AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ       

2. SES VE SESLE İLGİLİ KAVRAMLAR          

2.1. Ses          

2.2. Sesin Ortamla İlgili Özellikleri

2.2.1. Sesin yayılma hızı       

2.2.2. Sesin iletilmede yutuluşu       

2.3. Sesin Titreşim Hareketleriyle İlgili Özellikleri          

2.4. Sesin Yeğinliği   

2.5. Seslilik   

2.6. Yeğinliğin Ölçülmesi     

2.7. Örtme (maskeleme)      

2.8. Sesin Doğması   

2.9. Sesin Yayılması 

2.9.1. Bir boyutlu ortamlarda sesin yayılması       

2.9.2. İki boyutlu ortamlarda sesin yayılması        

2.9.3. Üçboyutlu ortamlarda se4sin yayılması       

2.10. Ses Yansıması 

2.10.1. Düzgün yansıma – yayınık yansıma           

2.10.2. Genel kurallar          

2.10.3. Yansımayla yoğunlaştırma  

2.10.4. Yankı ve ses uzaması          

2.11. Sesin Yutulması           

2.11.1. Yutma çarpanı          

2.11.2. Sesin yutulma süreci

2.11.3. Sesin gözenekli gereçlerle yutulması         

2.11.4. Sesin titreşen levhalarda yutulması           

2.11.5. Sesin Helmholtz rezonatörleriyle yutulması          

2.11.6. Yutma çarpanları çizelgesi  

2.12. Sesin Geçmesi 

2.12.1. Sesin açıklıklardan geçmesi

2.12.2. Sesin geçirgenlikle geçmesi

2.12.3. Sesin cidar titreşimi ile geçmesi     

2.12.3.1. Çift cidar    

2.12.3.2. Bileşik cidar          

2.12.4. Sesin dolaylı geçmesi

2.13. Akustik Ve Akustik Malzemeler      

2.13.1. Akustik         

2.13.2. Prefabrike akustik ünitler   

2.13.3. Akustik sıvalar         

2.13.4. Akustik perdeler      

2.14. Ağaç Türünün Ses Yayılmasına Etkisi          

2.14.1. Odunda sesin yayılma hızı   

2.14.2. Ağaç malzemede sesin yayılma hızını etkileyen faktörler

2.14.2.1. Özgül ağırlığın sesin yayılmasına olan etkisi      

2.14.2.2. Rutubetin sesin yayılmasına etkisi         

2.14.2.3. Lif kıvrıklığının sesin yayılmasına olan etkisi    

2.14.2.4. Yıllık halka yapısının sesin yayılmasına olan etkisi       

2.14.2.5. Odunun kusurlarının sesin yayılmasına olan etkisi       

2.14.3. Ağaç malzemede ses yayılmasına karşı gösterilen direnç           

2.14.4. Ağaç malzemede ses enerjisinin azaltılması          

2.15. Agaç Malzemenin Yapılar İçersindeki Akustik Özellikleri 

2.15.1. Yapılarda ses iletim kaybı (Ses izolasyonu)          

2.15.2. Ses absorpsiyon değeri       

3. TAVAN KAPLAMALARI VE DEKORASYON AKUSTİĞİNE ETKİSİ     

3.1. Tavan Kaplamalarında Kullanılan Gereçler   

3.2. Tavam Kaplamalarının Teknik Özellikleri     

3.3. Asma Tavan Ve Yapı Dekorasyonu İlişkisi   

3.4. Asma Tavan Alt Konstrüksiyon Yapımı         

3.5. Alüminyum Panel Akustik Tavanlar   

3.6. Taş yünü Asma Tavanlar ve Kurulması         

3.7. Plastik Asma Tavanlar 

3.8.Akustik Asma Tavanlar

3.9. Kirişli Tavan Kaplaması          

