AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1.  GİRİŞ

2.  KONTRTABLA VE KÖRAĞACIN TANIMI

3.  KONTRTABLA ÜRETİM AŞAMALARI

3.1.  Hammadde Seçimi

3.1.1.  Rutubet miktarı

3.1.2.  Yalpaklık (sulama)

3.1.3.  Renk değişikliği

3.1.4.  Budaklılık

3.1.5.  Reçine keseleri

3.1.6.  Çatlaklar

3.1.7.  Böcek yenikleri

3.1.8.  Çürüklük

3.1.9.  Lif kıvrıklığı

3.1.10.  Eğrilik

3.2.  Kontrtabla Üretiminde Kullanılacak Kerestenin Depolanması

3.3.  Tahta veya Çıtaların Kurutulması

3.3.1.  Kurutmanın uygulanışı

3.4.  Orta Tabakanın (Körağaç) Oluşturulması

3.4.1.  Çürütme yöntemi

3.4.2.  Tutkalsız çıta yöntemi

3.4.3.  Dar çıta yöntemi

3.4.3.1.  Boy kesme ve kusur arıtımı

3.4.3.2.  Değişik kalınlıklardaki kereste ve tahtaların kalınlıklarının çıkarılması

3.4.3.3.  Çıtalara ayırma

3.4.3.4.  Orta tabakanın oluşturulması

3.4.3.5.  Orta tabakanın kontrolü ve kusurlarının tamiri

3.4.4.  Blok (prizma) yöntemi ile orta tabakanın elde edilmesi

3.4.4.1.            Masif blok yöntemi

3.4.4.2.  Kaplamadan blok yöntemi

3.4.5.  Levha orta tabaka

3.4.5.1.  Yonga levhaların körağaç olarak kullanılması

3.4.5.2.  Kalın kontrplakların körağaç yerine kullanılması

3.4.5.3.  Petek usulü

3.4.5.4.  Kafes usulü

3.5.  Kontrtabla Üretiminde ve Öz Kısmının Kaplama Levhaları İle Kaplanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

3.6.  Orta Tabakanın Tutkallanması

3.7.  Orta Tabaka Yüzeyine Yapıştırılacak Kaplamalar ve Yapıştırılması

3.7.1.  Astar kaplamalar

3.7.2.  Yüz astar kaplamalar

3.7.3.  Yüz kaplamalar

3.7.4.  Orta tabaka yüzeyine kaplamaların yapıştırılması

3.8.  Kontrtablaların Ebatlandırılması

3.9.  Kontrtabla Yüzeylerinin Zımparalanması

3.10.  Kontrtablaların Standart Özelikleri (Sınıflandırılması

3.10.1.  Tutkalın sağladığı dayanım yeteneğine göre

3.10.2  Orta tabakanın yapılmasına göre

3.10.3.  Yüzeylerin görünüş özeliklerine göre

3.10.4.  Yapı kontrtablalarının görünüş özellikleri

3.10.5.  Genel amaçlar için kullanılan kontrtablaların görünüş özellikleri

3.11.  Kontrtablaların Etiketlenmesi

3.12.  Kontrtablaların Piyasaya Arz Edilmesi

4.  YAPI KONTRTABLALARI

5.  KONTRTABLALARIN ÖZELLİKLERİ

5.1.  Rutubet Miktarının Tespiti

5.2.  Özgül Ağırlık Tespiti

5.3.  Kontrtablalarda Yapışma Direncinin Tespitinde Uygulanan Bıçak Testleri

5.4.  Kontrtablalarda Eğilme Direncinin Tespiti

6.  KONTRTABLALARIN KENARINA ÇITA ÇEVRİLMESİ

6.1.  Düz Çıtalar

6.2.  Üçgen Çıtalar

6.3.  Pahlı Kinişli Çıtalar

6.4.  Kinişli ve Kalınlığı Görünen Çıtalar

6.5.  Tablaları İnce veya Kalın Göstermek İçin Kullanılan Çıtalar

6.6.  Kavisli Kenarlara Yapıştırılan Çıtalar

7.  KONTRTABLALARIN KULLANIMINDA TEMEL İLKELER

8.  KONTRTABLALARIN KULLANILDIĞI YERLER

9.  ÜLKEMİZ KONTRTABLA SANAYİİ

10.  SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 2.1. Kör ağaç elyaf yönünün doğru ve hatalı birleştirilmesi

Şekil 3.1. Şematik olarak kontrtabla üretimi ile ilgili evreler

Şekil.3.2. Kontrtablaların hammaddelerinden en önemlisini teşkil eden kereste ve çıtaların istifi

