AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1.         GİRİŞ

1.1.      Çalışmanın Amacı

2.         KALİTE VE KALİTE KONTROL

2.1.      Kalite Nedir

2.2.      Kalite Kontrol (KK) Kavramı

2.3.      Kalite Güvencesinin Geçirdiği Aşamalar

2.4.      Kaliteyi Belirlemede Önemli Göstergeler

2.5.      Kalite Standartlarının Kontrolü

2.6.      Kalite Kontrolün Uygulanışı

2.7.      TKY İçinde Toplam Kalite Kontrol  (TKK) Ekolleri

2.8.      Hata Kaynaklarının Saptanmasına İlişkin Yöntemler

2.8.1.   Teknik hata göstergeleri

2.8.2.   Organizasyonel hata göstergeleri

2.8.3.   Ticari hata göstergeleri

3.         TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY

4.         ÜLKEMİZ MOBİLYA SEKTÖRÜ VE ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ

5.         AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE MOBİLYA SEKTÖRÜ

6.         MOBİLYA’DA KALİTE KONTROL

7.         AB VE TÜRKİYE’DE MOBİLYA PAZARINDA KALİTENİN ETKİNLİĞİ

7.1.      Kalite Standartları

8.         TEST TEKNİKLERİ VE TEST ÖRNEKLERİ

8.1.      Odunlifi Levhaların-Eğilme Dayanımı Tayini

8.1.1.   Konu, kapsam

8.1.2.   Deney yöntemi

8.1.3.   Numune alma, deney parçaları

8.1.4.   İşlem

8.1.5.   Hesaplama ve sonuçların gösterilmesi

8.2.      Odunda, Fiziksel ve  Mekaniksel Deneyler İçin Rutubet Miktarı Tayini

8.2.1.   Konu, kapsam

8.2.2.   Deney prensibi

8.2.3.   Cihaz

8.2.4.   Deney parçasının hazırlanması

8.2.5.   Deneyin yapılışı

8.2.6.   Hesaplama ve sonuçların gösterilmesi

8.3.      Yonga Levhaların-Yüzeye Paralel Yöndeki Makaslama Mukavemetinin Tayini

8.3.1.   Konu, tarif, kapsam

8.3.2.   Makaslama mukavemetinin tayini metodu

8.3.3.   Hesaplama ve sonuçların gösterilmesi

8.3.4.   Değerlendirme

8.4.      Yonga Levhaları-Dış Tabakanın Yüzeye Dik Yöndeki Çekme Mukavemetinin Tayini

8.4.1.   Konu, tarif, kapsam, amaç, uygulama alanı

8.4.2.   Cihaz, alet ve malzeme

8.5.      Odunda, Fiziksel ve Mekaniksel Deneyler için Birim Hacim Ağırlığı

8.5.1.   Konu, kapsam

8.5.2.   Deney prensibi

8.5.3.   Cihaz

8.5.4.   Deney  parçalarının hazırlanması

8.5.5.   Deneyin yapılışı

8.5.6.   Hesaplama ve sonuçların gösterilmesi

8.6.      Odunlifi Levhaları-Genel Amaçları için Sert ve Orta Sert Levhalar-Özellikler-Su Emme  ve Kalınlığına şişme

8.6.1.  Konu, kapsam ve uygulama alanı

8.6.2.   Numune alma

8.6.3.   Su emme ve kalınlığına şişme

8.7.      Dekoratif Lamine Levhalar-Yüksek Basınçta Sıkıştırılmış-Suya Dayanıklılık Testi.

8.7.1.   Konu, kapsam ve uygulama alanı

8.7.2.   Suya dayanıklılık tayini

8.7.3.   Numune alma

8.7.4.   İşlem

8.7.5.   Sonuçların gösterilmesi

8.8.      Kaplama Yapıştırma Mukavemeti Tayini

8.8.1.   Konu, tarif, kapsam

8.8.2.   Kaplama yapıştırma mukavemetinin tayini metodu

8.8.3.   Hesaplama ve sonuçların gösterilmesi

8.9.      Ahşap Mobilya Yüzeyleri-Vernik ve Boyaların Yapışma Mukavemetinin Tayini

8.9.1.   Konu, tarif, kapsam ve uygulama alanı

8.9.2.   Yapışma mukavemetlerinin tayini metotları

8.9.3.   Değerlendirme

8.9.4.   Deney raporu

9. SONUÇ VE TARTIŞMA

KAYNAKLAR

ŞEKİLLER  DİZİNİ

Şekil  2.1.  Kontrol çevirimi

Şekil  2.2.  Çıktının sürekli ölçülmesi

Şekil  2.3.  İstenle karşılaştırma

Şekil  2.4.  Kontrol çevirimi

Şekil  8.1.  Su emme ve kalınlığına şişme değerleri

ÇİZELGELER

Çizelge 8.1.  Su emme ve kalınlığına şişme değerleri