AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ

2.  KOLTUK

2.2. Tarihsel Gelişimi

2.3.  Dönemlere Göre Koltuklar

2.3.1. İlkçağ Mobilya Sanatı (M.Ö.-4000-M.S.-476)

2.3.1.1. Mısır sanatı

2.3.1.2. Mezopotamya sanatı

2.3.1.3. Yunan ve roma sanatı

2.3.2. Ortaçağ Mobilya Sanatı (M.S. 476-1453)

2.3.2.1. Bizans sanatı

2.3.3. Rönesans Mobilya Sanatı (M.S. 1453-1850)

2.3.3.1. İtalyan Rönesansı

2.3.3.2. Alman rönesansı

2.3.3.3. Fransız Rönesansı

2.3.3.4. Felemenk (Hollanda) Rönesansı

2.3.3.5. İngiliz Rönesansı

2.3.4. Klasik dönem

2.3.4.1. Barok sanatı

2.3.4.2. Louis XIV Stili

2.3.4.3. Louis XV Stili

2.3.5. Yeniçağ mobilya Sanatı

2.3.5.1. Louis XVI Stili

2.3.5.2. Directoire (Direktuvar) Stili

2.3.5.3. Queen Anne Stili

2.3.5.4. Thomas Chippendale (1718-1779)

2.3.5.5. Empire sanatı

2.3.5.6. George Hepplewhite

2.3.5.7. Robert Adam (1728-1792)

2.3.5.8. Thomas Sheraton (1751-1806)

2.3.6. Yakınçağ Mobilya Sanatı (1789-1900)

2.3.7. Çağımız Mobilya sanatı (M.S. 1900-..........)

2.3.7.1.  Modern mobilya

2.3.7.2. Kübik mobilya

2.4. Koltuk  Türleri

2.4.1. Oturma koltuğu

2.4.2. Hafif koltuk

2.4.3. Ağır koltuk

2.4.4. Orta tip koltuk

2.4.5. Dinlenme koltuğu (Berjer)

2.4.6. Televizyon koltuğu

2.4.7. Çalışma koltuğu (büro)

2.4.8. Konferans salonu koltukları

2.5. Koltuk Yapımında Kullanılan Malzemeler

2.5.1. Ağaç türü

2.5.2. Döşemelik kumaşlar

2.5.2.1. Estetik yönden kumaşlar

2.5.2.2. Ekonomik yönden kumaşlar

2.5.2.3. Koltuğun cinsi, tipi ve ağaç rengi

2.5.2.4. Dokuma ve cins ve yapısı

2.5.2.5. İklim ve hava durumu

2.5.3. Örtü (kılıf) kumaşlar

2.5.4. Döşeme gereçleri

2.6. İskelet Durumuna Göre Koltuklar

2.6.1. Açık iskeletli koltuk

2.6.2. Kapalı iskeletli koltuk

2.7. Koltuk  Tasarımı  ve  Antropometri

2.7.1. İşlevsellik

2.7.2. Teknolojilik

2.7.3. Orijinallik

2.7.4. Estetiklik

2.7.5. Ekonomiklik

2.8.  Koltuk  Tasarımında  Ölçü  ve  Norm

2.8.1. Ölçü  ile   norm

2.8.1.1. Oturma yüksekliği

2.8.1.2. Oturma derinliği

2.8.1.3. Arkalık yüksekliği

2.8.1.4. Kolçak yüksekliği

2.8.1.5. Oturma genişliği

2.8.1.6. Arkalığın yatıklığı

2.8.2. Tasarım ilkeleri ve tasarım elemanları

2.8.2.1. Biçim (Form)

2.8.2.2. Ölçek, oran ve ritm

2.8.2.3. Renk

2.8.2.4. Doku

2.8.3. Tasarım ve antropometri

2.8.4. Tasarımda önemli olan antropometrik ölçüler

2.8.5. Koltuk  tasarımında bilimsel yaklaşım

2.8.5.1. Oturma işlevi

2.8.5.2. Oturma elemanlarının insan vücuduna   uyumu ve teknik özellikleri

2.8.5.3. Oturma fizyolojisi

2.8.5.4. Oturma Patolojisi

2.9. Koltuk Üretiminde İş Akışı

2.9.1. İskelet yapım tekniği

2.9.2. Döşeme Tekniği

2.9.2.1. Döşeme cins ve çeşitleri

1- Aplet döşemeler (Sert döşemeler) :

a- Kontrplak üzerine aplet döşeme :

1- Kontrplak üzerine aplet döşeme tarzları :

b- Kolan üzerine aplet döşeme :

c-  Yaylı aplet döşemeler :

d-Zikzak yaylı aplet döşeme yapımı :

2- Burleli döşemeler :

a- Düz dikişsiz burleli döşemeler :

b- Dikişli burleli döşeme :

c- Kauçuklu döşemeler :

d- Pikeli döşemeler:

1- Yaysız pikeli döşeme :

2- Yaylı pikeli döşeme :

e- Süfleli döşemeler :

1- Helezoni yaylı süfleli döşemeler :

2- Zikzak Yaylı Süfleli Döşemeler :

2.10. Koltuğa  Uygulanan  Test  Teknikleri

2.10.1. Öne ve yana denge testi

2.10.2. Geriye devrilme testi

2.10.3. Oturak statik yük testi

2.10.4. Arkalık statik yük testi

2.10.5. Kolçak statik yük testi (Yanal)

2.10.6. Kolçak statik yük testi

2.10.7. Oturak yorulma testi,

2.10.8. Arkalık yorulma testi

2.10.9. Ayak statik yük testi

2.10.10. Ayak statik yük testi (Yanal)

2.10.11. Diyagonal baza testi

2.10.12. Oturak çarpma testi

2.10.13. Kolçak çarpma testi

2.10.14. Arkalık çarpma testi

2.10.15. Düşürme testi

3. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR