AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ       

2. ERGONOMİ       

2.1Antropometri       

3. MOBİLYALAR   

3.1 Mutfak Dolabı    

3.2Vitrin        

3.3Çalışma Masası  

3.4Bilgisayar Masası           

3.5Tuvalet masası    

3.6Yemek Masası    

4. ANKETİN UYGULANMASI     

4.1 Araştırmanın Amacı       

4.2 Araştırma Bölgesinin Seçimi     

4.3 Veri Toplama Yöntemi   

4.4 Anket Çalışmasının Uygulanması         

5. ARAŞTIRMAYA KATILAN DENEKLERDEN  ELDE EDİLEN  VERİLER        

5.1 Araştırma Kapsamında Ulaşılan İller ve Dağılımı      

5.2 Araştırmaya Katılan Deneklerin  Yaşları        

5.3 Ankete Katılan Deneklerin Boyları     

5.4 Ankete Katılan Deneklerin Meslekleri           

5.5 Konutta Yaşayan Kişi Sayısı    

5.6 Deneklerin Mali Durumu          

6. MOBİLYA KULLANICILARININ MOBİLYA ALIMINDA DİKKAT ETTİKLERİ HUSUSLAR         29

7. SEÇİLEN MOBİLYALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ      

7.1Mutfak Dolabı İle İlgili Sorulara Verilen Cevaplar     

7.2Vitrin İle İlgili Sorulara Verilen Cevaplar        

7.3Çalışma Masası İle İlgili Sorulara Verilen Cevaplar  

7.4Bilgisayar Masası İle İlgili Sorulara Verilen Cevaplar           

7.5Tuvalet Masası İle İlgili Sorulara Verilen Cevaplar   

7.6Yemek Masası İle İlgili Sorulara Verilen Cevaplar    

8. SONUÇ VE ÖNERİLER

 KAYNAKLAR        

EKLER

ŞEKİLLER DİZİNİ                

Şekil 3.1. Mutfak dolabı

Şekil 3.2. Vitrin        

Şekil 3.3. Çalışma masası    

Şekil 3.4. Bilgisayar masası boyutları        

Şekil 3.5. a=1400 mm, b =900 mm, h=720 mm olan bilgisayar masasının gösterilişi.    

Şekil 3.6. Tuvalet masası    

Şekil 3.7. Yemek masası.    

Şekil 4.1. Ankete katılan kişilerin cinsiyetlerine göre dağılımı ve toplamı

Şekil 5.1. Anketin uygulandığı il, ilçe ve köylerin dağılımı           

Şekil 5.2. Ankete katılan deneklerin yaşlarının yüzdelik  dağılımı          

Şekil 5.3. Ankete katılan deneklerin boylarının yüzdelik dağılımı          

Şekil 5.4. Ankete katılan deneklerin mesleklerinin yüzdelik dağılımları

Şekil 5.5. Konutta yaşayan kişi sayısının yüzdelik dağılımı         

Şekil 5.6. Ankete katılan deneklerin mali durumlarının yüzdelik  dağılımı         

Şekil 6.1. Konutlarda bulunan mobilyaların yüzdelik dağılımı     

Şekil 6.2. Kullanıcıların mobilya alırken dikkat ettikleri hususların yüzdelik dağılımı

Şekil 7.1. Mutfak dolabının konutlarda bulunmasının yüzdelik dağılımı 

Şekil 7.2. Mutfak dolaplarında bulunan sorunların yüzdelik dağılımı     

Şekil 7.3. Vitrinin konutlarda bulunma yüzdelikleri          

Şekil 7.4. Vitrini nereden alındığını gösteren yüzdelikler 

Şekil 7.5. Vitrin kolay taşınıp, taşınmadığını gösteren yüzdelikler          

Şekil 7.6. Yüzdelik olarak vitrinde bulunan sorunların dağılımı   

Şekil 7.7. Çalışma Masası bulunanların yüzdelik dağılımı           

Şekil 7.8. Çalışma masasının nereden alındığının yüzdelik dağılımı        

Şekil 7.9. Çalışma masasının kolay taşınıp taşınmadığını gösteren yüzdelik     

Şekil 7.10. Çalışma masasında bulunan sorunların yüzdelik dağılımı      

Şekil 7.11. Bilgisayar masası bulunanların yüzdesi          

Şekil 7.12. Bilgisayar masasının nereden alındığını gösteren yüzdelik   

Şekil 7.13. Bilgisayar masasının kolay taşınıp taşınmadığını gösteren yüzdelik

Şekil 7.14. Yüzdelik olarak bilgisayar masasında bulunan sorunlar        

Şekil 7.15. Tuvalet masası bulunanların yüzdelik dağılımı           

Şekil 7.16. Tuvalet masasının nereden alındığını gösteren yüzdelik dağılım      

Şekil 7.17 Tuvalet  masasının kolay taşınıp taşınmadığını gösteren yüzdelik dağılım   

Şekil 7.18. Tuvalet masasında bulunan sorunların yüzdelik dağılımı      

Şekil 7.19. Yemek masası bulunanların yüzdelik dağılımı

Şekil 7.20. Yemek masasının nereden alındığını gösteren yüzdelik dağılım       

Şekil 7.21 Yemek  masasının kolay taşınıp taşınmadığını gösteren yüzdelik dağılım    

Şekil 7.22. Yemek masalarında  büyüme sistemine sahip olup olmadığını gösteren yüzdelik dağılım

Şekil 7.23. Yemek masasında bulunan sorunlar yüzdelik dağılımları      

 ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge 2.1 Türk insanı için antropometrik ölçüler           

Çizelge 3.1. Mutfak dolabının standart ölçüleri    

Çizelge 3.2. Vitinin standart değerleri        

Çizelge 3.3. Çalışma masası boyutları        

Çizelge 3.4. Bilgisayar masası standart ölçüleri    

Çizelge 3.5. Tuvalet masasının standart ölçüleri.  

Çizelge 3.6. Yemek masası standart ölçüleri.        

Çizelge 5.1. İllere göre anket uygulanan kişilerin dağılımı          

Çizelge 5.2. Ankete katılan deneklerin yaşlarının dağılımı          

Çizelge 5.3. Ankete katılan deneklerin boylarının dağılımı          

Çizelge 5.4. Ankete katılan deneklerin mesleklerinin dağılımları           

Çizelge 5.5. Konutta yaşayan kişi sayısı    

Çizelge 5.6. Deneklerin mali durumlarının dağılımı          

Çizelge 6.1. Konutlarda bulunan mobilyaların dağılımı     

Çizelge 6.2. Kullanıcıların mobilya alırken dikkat ettikleri hususlar      

Çizelge 7.1. Mutfak dolabı ile ilgili sorunların dağılımı    

Çizelge 7.2. Vitrin ile ilgili sorunların dağılımı       

Çizelge 7.3. Çalışma masası ile ilgili sorunların dağılımı  

Çizelge 7.4. Bilgisayar masası ile ilgili sorunlar    

Çizelge 7.5. Tuvalet masası ile ilgili sorunların dağılımı   

Çizelge 7.6. Yemek masası ile ilgili sorunların dağılımı