AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

BÖLÜM I     

GİRİŞ

BÖLÜM II    

ERGONOMİNİN KISA TARİHÇESİ      

BÖLÜM III  

İNSAN VÜCUDU    

HAREKET SİSTEMİNİN ALTYAPISI    

Kemikler

Eklemler       

EKLEM HAREKETLERININ BOYUTLARI     

Baş Hareketleri       

Gövde ve Üst Etraf Hareketleri     

Alt Etraf Hareketleri           

Maksimum Kavrama Noktaları     

Yük Taşıma Ve Duruş Şekli

BÖLÜM IV  

UYGULAMALI ANTROPOMETRI         

BOYUT SORUNLARI        

Statik Antropometri 

Dinamik Antropometri         

Antropometrik Verilerin Kullanılması        

Çalışma Yerlerinde Boyutlar          

Çalışma Yüzeyleri    

Oturma Yüzeylerinin Tasarımı        

BÖLÜM V    

ERGONOMİK AÇIDAN YARI OTOMAT, OTOMAT VE ROBOT SİSTEMLER   

OTOMASYON        

Otomasyonun Gelişimi        

İnsan Faktörü Açısından Otomasyon         

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sorunları         

ROBOTLAR

Ergonomik Açıdan Robot Sistemleri          

BÖLÜM VI  

ERGONOMİK AÇIDAN İŞ YAŞAMI STRESLERİ VE KORUYUCU YAKLAŞIMLAR    

İŞ YAŞAMINDA TEMEL STRES FAKTÖRLERİ        

Hızlı İmalat Teknolojisi       

Artan Ölçülerde Otomasyon           

Vardiyalar Ve Gece Çalışmaları     

STRES VE SAĞLIK SORUNLARI          

STRES VE OLUMSUZ ETKİLERDEN KORUNMA    

STRES TEDAVİSİ  

YARARLANILAN KAYNAKALAR         

 

TABLOLAR LİSTESİ

TABLO 1. ÜST ETRAF VE EL HAREKETLERİNİN HUDUTLARI (TÜM ÖLÇÜLER SAĞ TARAFTAN ALINMIŞTIR.)        

 

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1. Ergonomik Yaklaşım.         

Şekil 2. İnsan İskeleti(Mc Naught Ve Caleandar'dan değişikliklerle, 1963)     

Şekil 3. Kemiklerin İç Yapısındaki Destek Dokularının Asma Köprülerin Taşıma Sistemine Benzerliğini Gösteren Şematik Çizim.     

Şekil 4. Eklem Tipleri          

Şekil 5. Eklemlerin hareketliliği.    

Şekil 6. Bel Omurları Kesitinin Şematik Görüntüsü.        

Şekil 7. Üst Ve Alt Etraf Eklemlerinin Hareketlilik Dereceleri. 

Şekil 8. Başın boyun ekleminde hareketliliği        

Şekil 9. Üst Etraf Eklemleri Hareket Boyutları.   

Şekil 10. Alt Etraf Eklemleri Hareket Boyutları.  

Şekil 11. Kavrama Noktaları          

Şekil 12. Sakıncalı Yük Kaldırma Sonucu Oluşabilen Disk Fıtığı Olayının Şematik Görüntüsü. Kıkırdak Disk Üzerine Binen Aşırı Yük (450 Kg) Nedeniyle Meydana Gelen Sakatlanma ve Disk Fıtığı Oluşması (Keegan, 1955)  

Şekil 13. Yük Kaldırmada Doğru Hareketler (TROlSlER'den. 1962)    

Şekil 14. Amaçlarla Statik Antropometri Araştırmalarında Kullanılan Boyut Ölçüleri Ve Dağılım Tablosu Örneği.           

Şekil 15. Almanya'da Çalışan Yeni Ve Yabancı İşçi Grupları Üzerinde Yapılan Antropometrik Araştırmalara Göre Boy Ölçülerinin Kıyaslanmasına Olanak Sağlayan Grafik Dökümü. (Wleland'dan)

Şekil 16. Bir Otomobilin Oturma Yeri Tasarımında Göz Önünde Tutulan, Boyutlar.    

Şekil 17. ABD Hava Kuvvetlerinde Pilot Koltuğuna Kemerle Bağlı Personelin Uzanabildikleri Yükseklik ve Uzaklıkları.   

Şekil 18. İşyerinde Çeşitli İşlemlerin Yapılması İçin Çeşitli Hacimlere Sığmak Ya Da Dar Geçitlerden Geçmek Gerekebilir.  

Şekil 19. Tezgah Ve Masa Üstünde El İşlemleri İçin Antropometrik Teknikler Ve İş Etüdü Yaklaşımları İle Belirlenen İşlem Alanları. (Mm Değerleri İle) (Vvleland'dan)    

Şekil 21. İngiliz Demiryollarında Yolcu Vagonu Koltuklarının Boyutları. Bu Koltukların Tasarımı Branton Ve Grasyon Tarafından Değerlendirmelerde Kullanılmıştır.