AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

BÖLÜM

1.GİRİŞ

1.1.Problem

1.2.Amaç

1.3.Önem

1.4.Varsayımlar

1.5.Sınırlılıklar

1.6.Tanımlar

2.YÖNTEM

2.1.Araştırma Modeli

2.2.Veriler Ve Toplanması

2.3.Verilerin Çözümü Ve Yorumlanması

2.4.Süre Ve Maliyet

3. ÇEKMECE VE ÇEKMECE SİSTEMLERİ

3.1.Çekmecenin Tanımı

3.2.Çekmecenin Özellikleri

3.3.Çekmecelerden İstenen Özellikler

3.4.Çekmecenin Kullanım Nedenleri

3.5.Çekmece Yapımında Kullanılan Malzeme Ve Gereçler

3.6.Çekmece Çeşitleri

      3.6.1.Çekmece Klapasının Mobilyadaki Konumuna Göre Çekmeceler

3.6.1.1.İçerlek Çekmeceler

3.6.1.2.Dışarlak Çekmeceler

3.6.1.3.Lambalı Çekmeceler

3.6.1.4.Bindirme Çekmeceler

3.6.1.5.Yüzbeyüz Çekmeceler

      3.6.2.Mobilyadaki Görünümüne Göre Çekmeceler

3.6.2.1.Mobilyanın Dışından Görünen Çekmeceler

3.6.2.2.Mobilyanın Dışından Görünenmeyen Çekmeceler

      3.6.2.2.1.İç Çekmeceler

      3.6.2.2.2.Gizli Çekmeceler

      3.6.3.Yapım Ve Çalışma Biçimine Göre Çekmeceler

3.6.3.1.Çerçeve Yada Tabla Üzerinde Hareket Eden Çekmeceler

3.6.3.2.Yanlara Asılarak Hareket Eden Çekmeceler

3.6.3.3.Üst Tablaya Bağlanarak Hareket Eden Çekmeceler

3.6.4.Özel Yapılmış Hareket Sisteminde Hareket Eden Çekmeceler

            3.6.4.1.Kısmi Çekiş Çekmeceler

       3.6.4.1.1.Gizli Kısmi Çekiş Çekmeceler

       3.6.4.1.2.Gizli Olmayan Kısmi Çekiş Çekmeceler

3.6.4.2.Tam Çekiş Çekmeceler

       3.6.4.2.1.Gizli Tam Çekiş Çekmeceler

       3.6.4.2.2.Gizli Olmayan Tam Çekiş Çekmeceler

       3.6.5.Özel Kasalı Çekmece Sistemleri

3.6.5.1.Kısmi Çekiş Özel Kasalı Çekmeceler

       3.6.5.1.1.Gizli Kısmi Çekiş Özel Kasalı Çekmeceler

       3.6.5.1.2.Gizli Olmayan Kısmi Çekiş Özel Kasalı Çekmeceler

             3.6.5.2.Tam Çekiş Özel Kasalı Çekmeceler

       3.6.5.2.1.Gizli Tam Çekiş Özel Kasalı Çekmeceler

       3.6.5.2.2.Gizli Olmayan Tam Çekiş Özel Kasalı Çekmeceler

       3.6.6.Özel Çekmeceler

3.7.Çekmecelerde Kullanılan Yardımcı Sistemler

 

4.ÖZET, YARGI, ÖNERİLER

      4.1.Özet

      4.2. Yargı

      4.3.Öneriler

 

EKLER

EK A :  Özel Çekmeceker

EK B: Çekmecede Kullanılan Montaj Elemanları

Ek C: Çekmecede Kullanılan Raylara Örnek

EK D: Çekmecelerde Kullanılan Kilitler

EK D:  Ö rnek Çekmece Resimleri

 

KAYNAKÇA

ÖZGEÇMİŞ

 

ŞEKİLLER LİSTESİ

1:  Çekmecenin Parçaları

2: Çekmecenin Yerine  Kolaylıkla Yerleştirilebilmelidir

3: Çıkış Emniyet Sistemi

4: Everfix Ölçüleri

5: Everfixin Çekmede Kullanıldığı Yerleri

6: Şekil 7,8,9,10,11’de Olan Şekillerin Kullanıldığı Şekil

7: İçerlek Çekmeceler

8: Dışarlak Çekmeceler

9: Lambalı Çekmeceler

10: Bindirme Çekmeceler

11: Yüzbeyüz Çekmeceler:

12: Şekil 13,14,15,16,17’de Olan Şekillerin Kullanıldığı Şekil

13: Çerçeve Yada Tabla Üzerinde Hareket Eden Çekmeceler

14: Yanlara Asılarak Hareket Eden Çekmeceler

15: Üst Tablaya Bağlanarak Hareket Eden Çekmeceler

16: Çekmecede Ayar Kolaylıkları

17: Örnek Kilit

REİMLER LİSTESİ

Resim1: Çekmecenin Montaj Kolaylığı

Resim 2: Çekmecenin  Dış Hatları İnsana Zarar Vermemelidir

Resim 3. Çekmecelerde Kullanılan Bordürler

Resim 4: Çekmecenin Yerine  Kolaylıkla Yerleştirilebilmelidir

Resim 5: Otomatik Kapanma Özelliği

Resim 6: Çekmece İçi Tüm Hacimlerden Optimum Düzeyde Faydalanılmalıdır

Resim 7: Tam Ve Kısmi Çekiş Çekmeceler

Resim 8: Everfix

 Resim 9: İç Çekmeceler

Resim 10: Çekmece Hareket Sistemi

Resim 11:

    A: Gizli Olmayan Kısmi Çekiş Çekmece

     B: Gizli Olmayan Tam Çekiş Çekmece

Resim 12: Gizli Tam Çekiş Çekmece

Resim 13: Gizli Olmayan Tam Çekiş Çekmece

Resim 14: Gizli Kısmi Çekiş Özel Kasalı Çekmeceler

Resim 15: Gizli Olmayan Kısmi Çekiş Özel Kasalı Çekmeceler

Şekil 16: Çekmecede Ayar Kolaylıkları

Resim 17: Bordür Bölmelendirmeli Çekmeceler

Resim 18: Oluk Bölmelendirmeli Çekmece

Resim 19: Merkezi Kilit Sistemli Özel Kasalı Çekmeceler