AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ       

2. GENEL BİLGİLER        

2.1. Kesme Yöntemleri        

2.2. Tanımlar 

2.3. Yüzey Pürüzlülüğünün Tarihsel Gelişimi         

2.4. Ağaç Malzemede Yüzey Pürüzlülüğü  

2.5. Yüzey Pürüzlülüğünü Etkileyen Faktörler      

2.6. Yüzey Pürüzlülük Sınıfları        

2.7. Yüzey Pürüzlülüğü Ölçme Yöntemleri ve Kullanılan Aletler 

2.7.1. Görsel ve dokunma ile yüzey kontrolleri     

2.7.2. Işıklandırma yöntemi 

            2.7.2.1. Işık kesitli (ışık kurdele) yöntemi

            2.7.2.2. Işık yansıtma yöntemi

         2.7.3. Mikro fotoğraf çekim yöntemi

         2.7.4. Mikrometreli ölçme yöntemi 

         2.7.5. Pnömatik yöntem

         2.7.6. Lazerli görsel yöntem

        2.7.7. Yüksek ışık yöntemi

2.7.8. Dokunmalı iğneli tarama yöntemi    

2.7.9. Forster aleti    

2.8. Daire Testere Makinası          

2.9. Daire Testere Makinalarında Kullanılan Kesiciler   

2.9.1. Üçgen dişli daire testere lamaları     

2.9.2. Kurt dişli daire testere lamaları       

2.9.3. Grup dişli daire testere lamaları       

2.9.4. Özel dişli daire testere lamaları        

2.9.5. Sert metal uçlu daire testere lamaları          

            2.9.5.1. Sert uçlu masif ahşap kesim daire testere lamaları

            2.9.5.2. Liflere paralel masif ahşap kesim daire testere lamaları

            2.9.5.3. Liflere dik masif ahşap kesim daire testere lamaları

            2.9.5.4. Yonga levha kesim daire testere lamaları

            2.9.5.5. MDF (orta yoğunluklu lif levha) kesim daire testere lamaları

            2.9.5.6. Laminat, PVC, melamin kaplamalı kesim daire testere lamaları

            2.9.5.7. Öğütücü daire testere lamaları

            2.9.5.8. Yalpalı daire testere laması

            2.9.5.9. Yüzey temizleyicili çoklu dilme daire testere laması

2.10. Daire Testerede Genleşme ve Ses Absorbsiyonu Sistemi  

2.11. Daire Testerenin Makinaya Takılması        

2.11.1. Makina yataklarının kontrolü        

2.11.2. Daire testere makinasında kullanılan flanşlar      

2.11.3. Destekleme veya sertleştirme flanşı         

2.12. Daire Testerelerin Biçmeye Hazırlanması   

2.12.1. Diş ucu hattı oluşturma (Dişleri eşit seviyeye getirme)   

2.12.2. Testere yüzeyinin temizlenmesi      

2.12.3. Biçme hattı oluşturma         

            2.12.3.1. Çaprazlama

            2.12.3.2. Ezme ve egalize

            2.12.3.3. Stellitleme

2.12.4. Bileme           

3. LİTERATÜR ÖZETİ      

4. MATERYAL VE METOT          

4.1. Ağaç Malzeme  

      4.1.1. Doğu kayını

      4.2.2. Sarıçam

      4.2.3. Meşe

      4.1.3. Akasya

4.2. Testere   

4.3. Deney Örneklerinin Hazırlanması       

4.4. Deneylerin Yapılışı       

4.5. Verilerin Değerlendirilmesi     

5. BULGULAR        

    5.1. Kesiş Yönü, Diş Sayısı Ve Besleme Hızının Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 2.1. Kesme sırasında kesmeye etki eden dirençler 

Şekil 2.2. İngiliz standartlarına göre yüzey pürüzlülük sınıfları   

Şekil 2.3. Doğu kayını odununda değişik işleme tekniklerinde oluşan yüzeyler

Şekil 2.4. Işık kesitli yöntem          

Şekil 2.5. Lazer dedektör sisteminin görünüşü     

Şekil 2.6. Tarama iğnesi ile elde edilen yüzey grafiği       

Şekil 2.7. Forster aleti         

Şekil 2.8. Forster aleti ile elde edilen yüzey görüntüsü    

Şekil 2.9. Daire testere makinası   

Şekil 2.10. Üçgen diş türleri a- dar açılı,  b- dik açılı,  c- geniş açılı        

Şekil 2.11. Pahlı ve sırtı eğmeçli üçgen diş

Şekil 2.12. Kurt diş ve açısal parametreleri          

Şekil 2.13. Üçgen ve kurt ağzı grup diş      

Şekil 2.14. Uzun dişli ve özel dişli daire testereler

 

