AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1.  GİRİŞ      

2.  KALİTE   

2.1.  Kalitenin Tarihçesi      

2.2.  Kalite Kavramı 

2.2.1.  Kalitenin tanımı         

2.2.2.  Kalitenin hedefi         

2.2.3.  Kalite bilinci  

2.2.4.  Kalite yönetiminin tanımı     

2.2.5.  Toplam kalite kontrol – toplam kalite yönetiminin tanımı 

2.3.  Kalite Kontrol  

2.3.1.  Kalite kontrolün amacı         

2.3.2.  Kontrolün endüstrideki önemi ve yeri        

2.3.3.  Kalite kontrol ve üretim ilişkisi       

2.3.4.  Kalite kontrolün üretime sağladığı faydalar           

2.4.  Malzeme Kontrolü       

2.4.1.  Malzeme kontrolünün önemi           

2.4.2.  Malzeme kontrol yöntemleri

2.4.3.  Malzeme kontrolünün üretime sağladığı yararlar  

2.4.4.  Malzeme kontrolü üretim ilişkisi     

2.5.  Ürün Kontrolü  

2.5.1.  Ürün kontrolünün önemi       

2.5.2.  Kalite kontrol sisteminin kurulması

2.5.2.1.  Kontrol alanlarının ve sisteminin belirlenmesi    

2.5.2.2.  Kalite sorumlusunun görevleri     

2.5.3.  Toplam kalite kontrolün akışı          

2.5.3.1.  Kalitenin belirlenmesi       

2.5.3.2.  Kalitenin üretimi    

2.5.3.3.  Kalitenin değerlendirilmesi           

2.5.3.4.  Kontrolün yapılması          

2.6.  İşletmelerde Kalite Kontrol    

2.6.1.  Kalite standartları     

2.6.2.  Kalite maliyetleri      

2.6.2.1.  Hata önleme maliyetleri    

2.6.2.2.  Kontrol ve hasar masrafları          

2.6.2.3.  Hatalı sonuç masrafları     

2.6.3.  Kalite planlaması      

2.6.4.  Kalite kayıtları          

2.6.5.  Kalitenin belgelendirilmesi  

2.7.  Kalite Güvence

2.7.1.  Kalite güvence sisteminin tanımı     

2.7.2.  Kalite metot ve teknikleri    

2.7.3.  Toplam kalite yönetimi         

2.7.4.  Denetim ve belgeleme          

2.7.5.  Risk analizi    

2.7.5.1.  Üretici için riskler  

2.7.5.2.  Müşteri için riskler

2.7.6.  Kalite geliştirme aşamaları  

3.  STANDART KAVRAMI          

3.1.  Standardın Tanımı        

3.2.  Standardın Sağladığı Yararlar 

3.2.1.  Standartların üreticiye sağladığı yararlar   

3.2.2.  Standardizasyonun tüketiciye sağladığı faydalar   

3.2.3.  Standardizasyonun milli komiteye sağladığı faydalar        

3.3.  Standardın Gelişimi     

3.4.  Dünyada Standart Kavramları

3.5.  Tüketici ve Standart    

3.5.1.  Tüketim nedir?          

3.5.2.  Tüketici kimdir?        

3.5.3.  Tüketici hakları         

3.5.4.  Alış verişte dikkat edilmesi gereken hususlar       

3.5.4.1.  Alış veriş öncesinde dikkat edilecek hususlar    

3.5.4.2.  Alış Veriş Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

3.5.4.3.  Alış Veri Sonrası Safhada Dikkat Edilecek Hususlar    

3.6.  TSE’den Belgeli Ürün ve Hizmetlerin Tüketiciye Sağladığı Faydalar        

3.7.  TSE’nin Tüketici İle İlgili Çalışmaları           

3.7.1.  Tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi   

3.7.2.  Tüketiciler şikayetlerini nereye ve nasıl yapmaktadır?    

3.8.  Tüketicinin Bilgilendirilmesi Çalışmaları       

3.9.  4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Amacı ve Tüketiciyle Getirdikleri       

3.9.1.  4077 Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun’un tüketiciye etkisi 

