AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ       

2. KAVRAMLAR    

2.1. Eğitim     

2.2. Hizmet Öncesi Eğitim   

2.3. Hizmetiçi Eğitim

2.4. Hizmetiçi Eğitim Türleri           

2.4.1. Oryantasyon eğitimi  

2.4.2. Temel eğitim   

2.4.3. Geliştirme eğitimi      

2.4.4. Yükseltme eğitimi      

2.4.5. Özel alan eğitimi        

2.4.6. Yetişme ve deneme süresi eğitimi    

3. HİZMETİÇİ EĞİTİM SORUNLARI   

3.1. Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Gereksinimlerinin Nedenleri         

3.1.1. Bilimdeki değişmeler 

3.1.2. Toplumdaki değişmeler         

3.1.3. Okullardaki değişmeler         

3.1.4. Öğretmenlerin kendilerinin değişmeleri      

3.1.5. Öğretim süreçlerindeki değişmeler  

3.1.6. Çocuk gelişimi konusundaki ilerlemeler      

3.1.7. Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimlerinden doğan eksiklikleri giderme 

3.1.8. İletişimde boşlukların doldurulması zorunluluğu     

3.2. Öğretmenlere Yönelik Hizmetiçi Eğitim Tipleri         

3.2.1. Yeniden eğitim (retraining )  

3.2.2. İlave eğitim (additional training )     

3.2.3. İleri eğitim (further training) 

4. HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARININ SINIFLANDIRILMASI      

4.1. Hizmetiçi Eğitim Olanağı Sağlayan “Kuruluşlar” Bakımından Yapılan Sınıflandırma       

4.2. Hizmetiçi Eğitim Programlarının “Amaçları” Bakımından Yapılan Sınıflandırma   

4.2.1. Reformları tanıtıcı programlar          

4.2.2. Özel öğretim yöntemlerini tanıtıcı programlar        

4.2.3. Yeni bir dersin tanıtımı için açılan programlar        

4.2.4. Yenilikleri uygulama programları     

4.3. Hizmetiçi Eğitim Programlarına “Katılan Öğretmenler” Bakımından Yapılan Sınıflandırma        

4.3.1. İlköğretim için

4.3.1.1. Konferans    

4.3.1.2. Tanıtıcı kurslar        

4.3.1.3. Aylık eğitsel toplantılar      

4.3.2. Ortaöğretim için         

4.3.2.1. Yerel canlandırma toplantıları       

4.3.2.2. Dil kursları  

4.3.2.3. Bilgisayar konusundaki oturumlar

4.3.2.4. Araştırmacı-öğretmen arasındaki ilişkiyi sağlayıcı çalışmalar   

4.4. Hizmetiçi Eğitim Programlarının “Zaman ve Süresi” Bakımından Yapılan Sınıflandırma  

5. ÖĞRETMENLERİN HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİNDE ÇEŞİTLİ KURULUŞLARIN ROLÜ      

5.1. Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimlerinde Bakanlıkların Rolü 

5.1 1.1. Kurslar         

5.1.1.2. Özel amaçlı serbest seminer          

5.1.1.3. Konferanslar           

5.1.1.4. Değiş-tokuş 

5.1.1.5. Geziler ve mukayeseli eğitim turları         

5.1.1.6. Bireysel çalışma programları         

5.1.1.7. Danışmanlık

5.1.1.8. “Yetiştirme kitleri”nin yapımı ve yayımı  

5.1.1.9. Gösteri ve sergiler  

5.1.1.10. Uzun süreli araştırma ve geliştirme için hizmetiçi eğitim          

5.1.1.11. Yeni hizmetiçi eğitim kuruluşlarını geliştirme    

5.1.1.12. Hizmetiçi eğitim personelini yetiştirme programları      

5.1.1.13. Hizmetiçi eğitim için araştırma    

5.2. Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimlerinde Öğretmen Yetiştiren Kurumların Rolü     

5.2.1. Yardımcı servis olarak çalışırlar       

5.2.2. Kısa kurslar açarlar   

5.2.3. Orta sevk ve idare kursları açarlar  

5.2.4. Eğitim servislerinde yöneticilik yapacaklar için programlar uygularlar   

5.2.5. Öğretmenleri izleme çalışmaları yaparlar    

5.3. Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimlerinde Öğretmen Merkezlerinin Rolü      

5.4. Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimlerinde Yaygın Eğitim Merkezlerinin Rolü           

5.5. Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimlerinde Üniversitelerin Rolü           

5.5.1. Dereceye götüren programlar          

5.5.2. Sertifika programları 

5.5.3. Zenginleştirme programları   

5.5.4. Eğitim programları kursları   

5.5.5. Günlük programlar    

5.5.6. Danışma servisleri     

5.5.7. Geliştirme merkezleri

5.5.8. Araştırma merkezleri 

6. ÖĞRETMENLERİN HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİNDE ÇAĞDAŞ GÖRÜNÜM BAZI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI      

7. TÜRKİYE’DE ÖĞRETMENLERİN HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİ   

7.1. Hizmetiçi Eğitimi Zorunlu Kılan Yasalar         

7.2. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı 

8. BULGULAR VE YORUMLAR 

8.1. Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim ve çalışma durumuna ilişkin bilgiler   

8.1.1. Görev yapılan kurum 

8.1.2. Branş   

8.1.3. Mezuniyet yılı 

8.1.4. Cinsiyet           

8.2. Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Programları Konusundaki Görüşleri ve Geliştirme Önerileri    

8.2.1. Amaç   

8.2.2. İçerik   

8.2.3. Programın süresi        

8.2.4. Sınıf mevcudu 

8.2.5. Programa çağrılma ölçütleri  

8.2.6. Diğer öğretmenlerin katılma biçimleri konusundaki görüşleri      

8.2.7. Programa katılma biçimleri   

8.2.8. Öğretmenlerin programa katılma sebebi     

8.2.9. Programa katılmak istememe nedenleri      

8.2.10. Programlara tekrar katıma isteği   

8.2.11. Programlardaki konu seçimi           

8.2.12. Programın uygulandığı yer  

8.2.13. Öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim faaliyetleri    

8.2.14. Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ilişkin görüşleri    

9. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

EK 1

EK 2