Şekil 2.15 Liflere paralel masif ahşap kesim daire testereleri    

Şekil 2.16. Yüzey temizleyicili çoklu dilme grup daire testeresi laması  

Şekil 2.17. Liflere dik masif ahşap kesim daire testere laması   

Şekil 2.18. Yonga levha kesim daire testeresi      

Şekil 2.19. Çapraz dişli MDF kesim daire testere laması

Şekil 2.20. Laminat, PVC ve kaplamalı melamin levha kesim daire testere laması      

Şekil 2.21. Öğütücü daire testere laması   

Şekil 2.22. Yalpalı daire testere laması      

Şekil 2.23. Yüzey temizleyicili çoklu dilme daire testere laması

Şekil 2.24. Daire testerelerde ısıl gerilmelerinin önlenmesine yönelik soğutma  derz ve boşlukla      

Şekil 2.25. Daire testere lamasının dişlerine ses dalgalarının etkilerive lama gövdesi   boyunca dalgaların yayınımı         

Şekil 2.26.  Daire testerelerde dalga sönümleme ve ses yutma kanalları          

Şekil 2.27. Küçük testere flanşı (Düzgün kesme sağlanamaz)    

Şekil 2.28.Geniş testere flanşı (Max performans sağlanır)         

Şekil 2.29. Destekleme flanşı         

Şekil 2.30. Çeşitli tipte daire testere diş ucu hatları         

Şekil 2.31. Bükülerek çaprazlanmış dişler 

Şekil 2.32. Çapraz pensi ve çapraz demiri 

Şekil 2.33. Daire testere çapraz makinası 

Şekil 2.34. Uygun bir ezme işlemi   

Şekil 2.35. Bileme eğesi ve diş dibinin şekillenmesi         

Şekil 2.36. Sert uç daire testerenin bileme konumu         

Şekil 4.1. Pürüzlülük ölçme aletinin ölçme pozisyonundaki kilitlenmiş ve serbest durumu 

Şekil 4.2. Yüzeyde iğne gözenek ilişkisi T; iğnenin sivri ucu, P; gözenek          

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge 2.1. Üçgen dişlerde açısal parametreler   

Çizelge 2.2. Kurt dişlere ait açısal parametreler   

Çizelge 2.3. Ağaç türlerine göre uygulanacak çapraz miktarı      

Çizelge 5.1. Yüzey pürüzlülük ortalama değeri (Ra) m  

Çizelge 5.2. Yüzey pürüzlülüğüne kesiş yönü, diş sayısı ve besleme hızının etkilerine  ilişkin çoklu varyans analizi           

Çizelge 5.3. Ağaç türü, kesiş yönü, diş sayısı ve besleme hızına göre yüzey pürüzlülük   değerleri karşılaştırma sonuçları        

Çizelge 5.4. Ağaç türüne göre pürüzlülük karşılaştırma sonuçları          

Çizelge 5.5. Kesiş yönüne göre pürüzlülük karşılaştırma sonuçları        

Çizelge 5.6. Ağaç türü ve kesiş yönüne göre ikili karşılaştırma sonuçları         

Çizelge 5.7. Diş sayısına göre pürüzlülük karşılaştırma sonuçları          

Çizelge 5.8. Ağaç türü ve diş sayısına göre ikili karşılaştırma sonuçları

Çizelge 5.9.  Kesiş yönü ve diş sayısına göre ikili karşılaştırma sonuçları         

Çizelge 5.10. Ağaç türü, kesiş yönü ve diş sayısına göre üçlü karşılaştırma sonuçları 

Çizelge 5.11. Besleme hızına göre pürüzlülük karşılaştırma sonuçları    

Çizelge 5.12. Ağaç türü ve besleme hızına göre ikili karşılaştırma sonuçları     

Çizelge 5.13. Ağaç türü, kesiş yönü ve besleme hızına göre üçlü karşılaştırma sonuçları        

Çizelge 5.14. Diş sayısı ve besleme hızına göre ikili karşılaştırma sonuçları     

Çizelge 5.15. Ağaç türü, diş sayısı ve besleme hızına göre üçlü karşılaştırma sonuçları           

SİMGELER VE KISALTMALAR

T1                   20 dişli daire testere

T2                   24 dişli daire testere

T3                   40 dişli daire testere

BH1                5 m/dak’lık besleme hızı

BH2                9 m/dak’lık besleme hızı

Ra                   Ortalama pürüzlülük (m)