3.10. Tahta Tavan Kaplaması         

3.11. Plakalı Tavan Kaplamaları    

3.12. Kutulu Tavan Kaplamaları     

3.13. Ses Yalıtımlı Asma Tavanlar  

4. DUVARKAPLAMALARI VE AKUSTİĞE ETKİSİ   

4.1. Duvar Kaplamalarının Sağladığı Teknik Yararlar     

4.2. Duvar Kaplamalarının Yapımında Gözetilen Yapısal Kurallar         

4.3. Duvar Kaplamalarında Görüntü          

4.4. Ses Yalıtımlı Duvar Kaplamaları         

4.5. Akustik Duvar Kaplamaları     

5. SONIUÇ VE ÖNERİLER          

KAYNAKLAR

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 2.1. Tek boyutlu ortamlarda küresel dalgaların düzlem dalgalara dönüşümü

Şekil 2.2. Düzgün yansıma

Şekil 2.3. Yayınık yansıma

Şekil 2.4. İçbükey ve dışbükey yüzeylerde düzgün yansıma

Şekil 2.5. Başka bir yüzeyden gelen kalın sesin yansıyan ince ses göre yansıması

Şekil 2.6. Yüzeyin kırık parçalara bölünerek, yansıyan sesin doğrultusu ayarlanması

Şekil 2.7. Kapalı hacimlerde yansıtıcı yüzeylerin kullanılması

Şekil 2.8. Açık havada yansıma

Şekil 2.9. Ses dalgalarının levha üzerine basınç yaparak levhayı dalgalandırması

Şekil 2.10. Helmholtz rezonatörü ve gelen düzlem dalgaların şeklini değiştirmesi

Şekil 2.11. Bir rezonatörün ses kaynağı gibi düşünülmesi

Şekil 2.12. Helmholtz rezonatörünün çeşitli şekillerde kullanılışı

Şekil 2.13. Sesin şematik olarak geçmesi

Şekil 2.14. Ses yutucu gerecin yansıyan seste azalma meydana getirmesi

Şekil 2.15. Kitle kuralına göre ses geçirmezliğin artışını gösterilmesi

Şekil 2.16. Hesaplanan ses geçirmezlik eğrisiyle, ölçülen bir ses geçirmezlik eğrisi

Şekil 2.17. Döşeme kitlesiyle orantılı bir ses geçirmezliğin sağlanması

Şekil 2.18. Gelen ses dalgalarıyla geçen ses dalgalarının doğrultusu

Şekil 2.19. Bir cidara değişik yönlerden gelen ses dalgaları

Şekil 2.20. Cidarın ikiye bölünerek ses geçirmezliğin arttırılması

Şekil 2.21. md verildiğine göre, ma . mb’nin maksimum değerinin ma = mb’dir

Şekil 2.22. Bir ufak ve bir büyük cidarın gösterilmesi

Şekil 2.23. Sesin cidar titreşimleriyle yan hacimlere geçmesi

Şekil 2.24. İki hacim arasındaki dolaylı geçme

Şekil 2.25. Betonarme döşemede kesiklik yaparak yan hacimlere geçen sesin engellenmesi

Şekil 2.26. Ladin odununda liflere paralel yönde sesin yayılma hızı

Şekil 2.27. Meşe odununda liflere paralel yönde sesin yayılma hızı

Şekil 2.28. Meşe ve ladinde liflere paralel yönde ses yayılma hızı üzerinde etkisi

Şekil 2.29. Ağaçlarla diğer çeşitli malzemede ses dalgalarının kaybı, rezistansı

Şekil 2.30. Kontrplak ve tuğla duvarda ses geçirgenlik açısından arasındaki ilişki

Şekil 2.31. m2’sinin ağırlığı 2 kg olan 5 katlı kontrplak duvarda ses geçirgenlik katsayısı

Şekil 3.1. Kanallı ayarlı askı elemanlarıyla monte edilmiş bir asma tavanın konstrüksiyonu

