AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1.  GİRİŞ      

1.1.  Kavram Olarak Ev      

1.2.  Anadolu Öncesi Türklerde Ev

1.3.  Anadolu Türk Evi         

2.  EVLERİN TARİHÇESİ 

2.1.  Tarihi  Evlerin Çeşitleri ve Genel Özellikleri

2.2.  Eski Evlerin Yapılış Özellikleri           

2.3.  Evlerin Mimari Özellikleri      

3.  KONYA EVLERİ           

3.1.  Konya Evlerinin Konumu        

3.2.  Konya Evlerinin Plan ve Elemanları  

3.2.1.  Avlular

3.1.2.  Sofalar

3.1.3.  Taşlıklar

3.1.4.  Odalar

3.1.5.  Geçit ve merdivenler

3.1.6.  Oda kapıları   

3.1.7.  Pencereler     

4.  KONYA EVLERİNDE SÜSLEME UNSURU OLUŞTURAN YAPISAL

ELEMANLAR

4.1.  Tavanlar

4.2.  Ocaklar

4.3.Yüklük ve Dolaplar        

4.4.  Çiçeklikler

4.5.  Kapı Tokmakları          

4.6.  Kapılar

4.7.  Pencereler

4.8.  Makat ve Sedirler       

4.9.  Raflar

5.  KONYA EVLERİNDE BEZEME ÇEŞİTLERİ          

5.1.  Ahşap Elemanların Bezenmesi           

5.1.1.  Ahşabın oyulması      

5.1.2.  Torna işi süslemeler 

5.1.3.  Birleştirme şekilleri ile yapılan bezeme türleri      

               5.1.3.1.  Ahşap parçaların geçme yolu ile birleştirilmesi

       5.1.3.2.  Çivileme yolu ile yapılan birleştirmeler        

               5.1.3.3.  Renk ve doku farkından oluşan bezemeden yararlanılması

       5.1.3.4.  Boyama yolu ile bezeme        

6.  KONYA EVLERİNDE SÜSLEME VE BEZEMEDE KULLANILAN ÜSLUPLAR

6.1.  Barok Üslubu   

6.2.  Ampir Üslubu    

6.3.  Bağdadi Tarz    

6.4.  Kündekari Tekniği       

6.5.  Diğer Bezeme Türleri  

6.5.1.  Kalem işleri   

6.6.  Alçı İşleri

6.7.  Taş İşleri

6.8.  Dokumalar

7.  MALZEME ve TEKNİK ÖZELLİKLER        

8.  SONUÇ ve ÖNERİLER

KAYNAKLAR

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 3.1.  Konya evlerinde hayat   

Şekil 3.2.  Nakipoğlu yakınlarında bir Konya evi 

Şekil 3.3.  Sofadan bir görünüş.      

Şekil 3.4.  Katlar arası bağlantıyı sağlayan ahşap merdiven.      

Şekil 3.6.  Kündekari tekniği ile yapılmış bir kapı örneği

Şekil 3.7.  Ahşap kafesli pencere   

Şekil 4.1.  Şişli tavan örneği

Şekil 4.2.  Ahşap tavan örneği        

Şekil 4.3.  Kalem işi süslemeli tavan örneği          

Şekil 4.4. Ahşap davlumbaz örneği 

Şekil 4.5. Barok üslubu ile süslenmiş bir ocak detayı      

Şekil 4.6. Ocakta kalem işi süsleme          

Şekil 4.7.Yüklük ve çiçeklik

Şekil4.8. Çiçeklik     

Şekil 4.9. Boş odada çiçeklik          

Şekil 4.10. Kapı tokmağı örneği     

Şekil 4.11. Kapı tokmağı örneği     

Şekil 4.12. Ahşaptan yapılmış aynalı kapı örneği  

Şekil 4.13.Torna süslemeli ahşap pencere 

Şekil 4.14. Ahşap kafesli pencere  

Şekil 4.15. Baş odada düzenlenmiş sedir örneği   

Şekil 6.1.  Üzerinde Barok tarzı süsleme bulunan ocak örneği    

Şekil 6.2.  Kündekari tekniği          

Şekil 6.3.  Cephesi kalem işi süslemeli bir ev       

Şekil 6.4.  Alçı tavan örneği

Şekil 7.1.  Dış duvar kuruluşu         

Şekil 7.2. İç bölme duvarı