.15. Karşılaştırma Tablosunun Hazırlanması       

4.15.1. Yetenek – Başarı karşılaştırma tablosu    

4.16. Yetenekleri Ölçüsünde Başarılı Olan Öğrenciler    

4.16.1. Yeteneklerinin altında başarılı olan öğrenciler     

4.16.2. Yeteneklerinin üstünde başarılı öğrenciler

4.17. Zeka Testleri   

5. SOSYOMETRİ    

5.1. Sosyometrinin Uygulanması ve Sonuçlarının Alınması          

5.2. Sosyogramın Hazırlanması       

6. KİMDİR BU TEKNİĞİ  

7. OLAY İNCELEMESİ     

8. GÖZLEM 

8.1. Gelişigüzel Gözlem       

8.2. Sistematik Gözlem        

8.3. Gözlem Yaparken Uyulması Gereken Davranışlar   

8.4. Gözlem Nasıl Yapılır     

8.4.1. Planlama         

8.4.2. Gözleme ve kaydetme           

8.4.3. Sonuçlandırma

8.4.4. Gözlem listeleri          

9. ANEKDOT (OLAY KAYITLARI)         

10. DERECELENDİRME ÖLÇEKLERİ 

10.1. Derecelendirme Ölçeklerinin Çeşitleri         

10.1.1. Sayısal derecelendirme ölçekleri   

10.1.2. Grafiksel derecelendirme ölçekleri

10.1.2.1. “Yatay” grafiksel derecelendirme ölçekleri      

10.1.2.2. “Dikey” grafiksel derecelendirme ölçekleri      

10.1.2.3. “Betimsel – Grafiksel” derecelendirme ölçekleri         

11. ANKET   

11.1. Soruların Niteliği         

11.2. Anket Sorularının Türleri       

11.2.1. Kapalı uçlu sorular   

11.2.2. Açık uçlu sorular      

11.3. Derecelendirmeli Sorular       

11.4. Anket Sorularının Hazırlanması        

11.4.1. Anket sorularının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar      

11.5. Anketin Düzenlenmesi

11.5.1. Anketlerin geçerliği 

11.5.2. Anketlerin güvenirliği          

12. ÖZ YAŞAM ÖYKÜSÜ  

13. PROBLEM TARAMA ENVANTERİ

13.1. Problem Tarama Envanterlerinin Amacı ve İşlevi   

13.2. Problem Tarama Envanterlerinin Çeşitleri   

13.3. Problem Tarama Envanterlerinin Yapısal Özellikleri          

13.4. Problem Tarama Envanterlerinin Hazırlanması       

13.5. Problem Tarama Envanterlerinin Kullanılması        

13.6. Problem Tarama Envanterlerinin Uygulanması       

13.7. Puanlama ve Değerlendirme  

14. RÜYALARIN ANLATTIRILMASI    

15. SERBEST RESİM YAPTIRMAK      

16. OTOBİYOGRAFİ         

17. DRAMA VE OYUN TEKNİKLERİ    

17.1. Psikodrama      

17.2. Sosyodrama     

17.3. Oyun Terapisi  

17.4. Ev Ziyaretleri  

18. VAKA     

18.1. Vaka İncelenmesi       

18.2. Vaka Konferansı         

19. VELİ KONFERANSI    

20. DİĞER TEKNİKLER   

20.1. Aile Terapisi    

20.2. Bibliyoterapi    

20.3. Günlük Zaman Çizelgesi        

20.4. Hatıra Kayıtları           

21. BİREYSEL BİLGİLERİN SAKLANMASI VE KULLANILMASI

21.1. Bireysel Bilgi Formunda Bulunması Gereken Temel Bilgiler        

21.2. Bireysel Bilgilerin Nitelikleri 

21.3. Bilgilerin Toplanmasında Sistem Ayrılığı     

21.4. Bilgi Toplama Sisteminde Karşılaşılan Zorluklar    

21.5. “Toplu Dosya” Yerine “Disketler” Kullanılmalı     

21.6. Bireysel Bilgi Formlarının Geliştirilmesi      

21.6.1. Bireysel bilgi formu geliştirirken izlenecek adımlar         

21.6.2. Bireysel bilgi formlarının düzenlenmesi     

21.6.3. Bireysel Bilgi Formlarının Kullanılması     

22. SONUÇ VE ÖNERİLER          

KAYNAKLAR         

TABLOLAR

Tablo 4.1: Öğrenciler için hazırlanan yetenek başarı karşılaştırması     

Tablo 5.1: Sosyometri sonuç özetleme cetveli örneği       

Tablo 5.2: İlköğretim 4. sınıfa ilişkin bir sosyogram        

Tablo 6.1: Kimdir bu değerlendirilmesi      

Tablo 10.1: Bireylerin arkadaş ilişkileri yönünden olan durumları