Şekil 3.2. Tavan çıtalarının dübel ve trifon vida ile bağlanması

Şekil 3.3. Ağaç kirişlerle metal bağlantı elemanlarının birlikte kullanımı

Şekil 3.4. Askı elemanlarının asma tavana tutturulması

Şekil 3.5. Alüminyum panel akustik asma tavan

Şekil 3.6. Delikli alçılı karton plaka akustik asma tavan

Şekil 3.7. Kirişli tavan kaplaması

Şekil 3.8. Araları tahtalarla kaplanmış bir kiriş tavanın perspektif ve kesiti

Şekil 3.9.a. Kinişli, bindirme tahta tavan kaplaması

Şekil 3.9.b. Tahta ve tavan kaplamasının duvarda fugalı ve alt çıtalı bitişi

Şekil 3.9.c. Tahta tavan kaplamasında kalın kenar çıtalı ve lambalı kinişli çözüm

Şekil 3.10. Duvar bitimi pahlı çıtalı ve geniş fugalı plakalı tavan kaplaması

Şekil 3.11. Kenarları kinişli ve metal eklentili tavan kaplaması

Şekil 3.12. Kenarları kordonlu parçalarla oluşturulan çerçeveli tavan kaplaması

Şekil 3.13. Kenarları kinişli yabancı çıtalı, bitişi yardımcı metal parçalı tavan kaplaması

Şekil 3.14. Ek yerleri kaydırmalı, kenarlardan endirekt aydınlatmalı tavan kaplaması

Şekil 3.15. Alçı plakalı tavan kaplamasının alt konstrüksiyona monte edilmesi

Şekil 3.16. Kenarları lambalı düz plakalar üzerine kordonlu plakalarla tavan kaplaması

Şekil 3.17. “L” ve “T” biçimli metal eklentilerle tavana asılan tavan kaplaması

Şekil 3.18. Alçı plakalı tavan kaplaması ve köşe çözümü

Şekil 3.19. 8 mm delikli yonga levha üzerine poliüretan yumuşak köpük ve kumaş uygulanmış kaplama arka yüzeyine camyünü konulmuştur

Şekil 3.20. 8mm yonga levha üzerine, renkli-gözenekli ses yutucu uygulanmıştır

Şekil 3.21. Pleyel salonu, Paris, Fransa, 1928

Şekil 3.22. Konser salonu, Buffalo, USA, 1941

Şekil 3.23. Liverpool New Phılharmonıc Hall, İngiltere, 1939

Şekil 4.1. Ses yalıtımlı duvar kaplaması

Şekil 4.2. Ses emici, akustik duvar kaplaması

Şekil 4.3. Akustik, ses emici duvar kaplaması

Şekil 4.4. Akustik, ses emici duvar kaplaması

Şekil 4.5. Ses emici akustik duvar kaplamaları kesit ve perspektifleri

Şekil 4.6. Isı ve nem yalıtımı duvar kaplaması

Şekil 4.7.  Nemli odalar için nem ve ısı yalıtımlı arka havalandırmalı duvar kaplaması

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge 2.1. Bazı ses ve gürültülerin yeğinlikleri

Çizelge 2.2. Çeşitli yapı ve yüzeylerin yutma çarpanları

Çizelge 2.3. Bir yapımlı bölmelerin, kitlelerine göre çeşitli frekanslar fonksiyonunda dB   cinsinden, ses geçirmezlik değerleri

Çizelge 2.4. Sayıların logaritmaları (Akustik formülleri için yeter yaklaşıkta

Çizelge 2.5. Prefabrikte akustik ünitlerin ses emicilik katsayıları

Çizelge 2.6. Akustik sıvaların ses emicilik katsayıları

Çizelge 2.7. Bazı ağaç türlerinde değişik yönlerde elastikiyet modülleri ile ses hızları değerleri

Çizelge 2.8. Ağaçlarda özgül ağırlığa bağlı olarak sesin yayılma hızı

Çizelge 2.9. Odunda rutubet arttıkça ses hızının azalması.

Çizelge 2.10. Ağaç ve ağaçtan yapılmış bazı malzemenin ses absorpsiyon değerleri