4.  STANDART ÇEŞİTLERİ         

4.1.  ISO Standartları           

4.1.1.  Kullanım alanı           

4.1.2.  İşletme büyüklüğü    

4.1.3.  Personel istihdamı     

4.1.4.  Hangi standardı seçmeli       

4.1.4.1.  ISO 9000 standardı

4.1.4.2.  ISO 9001 standardı

4.1.4.3.  ISO 9002 standardı

4.1.4.4.  ISO 9003 standardı

4.1.4.5.  ISO 9004 standardı

4.1.4.6.  ISO 9005 standardı

4.2.  Avrupa Normu ve Gümrük Birliği      

4.3.  Türkiye’de Standart ve Standardizasyon Çalışmaları          

4.3.1.  Ahi birlikleri ve loncalar       

4.3.2.  Cumhuriyet döneminde yapılan standart ve standardizasyon çalışmaları           

4.4.  Türk standartları enstitüsü     

4.4.1.  Kuruluş ve amacı      

4.4.2.  Görevleri       

4.4.3.  Türk standartları enstitüsünün organları    

4.4.3.1.  Genel kurul 

4.4.3.2.  Teknik kurul          

4.4.3.4.  Denetleme kurulu  

4.4.3.5.  İhtisas kurulları      

4.4.3.6.  Genel sekreterlik ve kadro          

4.5.  Standart Hazırlama Çalışmaları         

4.5.1.  Yeni standartlar        

4.5.2.  Revizyonlar   

4.5.3.  Tadiller (Değişiklikler)         

4.6.  Standart Çeşitleri         

4.6.1.  Yapı karakterlerine göre standartlar          

4.6.1.1.  Temel standartlar  

4.6.1.2.  Türev standartları  

4.6.2.  Uygulama alanlarına göre    

4.6.2.1.  İşletme standartları           

4.6.2.2.  Endüstriyel standartlar      

4.6.2.3.  Milli standartlar     

4.6.2.4.  Bölgesel standartlar          

4.6.2.5.  Milletler arası standartlar

4.6.3.  Uygulama şekline göre standartlar 

4.6.3.1.  Mecburi standartlar          

4.6.3.2.  İhtiyari standartlar 

4.7.  Türk Standartları Enstitüsünün Verdiği Belgeler     

4.7.1.  Üretim yerlerinin belgelendirilmesi 

4.7.1.1.  İmalata yeterlik belgesi    

4.7.2.  Ürünlerin belgelendirilmesi  

4.7.2.1.  Türk standartlarına uygunluk belgesi      

4.7.2.2.  Kalite uygunluk belgesi (TSEK markası)

4.7.2.3.  TSE EX uygunluk belgesi (EX markası)  

4.7.3.  Parti mallarının belgelendirilmesi    

4.7.3.1.  Parti malı uygunluk belgesi           

4.7.4.  Hizmet Yerlerinin Belgelendirilmesi           

4.8.  Gümrük Birliğinde Standardın Önemi

5.STANDART ÜRETİM İLİŞKİSİ           

5.1.  Standart Üretim İlişkisi           

5.2.  Standart Maliyet İlişkisi         

5.3.  Standardın Maliyete Katkıları

5.4.  Pazarlama ve Standardizasyon           

5.5.  Tüketici Standart İlişkisi         

5.5.1.  Tüketici hareketinin başlıca amaçları şunlardır     

5.5.2.  Karşılaştırmalı deneyler       

5.5.3.  Bilgi verici etiketleme          

5.5.4.  Standartlara uygunluk markaları    

5.6.  Ekonomi Standart İlişkisi        

5.7.  Standartlara Uyum       

5.8.  Belgelendirme Standart İlişkileri       

6.  KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON İLİŞKİSİ

6.1.  Standardizasyon ve kalite       

6.2.  Uluslararası Düzeyde Sertifikasyon ve Ulusal Sertifikasyon Sistemleri Arasında Bütünlüğün Önemi

6.3.  Standartlaşma – Kalite Deneyimi ve Türkiye’deki Uygulamaları  

7.  SONUÇ ve ÖNERİLER

KAYNAKLAR