AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

BÖLÜM 1

            1.GİRİŞ

                        Problem

                        Amaç

                        Önem

                        Varsayımlar

                        Sınırlılıklar

                        Tanımlar

                       

            2. YÖNTEM

                        Araştırma Modeli

                        Evren ve Örneklem

                        Veriler ve Toplanması

                        Verilerin Çözümü ve Yorumlanması

                        Süre ve Olanaklar

 

BÖLÜM 2

            1.Kapılar

            2. Kapı Yapımında Kullanılan Ağaç Türleri

                        İğne Yapraklı Ağaç Keresteleri

                        Yapraklı Ağaç Keresteleri

            3.Kapı Yapımında Kullanılan Kerestelerde Aranan Özellikler

            4. Kontraplak ve Lif Levhalarda Aranan Özellikler

            5. Hazır Konstrüksiyonlu Levhalar

            6. Kapının Plandaki Yeri

            7. Kapılarda Açılış Yönü Ve Duvardaki Yönü

            8. Fonksiyonlara Bağlı Genişlik Ve Yükseklik

                        Kapı Genişliği

                        Kapı Yüksekliği

            9. Kapıların Kanat Açılışına Göre Tipleri

                        Çarpma Kapılar

                        Katlanır Kapılar

                        Armonik Kapılar

                        Akordiyon Kapılar

                        Sürme Kapılar

                        Garaj Kapıları

                        Döner Kapılar

                       

            10. Kapılarda Sabit Bölümler

                        Kapı Kasası

                        Kasa Duvar Bağlantısı

            11. Kapılarda Hareketli Bölüm

                        Kapı Kanadının Biçimlendirilmesi

                        Kapı Kanadı Tipleri

                                   Çatkılı Kapı

                                   Sıkma Kapı

                                   Camlı Kapılar

                                   Çift Katlı Kapılar

                        Kapı Yapımında Kullanılan Ahşap

                                   Ahşapta Nem Ve Çalışma

            12. Ahşapta Çalışmanın Önlenmesi

            13. Kapı Takımları

                        Kapıda Kullanılan Cam

                        Boya İşleri

                        Hazır Kapılar

                        Hazır Kapılar İçin Yapı Boşluğu ve Boyutlar

            14. İç Kapı Konstrüksiyonu

                        Telaro Kasa

                        Blok Kasa

                        Derin Kasa

                        Kasa, Pervaz ve Kanat Birleşimleri

                        İç Kapılarda Hareketli Bölüm

            15. Özel Yapım Gerektiren Ahşap Kapılarda Konstrüksiyon

                        Ahşap Kapılarda Ateşe Karşı Korunum

                        Ahşap Kapılarda Sese Karşı Korunum

                        Ahşap Kapılarda Isı Korunumu

                        Ahşap Kapılarda Işından Korunum

            16. Dış Kapılar ( Ev Kapıları

                        Dış Kapılarda Kanat Sayısı ve Boyutlar

                        Dış Kapıda Pencere

            17. Dış Kapı Konstrüksiyonu

                        Dış Kapıda Sabit Bölüm ( Kasa) Konstrüksiyonu

                        Dış Kapıda Blok Kasa

                        Dış Kapıda Telaro Kasa

                        Dış Kapıda Derin Kasa

                        Dış Kapıda Karma Kasa

                        Dış Kapıda Eşikler

                        Dış Kapıda Hareketli Bölüm ( Kanat) Konstrüksiyonu

            18. Çift Katlı Dış Kapılar

KAYNAKÇA

 

ŞEKİLLER LİSTESİ

                                                                                                                          

1.         Kapı Açılışları

2.         Kapı Açılışları

3.         Kapıda Bölümler, Kaba ve Temiz Genişlik ve Yükseklik

4.         Kapı Yükseklik ve Genişliğin Saptanışı

5.         Kapıda Tepe Camı Ve Kat Yüksekliği

6.         Kapılarda Açılışlar Ve kanat Sayısı

7.         Armonik Kapılar

8.         Tek Kanatlı Çarpma Kapı

9.         Tek Kanatlı Çarpma Kapı

10.       İki Kanatlı Çarpma Kapı

11.       Çarpma Kapı Menteşesi

12.       Katlama Kapılar

13.       Katlama Kapıda Askı Ve Sürgü

14.       Katlama Kapıda Kanat Bileşimi

15.       Armonik Kapı

16.       Armonik Kapı

17.       Armonik Kapı

18.       Sürme Garaj Kapıları

19.       Akordeon Kapılar

20.       Tek Kanatlı Sürme Kapı

21.       Tek Kanatlı Sürme Kapı

22.       İki Kanatlı Gömme Sürme Kapı

23.       İki Kanatlı Sürme Kapı

24.       İki Kanatlı Sürme Kapı

25.       Sürme Kapıda Cep Boşluğunun Yapımı

26.       Döner Kapılar.

27.       Döner Kapılar.

28.       Döner Kapılar.

29.       Kasalı Kapılar.

30.       Kasa-Duvar Bağlantısı

31.       Derin Kasa Örnekleri.

32.       İnce Duvarda Derin Kasa

33.       Duvarda Derin Kasa

34.       Kalın Duvarda Derin Kasa

35.       Kalın Duvarda Tablalı Kasa

36.       Telaro Kasa

37.       Blok Kasa

38.       Derin Telaro Kasalar

39.       Kasanını Yerine Tesbit edilmesi

40.       Kapı Kanatlarının Biçimlendirilmesi

41.       Çakma Kapı

42.       Çakma Kapıda Kapak Çapraz Ve Menteşe

43.       Çakma Kapıda Padavra

44.       Çakma Kapıda Kanat, Kasa,Duvar İlişkisi

45.       Tablalı Kapı

46.       Tablalı Kapı

47.       Yatay Kuşaklarla Takviyeli Sıkma Kapı

48.       Sıkma Kapıda Kanat yapısı Detayı

49.       Standart Kapıda Çatkı Tipleri

50.       Sıkma Kapıda Kanat Yapısı

51.       Sıkma Kapıda Kanat Yapısı

52.       Sıkma Kapıda Kanat yapısı

53.       Pomel Menteşe

54.       Gömme Menteşe

55.       Kapılar İçin Özel Menteşeler

56.       İç Kapıda Kilit Ve Kapı

57.       Tuğla İle Standart Yüksekliğin Saptanması

58.       Standart Kapı Kasası

59.       Dişsiz Duvarda Tolera Kasa

60.       Gizli Kapıda Karma Kasa

61.       Çift Kapıda Karma Kasa

62.       Çarpma Kapıda Karma Kasa

63.       Pervaz, Kanat ve Kasa Birleşimi

64.       Pervaz, Kanat ve Kasa Birleşimi

65.       Pervaz, Kanat ve Kasa Birleşimi

66.       Pervaz, Kanat ve Kasa Birleşimi

67.       İç Kapı Eşikleri

68.       İç Kapı Eşikleri

69.       İç Kapı Eşikleri

70.       Kapıda Ses Yalıtımı

71.       Kapılarda Derzlerin Sese Karşı Geçirimsizlik Önlemleri

72.       Kapı Kanadında Ses Yalıtımı

73.       Dış Kapıda Isı Yalıtımı

74.       Işından Koruyucu Kapılar

75.       Tepe Camlı ve Söğeli Dış Kapı

76.       Dış Kapılar

77.       Dişsiz Duvarda Kasa Birleşim ve Sıva Mastarı

78.       Dış Kapıda Kasa Kanat Birleşimi

79.       Dış Kapıda Eşikler

80.       Dış Kapıda Eşikler