AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER  DİZİNİ

1.GİRİŞ

2. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ  VE ISO 9000 STANDARTLARI

2.1. Kalite Güvence Sistemi Nedir

2.2. Kalite Güvence Sisteminin Ortaya Çıkışı

2.3. ISO 9000 Kalite Güvence Sisteminin Gelişimi

2.4. Kalite Güvence Sisteminin Gerekliliği

2.5. Kalite Güvence Sisteminin Kurulması

2.5.1. Üst ve orta düzey yönetim için kalite eğitimi

2.5.2. Organizasyon

2.5.3. Kalite politikasının oluşturulması

2.5.4. Ön değerlendirme

2.5.5. Kalite master planının hazırlanması

2.5.6. Kalite kampanyasının hazırlanması

2.5.7. Personel için kalite eğitimi

2.5.8. İş akış diyağramlarının hazırlanması

2.5.9. Doküman hazırlama ve yayın değişikliği prosedürü ile doküman hazırlama kuralları talimatının hazırlanması

2.5.10. Uygulamaların değerlendirilmesi

2.5.11. İç denetim

2.5.12. Dış denetim

2.5.13. Gelişme

2.5.14. Sistem tetkikine hazırlık

2.5.15. Kuruluş içi kalite tetkik soru örnekleri

2.6. ISO 9000 Nedir

2.6.1. Kullanım alanı

2.6.2. İşletme büyüklüğü

2.6.3. Personel istihdamı

2.6.4. Hangi standardı seçmeli

2.7. ISO 9000 Standartlar Serisi

2.8. ISO 9000 Standardının Şartları Nelerdir

2.8.1. Kalite yönetim sistemi nedir

2.8.2. Müşteri isteklerinin sağlanması ne demektir

2.8.3. İç faktörlerin kontrolü ne demektir

2.8.4. Dış faktörlerin kontrolü ne demektir

2. 8.5. Uygunluğun gösterilmesi ne demektir

2.8.6. Mamul servis kalitesinin korunması ne demektir

2.8.7. Satış sonrası servis ne demektir

2.9. ISO 9000’nin Açıklanması

2.9.1. Organizasyon

2.9.2. Geliştirme

2.9.3. Satın Alma

2.9.4. Dökümantasyon

2.9.5. Üretim

2.10. Neden ISO 9000

2.11. Ticari Başarı İçin ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi Yeterli Midir

2.12. ISO 9000 Uygulama Sürecinde Yaşanan Sorunlar

2.13. ISO 9000 Kalite Güvence Sisteminin Sağladığı Yararlar

2.14. ISO 9000 Standartları ve Türkiye

2.15. Avrupa’da ISO 9000 Kalite Güvence Standartlarının  Belgelendirilmesinde Örgütlenme Modelleri ve Uygulamaları

2.15.1. Fransa’da ISO 9000 uygulanması

2.15.2. İngiltere’de ISO 9000 uygulanması

3. SONUÇ VE ÖNERİLER

4. KAYNAKLAR