AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I

GİRİŞ

EMPRENYE

EMPRENYENİN ÖNEMİ VE TARİHÇESİ

EMPRENYENİN TÜRKİYEDEKİ GELİŞİMİ

1.         EMPRENYEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

   1.1. Ağacın Anotomik (Yapısal) Özelliklerinin Etkisi

        1.1.1. Permeabilete (Geçirgenlik)

   1.2. Emprenyede Kullanılan Kimyasal Maddelerin Etkisi

              1.2.1. Viskozite

              1.2.2. Süspansiyon Hakkındaki Maddeler

  1.2.3. Odun Ekstratifleri

  1.2.4. Sıvı Tipi

   1.3. Uygulanan Emprenye Yöntemlerinin (Fiziksel Faktörlerin) Etkisi

 1.3.1. Basınç Uygulayan Emprenye Yöntemlerinin Etkisi

 1.3.2. Basınç Uygulamayan Emprenye Yöntemlerinin Etkisi

BÖLÜM II

1.         AĞAÇ MALZEMENİN EMPRENYEYE HAZIRLANMASI

   1.1. Kabuk Soyma

   1.2. Ağaç Malzemenin Emprenye İşlemine Hazırlanması

   1.3.Ağaç Malzemenin Kurutulması

   1.4. Yarık Açma

   1.5. Enine Yönde Dinamik Basınç Metodu

   1.6. Su İçinde Bekletme ve Yağmurlama

BÖLÜM III

1. EMPRENYE MADDELERİ

   1.1. Yağlı Emprenye Maddeleri

            1.1.1. Kreozot

            1.1.2. Karbolinemum

            1.1.3. Maden Kömürü Katmanı

            1.1.4. Linyit Kömürü Katran Yağı

            1.1.5. Odun Katranı ve Katran Yağı

            1.1.6. Petrol Ürünleri

            1.1.7. Yağlı ve Yağda Çözünen Emprenye Maddelerinde Uygun Metot

                      Seçimi

   1.2. Organik Çözücü Emprenye Maddeleri

            1.2.1. Organik Çözücülü Emprenye Maddelerinin Özellikleri ve

                 Kullanılan Metotlar

   1.3. Suda Çözünen Emprenye Maddeleri

       1.3.1. Suda çözünen emprenye maddelerinde uygulama metotlarının seçimi

   1.4. Mantarların Neden Olduğu Renklenmeyi Önleyici Kimyasal Maddeler

   1.5. Ardaklanmayı Önleyici Emprenye Maddeleri

   1.6. Fiziksel ve Kimyasal Etkilere Karşı Koruma

1.6.1. Yanmayı Önleyici Maddelerin Özellikleri ve Etkileri

            1.6.2. Dış Hava Etkenlerini Önleyen Emprenye Maddeleri

   1.7. Emprenye Maddelerinin Seçimi

BÖLÜM IV

1.         EMPRENYE METOTLARI

   1.1. Basınç Uygulamayan Metotlar

            1.1.1. Fırça İle Sürme ve Püskürtme Metotları

            1.1.2. Sulama (Kyanize) Metodu

       1.1.3. Karışık Kyanize  Metodu

            1.1.4. Batırma Metodu

                        1.1.4.1. Kısa Süreli Batırma Metodu

                        1.1.4.2. Uzun Süreli Batırma Metodu

            1.1.5. Açık Kazanda Sıcak ve Soğuk Metot

   1.2. Basınç Uygulayan Metotlar

            1.2.1. Dolu Hücre Metotları

            1.2.2. Boş Hücre Metotları

            1.2.3. Osilasyon ve Değişken Basınç Metodu

                        1.2.3.1. Osilasyon Metodu

                        1.2.3.2. Değişken Basınç Metodu

            1.2.4. Çok Yüksek Basınçlı Metot

            1.2.5. Çözücü (Solvent) Geri Kazanma Metotları

            1.2.6. Alçak Basınç Metotları

   1.3. Difüzyon Metotları

            1.3.1. Çift Difüzyon Metodu

            1.3.2. Osmoz Metodu

   1.4. Yerinde Bakım Metotları

            0.4.1. Bandaj Metodu

            1.4.2. Kobra Metodu

            1.4.3. Oyma Delik Metodu

BÖLÜM V

1.         EMPRENYE EDİLMİŞ AĞAÇ MALZEMENİN KULLANILDIĞI YERLER

   1.1. Tomrukların Korunması

   1.2. Denizde Kullanılan Ağaç Malzemenin Korunması

   1.3. İşlenmiş Ağaç Malzeme

            1.3.1. Kerestenin Korunması

            1.3.2. Kontrplak ve Yonga Levhaların Korunması

BÖLÜM VI

1.         AĞAÇ MALZEMEDE EMPRENYENİN EKONOMİK ÖNEMİ

KAYNAKÇA 

 

ÇİZELGELER LİSTESİ

1          Türkiye’deki Bulunan Emprenye Tesisleri Ve Kapasiteleri

2          Emprenyede Maliyet Girdi Oranları

3          Emprenyede Nüfuz Derinliği Sınıfları

4          Ağaç Türlerinin Dayanıklılık Sınıfları

5          Suda Çözünen Tuzların Fiziksel Özellikleri

6          Ağaç Malzemenin Mantar, Böcek, ve Yanmaya Karşı Korunmasında

Kullanılan Emprenye Madde ve Metotlarının Seçimi

 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ

1          Dinamik Basınç Tesisi (Üstte), Huş Kenarlı Geçitlerinin Basınçtan Önce

       (Solda) Basınçtan Sonra (Sağda) Durumları

2          Sıcak – Soğuk Açık Tank Metodu

3          Dolu Hücre Metodunda Emprenye İşlem Sırası

4          Dolu Hücre Metodu (Yukarıda), Osilasyon Basınç Metodu (Aşağıda)

      Karşılaştırılması

5          Osmoz Metodu Uygulama Şekli

6          Daldırma Yöntemi İle Emprenyede Uygulama

7          Fırça İle Sürme Ve Püskürtme Metotlarında Uygulama