AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ 

2. GÜMRÜK BİRLİĞİ NEDİR?

2.1. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi, Gümrük Birliği’nin Üç Ana Unsurdan Oluşturulması

2.2. Gümrük Birliği ile Serbest Mübadele Arasındaki Fark

2.3. Gümrük Birliği ile Ortak Pazar arasındaki Fark

2.4. Gümrük Birliği’nde Teknik Düzenleme

2.5. Gümrük Birliği ile Ürünlere Uygulanan  Uygunluk Değerlendirmesi

2.6. Gümrük Birliği ile Ticarette Meydana Gelen Teknik Engeller

3. GÜMRÜK BİRLİĞİNDE REKABET ETMENİN YOLLARI

3.1. Gümrük Birliğine Girildikten Sonra Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Durumu

3.2. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Rekabet Edebilmelerini  Sağlamak İçin Alınması Gereken Makro Tedbirler

4. GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE’YE NE GİBİ  YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRDİ

5.MOBILYA SEKTÖRÜNÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

5.1. Tanım ve Sınıflandırma

5.2. Sektörde Kullanılan GTİP (General Trade İnternational  Produce) Numaraları

5.3. Gümrük Birliğinde Teknik Kural ve Kullanılan Bazı Türk Standartları               

6. DÜNYA MOBİLYA SEKTÖRÜ

6.1. Dünya Mobilya Üretimi

6.2. Dünya Mobilya ithalatı

6.3. Dünya Mobilya İhracatı

7. TÜRKİYE’DE MOBİLYA SEKTÖRÜ

7.l. Türkiye'de Mobilya Sektörünün  Gümrük Birliği'nden  Önceki ve Sonraki Gelişimi       

7.2. Kapasite ve Üretim Durumu

7.3. Mobilya sanayinde Gümrük Birliği Öncesi ve Sonrası Hammadde Durumu

7.4. Mobilya Sanayinin Gümrük Birliği öncesi ve Sonrası İthalat Durumu

7.5.  Mobilya Sanayinin Gümrük Birliği Öncesi ve Sonrası İhracat Durumu

8. GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN MOBİLYA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

9. GÜMRÜK BİRLİĞİ İLE BİRİKTE MOBİLYA ÜRETİMİNDE  KULLANILAN TEKNOLOJİ VE MAKİNE DURUMU

10. SEKTÖRÜN SORUNLARI

11. ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ AÇISINDAN TÜRK MOBİLYA SEKTÖRÜNDE TASARIM VE ÖNEMİ

12. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

 

                                   SÖZLÜK

 

AB                              : Avrupa birliği

BDT                           : Bağımsız devletler topluluğu

Demonte                    : Sökülüp takılabilen mobilyalar.

Desinger                    : Tasarımcı, dizayncı

Develüasyon  : Değer düşürümü

Dizayn                        : Tasarçizim

ECU                           : Avrupa Para Birliği

Egzotik ağaçlar          : Uzak, yabancı ülkelerden getirilmiş ağaçlar, yabancıl

Entegrasyon   : Bütünü oluşturmak

Envanter                    : Çeşitler, türler

Finans             : Bir girişim için gerekli para, sermaye

GTIP                          : General Trade İnternational Produce (Uluslararası

                             genel ürün kodu)

İhtisaslaşma   : Uzmanlaşma.

Kriter             : Ölçüt

Mali                           : Maliye ile ilgili, ekonomik durum

Mattresses                : Yataklı, şilteli mobilyalar

Mekanizme    : İşleme tarzı, çeşitli parçaların bir iş görecek şekilde

                             düzenlenmesinde meydana gelen sistem

OGT                           : Ortak Gümrük Tarifesi

Otomasyon                : Üretimin otomatik olarak gerçekleştirilmesi hali

Partner                       : Ortaklık

Revize etmek : Yenilemek.

STIC                          : Standart İnternational Trade Clasification     

                            (Uluslararası standart ürün kodu)

Tasar                          : Tasarı halindeki dizaynını geliştirip uygulanabilir

                             son şekline  tasar denir.

Taahhüt                      : Üstüne alma, üstlenme