AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ

2. KİBRİT YAPIMININ TARİHÇESİ

3.  KİBRİT İLE İLGİLİ TANIMLAR

4. KİBRİT ÜRETİMİNDE KULLANILAN AĞAÇ TÜRLERİ

4.1. Adi Karakavak (Populus nigra subsp. nigra)

4.1.1. Botanik özellikleri ve yayılışı

4.1.2. Anatomik özellikler

4.2. Akkavak (Populus Alba)

4.2.1. Botanik özellikleri ve yayılışı

4.2.2. Anatomik özellikleri

4.3. Titrek Kavak (Populus tremula L)

4.3.1.  Botanik özellikleri ve yayılışı

4.3.2. Anatomik özellikleri

5. KİBRİTLİK KAVAK TOMRUĞU STANDARDI

6. KİBRİT ÜRETİMİNDE KULLANILAN KİMYASALLAR

6.1. Baş Eczanın Hazırlanması

7. KİBRİT ÜRETİMİ

8. KİBRİTLERİN SINIFLANDIRILMASI

9. KİBRİT ÖLÇÜLERİ, TOLERANSLARI ve ÖZELLİKLERİ

9.1. Kibrit Kutusu ve Poşetinin Özellikleri

9.2. Kibrit Kutu ve Poşetlerindeki Çöp Adedi

9.3. Kibritlerin Görünüş  İşlev ve Güvenlik Özellikleri

10. MUAYENE VE DENEYLER

10.1. Muayene

10.1.1. Gözle muayene

10.1.1.1. Ambalaj ve işaretleme muayeneleri

10.1.1.2. Kutularda ve poşetlerde muayeneler

10.1.1.3.  Kibrit çöplerinde muayeneler

10.1.2. Kutularda ve poşetlerde çöp sayısı muayenesi

10.1.3. Boyut muayenesi

10.1.3.1. Kutularda ve poşetlerde boyut muayenesi

10.1.3.2. Kibrit çöplerinde boyut muayenesi

10.2. Deneyler

10.2.1.  Kırılma deneyi

10.2.2. Tutuşma deneyi

10.2.3. Baş sıçraması ve yanmama deneyleri

10.2.4. Düşen sıcak baş deneyi

10.2.5. Tutuşturma yüzeyinin yeterliliği deneyi

10.3. Muayene ve Deney Raporu

11. PİYASAYA ARZ

11.1.  Ambalaj

11.2.  İşaretleme

11.2.1. Kibrit kutuları ve poşetler

11.2.2. Onluk veya yüzlük paketler

11.2.3.  Kutu ve poşet kolileri

11.3. Saklama ve Taşıma

12. KÜRDANLAR

12.1. Tarifler

12.2. Kürdanların Sınıflandırma ve Özellikleri

12.2.1. Sınıflandırma

12.2.2.Özellikler

12.2.2.1. Malzeme

12.2.2.2. Yapılış

12.2.2.3. Kürdan adedi

12.2.2.4. Kürdanların görünüş ve işlev özellikleri

12.2.3. Kürdan boyut ve toleransları

12.2.4. Kürdan kutusu boyut ve toleransları

12.3. Kürdanlara Yapılan Muayene ve Deneyler

12.3.1. Numune alma

12.4. Muayeneler

12.4.1. Gözle muayene

12.5. Boyut muayenesi

12.5.1. Kürdanlarda boyut muayenesi

12.5.2. Kutularda boyut muayenesi

12.6. Deneyler

12.6.1. Kırılma deneyi

12.6.2. Muayene ve deney raporu

13. PİYASAYA ARZ

13.1. Ambalaj

13.2. İşaretleme

13.2.1. Kürdan kutularının işaretlenmesi

13.2.2. Onluk veya yüzlük paketlerin işaretlenmesi

13.2.3. Kürdan kutu ve kolilerinin işaretlenmesi

14. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR