AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ       

2. SİMAV’IN TARİHÇESİ

2.1.Simav’ın Doğal Yapısı   

2.1.1. Dağlar 

2.1.2. Akarsular        

2.1.3. Göller  

2.1.4. Vadiler ve ovalar       

2.2. Zenginlik Kaynakları    

2.2.1. Ziraat   

2.2.2. Madenler        

2.2.3. Sanayi 

2.2.4. Ticaret 

3. CAMİLERDE MİMARİ YAPI  

3.1. Minber   

3.1.1. Tanımı 

3.1.2. Minberin tarihsel gelişimi     

3.1.3. Minberin elemanları  

3.1.4. Minberin ölçüleri       

3.2.Mihrap    

3.2.1. Mihrabın tanımı         

3.2.2. Mihrabın tarihsel gelişimi     

3.2.3. Mihrabın yapım özellikleri    

4. SÜSLEME

4.1.Süsleme Nedir ? 

4.2.Ahşap Süsleme Çeşitleri           

4.2.1. Marketri         

4.2.2. Kakma

4.2.3. Oyma   

4.2.4. Filato   

4.3.Süslemenin Tarihçesi     

4.4.Ahşap Süslemeler          

4.4.1. Kakmacılık     

4.4.2. Oymacılık       

4.5.Camilerde Süsleme Yapılan Bölümler  

4.5.1. Minberler       

4.5.2. Mihraplar       

4.5.3. Kürsüler          

4.6.Cami Süslemelerinde Kullanılan Ahşap ve Ahşap Türleri     

4.6.1. Çam     

4.6.2. Sedir    

4.6.3 Meşe    

4.6.4 Ceviz    

4.6.5 Ihlamur 

4.6.6 Armut   

4.6.7 Şimşir   

4.6.8 Abanoz 

4.6.9 Gül

4.7.Cami Süslemelerinde Kullanılan Oyma ve Süsleme Teknikleri        

4.7.1 Oyma tekniği   

4.7.2 Şebekeli oyma (ajur) tekniği  

4.7.3 Geçme tekniği 

4.7.4 Kakma tekniği 

4.7.5. Kündekari tekniği      

4.7.6. Motif ve kompozisyonlar      

4.8.Osmanlı Dönemindeki Ahşap Sanatı    

4.8.1. Dini mimari     

4.8.2. Oymacılık       

4.8.3. Kakma tekniği

5. SİMAV YÖRESİNDEKİ TARİHİ CAMİİLERDEKİ AHŞAP MİHRAP MİNBER VE TAVAN SÜSLEMELERİ      

5.1. Ahmetli Köyü Camii (1886)      

5.2. Gölköy Büyük Camii (1949)    

5.3. Gölköy Yeni Camii (1966)        

5.4. Merkez Harmancık Camii (1121)        

5.5. Hisarbey Camii (1832)  

5.6. İnlice Köyü Camii (1210)         

5.7. Kalkan Köyü Camii (1960)      

5.8. Kelemyenice Camii (1949)       

5.9. Şenköy Camii (1390)    

5.10. Merkez Şeyh Bedrettin Camii (1829)           

5.11. Yağıllar Köyü Büyük Camii (1901)   

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

7. KAYNAKLAR     

ŞEKİLLER

Şekil 3.1: Ahşap minber      

Şekil 3.2: Sultanahmet camii minberi         

Şekil 3.3: Minber merdivenin basamak çıkıntısı   

Şekil 3.4: Yan aynalık göbek işlemesi       

Şekil 3.5: Ahşap minber II  

Şekil 3.6: Minber ölçüleri    

Şekil 3.7: Örnek mihrap resimleri  

Şekil 4.1: Bitki motifleri      

Şekil 4.2: Arabesk ve altıgen motifler       

Şekil 5.1: Ahmetli köyü camii minberinin yan aynalık detayı      

Şekil 5.2: Ahmetli köyü camii minberi       

Şekil 5.3: Ahmetli köyü camii tavan görünüşü      

Şekil 5.4: Gölköy büyük camii minberi      

Şekil 5.5: Gölköy büyük camii tavan görünüşü     

Şekil 5.6: Gölköy yeni camii minberi         

Şekil 5.7: Gölköy yeni camii tavanı

Şekil 5.8: Harmancık camii tavan görünüşü          

Şekil 5.9: Hisarbey camii tavan görünüşü 

Şekil 5.10: İnlice köyü camii minberi         

Şekil 5.11: İnlice köyü camii tavanı

Şekil 5.12: Kakan köyü camii minberi       

Şekil 5.13: Kalkan köyü camii tavan görünüşü     

Şekil 5.14: Kelemyenice camii minberi      

Şekil 5.15: Kelemyenice camii tavanı        

Şekil 5.16: Şenköy camii minberi   

Şekil 5.17: Şenköy camii tavanı      

Şekil 5.18: Şenköy camii tavanı      

Şekil 5.19: Şeyh Bedrettin cami minberi    

Şekil 5.20: Şeyh Bedrettin camii tavanı     

Şekil.5.21: Yağıllar köyü cami tavanı         

Şekil 5.22: Yağlılar köyü eski mescit tavanı