AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1.GİRİŞ

2. KEMAN

2.1. Keman Kutusunun Faydası

2.2. Keman Telleri

2.3. Kemanı Oluşturan Parçalar

2.4. Keman Üzerine Takılan Yardımcı Parçalar

2.5. Keman Akort Burguları

2.5.1. Akort burgularının görevleri

2.5.2. Keman akort burgularının alıştırılması

2.6. Keman Ses Eşiği

2.6.1. Eşik alıştırma

2.6.2. Kemanda ses eşiği yerleri

2.7. Kemana Tel Takılması

2.8. Çandireği

2.8.1. Candireği yapımı

2.8.2. Kemanda candireğinin yeri

2.8.3. Kemanda candirek takılması

2.8.4. Candireğinin görevleri

2.9. Ses Eşiğinin Görevleri

2.10. Tel Takacağı

2.10.1. Tel takacağının yapısı

2.11. Fikis

2.11.1. Fiskin yapısı

2.12. Surdin (Susturucu

2.13. Keman çeneliği

2.14. Yay

2.14.1. Yay topuğu

2.14.2. Yay topuğu parçaları

2.14.3. Topuk yüzüğü

2.14.4. Topuk yüzüğünün yapısı

2.15. Yay Başlığı Yapısı

2.15.1. Yay kılının önemi

2.15.2. Yay kıl takma araç ve gereçleri

2.15.3. Yaya kıl katılması

2.16. Keman Yapım Sanatı Ve Önemi

2.16.1. Keman yapım sanatının başlangıcı

2.16.2. Keman formunun bulunuşu

3. AĞAÇ YÜZEYİNE YAPILAN CİLALAR

3.1. Cila Çeşitleri

3.1.1 Kullanılışı

3.2. Gomalak Cilasının İş Üzerine Sürülmesi

3.3. Vernik Cilaları

3.3.1. Yapılma tekniği

3.3.2. Eriticinin terkibi

3.4. Keman Cilaları

3.4.1. Keman temel cilasının hazırlanması

3.4.2. Keman ikinci cilası yapımında kullanılan gereçler

4. KEMAN TELLERİ

4.1. Bağırsak Teller

4.2. Keman Tellerinin Direnci

4.3. Keman Tel Kalınlıklarının Saptanması

4.4. Keman Tel Kalınlıklar

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

5.1. Sonuç

5.2. Öneriler

6. KAYNAKLAR

 

ŞEKİLLER

Şekil 2.1: Kemanı oluşturan parçalar

Şekil 2.2: Keman akort burguları

Şekil 2.3: Kemanın çandireği

Şekil 2.4: Keman sağ el deliğinden candirek yerine takılır

Şekil 2.5: Keman eşikleri

Şekil 2.6: Keman tel takacağı

Şekil 2.7: Fiks

Şekil 2.8: Surdin

Şekil 2.9: Keman çeneliği

Şekil 2.10: Abanoz ağacından yapılan yay topuğu

Şekil 2.11: Topuk yatak vidası

Şekil 2.12: Topuk kılavuz vidası

Şekil 2.13: Topuk kılavuz vidalarının çalışması

Şekil 2.14: Topuk yüzüğü

Şekil 2.15: Yay başlığı

Şekil 2.16: Kıl baskı takozları

Şekil: 2.17: Yay başlığının yan görünüşü

Şekil 2.18: Bir karenin altı bölüm metoduyla orantılara ayrılması

Şekil 2.19:  Bir üçgenin altıgen metoduyla orantılara ayrılması

Şekil 2.20: Bir dairenin altı bölüm metoduyla orantılara ayrılması

Şekil 2.21:  Bir dikdörtgenin altı bölüm metoduyla orantılara ayrılması

Şekil 2.22: Altı bölüm ve geometrik şekilleriyle keman formunun çıkışı

Şekil 2.23: Altı bölüm ve geometrik şekilleriyle keman formunun çıkışı

Şekil 2.24: Geometrik çizimlerle keman form ölçülerinin bulunuşu

Şekil 2.25: Keman yaylığının çıkışı

Şekil 2.26: Keman üst orta ve alt bombe kesitinin çıkışı

Şekil 27: Keman form boyunun sapla beraber çıkışının geometrik çizim yöntemi ile bulunuşu

Şekil 2.28: Keman ses eşiği veri-ef teli boyu ve baş yuvarlağının çizilmesi

Şekil 2.29: Keman ses eşiği yuvarlağının çizilmesi

Şekil 2.30: Keman sap helozminin çıkışı

Şekil 2.31: Keman sap helezonunun yan görünüş çizimi

Şekil 2.32: Keman sapı salyangozunun çizim sırası

Şekil 2.33: Keman sapı başlığının çıkış sırası

Şekil 2.34: Keman sapı salyangozunun tamamlanmış hali

Şekil2.35: Keman tuşunun baş eşikle beraber keman sapı üzerindeki görünüş