AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ

2. KOLTUK

2.1.  Tanımı

2.2. Tarihsel  Gelişimi

2.3.  Dönemlere Göre Koltuklar

2.3.1. İlkçağ Mobilya Sanatı (M.Ö.-4000-M.S.-476)

1- Mısır sanatı :

2 - Mezopotamya sanatı :

3- Yunan ve roma sanatı :

2.3.2. Ortaçağ Mobilya Sanatı (M.S. 476-1453)

1- Bizans sanatı:

2.3.3. Rönesans Mobilya Sanatı (M.S. 1453-1850)

1- İtalyan rönesansı :

2- Alman rönesansı :

3- Fransız rönesansı :

2.3.3.1. Klasik dönem

1- Barok sanatı :

2- Louis XIV stili :

3-  Louis XV :

2.3.4. Yeniçağ mobilya Sanatı

1- Louis XVI stili :

2- Directoire (Direktuvar) stili :

3- Queen anne stili :

4- Thomas Chippendale (1718-1779) :

5- Empire sanatı :

2.3.5. Yakınçağ Mobilya Sanatı (1789-1900)

2.3.6. Çağımız Mobilya sanatı (M.S. 1900-..........)

1- Modern mobilya :

2- Kübik mobilya :

2.4. Sınıflandırma Ve Özellikler

1- Açık iskeletli koltuk : 

2- Kapalı iskeletli koltuk :

Koltuk  Türleri;

1- Oturma koltuğu :

2- Hafif koltuk :

3- Ağır koltuk :

4- Orta tip koltuk :

5- Dinlenme koltuğu (Berjer) : 

Koltuk  Özellikleri;

1- Genel özelliği :

2- Malzeme özelliği :

3- Yapılış özelliği : 

4- Sağlamlık:

2.5. Koltuk  Tasarımı  ve  Antropometri

1- İşlevsellik:

2- Teknolojilik:

3- Orijinallik:

4- Estetiklik:

5- Ekonomiklik:

2.5.1.  Koltuk  tasarımında  ölçü  ve  norm

1-Altın   Bölüm  Ve  Vücut  Ölçülerine  Göre Döşeme  Mobilyalarında

2.5.2.  Tasarım ilkeleri ve tasarım elemanları

2.5.4. Tasarımda önemli olan antropometrik ölçüler

2.5.5. Koltuk  tasarımında bilimsel yaklaşım

2.5.5.1. Oturma işlevi

2.5.5.2. Oturma elemanlarının insan vücuduna uyumu ve teknik özellikleri

2.5.5.3. İnsan gövdesinin statik ve mekaniği

2.5.5.4. Oturma fizyolojisi

2.5.5.5 Oturma Patolojisi

2.6.  Koltuk  Yapım Tekniği

2.6.1. İskelet yapım  tekniği

2.6.2. Döşeme Tekniği

2.7. Koltuğa  Uygulanan  Test  Teknikleri

3.  BÜRO SANDALYESİ TASARIMI

4. SONUÇ VE TARTIŞMA

KAYNAKLAR