Şekil.3.3. Düz ve eğmeçli orta tabaka (çürütme yöntemi

Şekil.3.4. Çürütme metodu ile hazırlanmış kontrplaklı kontrtabla

Şekil.3.5.Tutkalsız çıta yöntemiyle orta tabaka oluşumu

Şekil.3.6. Kontrtablanın orta tabakasını oluşturacak çıtaların elde edildiği tahta ve kerestelerde gönyeleme ve kusur arıtımı

Şekil.3.7.Tahtaların orta tabaka çıtaları ölçülerinde kesilmesi

Şekil.3.8..Orta tabaka çıtalarında kusur arıtımı

Şekil.3.9. Orta tabaka çıtalarının yan yana yapıştırılmasında kullanılan yapıştırma   makinası fonksiyon şeması

Şekil.3.10. Tahtalardan elde edilen çıtaların yan döndürülerek orta tabakada kullanılması

Şekil.3.11. Tomruğun çeşitli yerlerinden alınan tahtalardan blok oluşturma ve yan yana getirme

Şekil.3.12. Soyma kaplamadan blok yöntemi

Şekil.3.13.  Yonga levhanın kör ağaç olarak kullanılması

Şekil.3.14.  Kalın kontrplak tabla

Şekil.3.15.  Çerçeve içine yerleştirilmiş petek

Şekil.3.16.  Körağaç yerine kullanılan kafes

Şekil.3.17.  Körağacı tabla kalınlığının yarısına eşit kontra masif tabla

Şekil.3.18.  Körağacı tabla kalınlığının 2/3’üne eşit kontra masif tabla

Şekil.6.1. Yüz kaplamadan önce çıtası yapıştırılmış tabla

Şekil.6.2. Yüz  kaplamadan sonra  çıtası yapıştırılmış tabla

Şekil.6.3.  Simetrik kordon açılmış kontrtabla

Şekil.6.4 Vinylex kaplanmış kontrtabla

Şekil.6.5. Linolyum kaplanmış kontrtabla

Şekil.6.6. Linolyum kaplı ızgaralı tabla

Şekil 6.7.  Üçgen çıtalı kontrtabla

Şekil.6.8.  Üçgen çıtaların kesilişi

Şekil.6.9. Üçgen çıta kanalı açmak için yapılmış freze bıçakları

Şekil.6.10. Pahlı kinişli çıtalı kontrtabla

Şekil.6.11. Kinişli çıtalı kontrtabla

Şekil.6.12 Kalın tablaları ince gösteren çıtalar

Şekil.6.13 Kalın tablaları ince gösteren çıtalar

Şekil.6.14. İnce tablaların kalın gösterilmesi

Şekil.6.15. İnce tablaların kalın gösterilmesi

Şekil.6.16. İç kavisli tablaya  kalın çıta çevrilmesi

Şekil.6.17. Dış kavisli tablaya kalın çıta çevrilmesi

Şekil.6.18. Oval kavisli tablaya kalın çıta çevrilmesi

Şekil.6.19. Yuvarlak tablalara kalın çıta çevrilmesi

Şekil.6.20. İç kavisli bir tablaya ince çıta çevrilmesi

Şekil.6.21. Dış kavisli bir tablaya ince çıta çevrilmesi

Şekil.6.22.  Yuvarlak bir tablaya ince çıta çevrilmesi

Şekil.6.23. Yuvarlak bir tablaya ince çıtalar çevrilmesi çıta çevrilmesi

Şekil.6.24. Kontrtabla kenarlarına masif çıta çevrilmesi

Şekil.6.25. Kontrtabla kenarlarına masif çıta çevrilmesi

Şekil.6.26.Masiflerin yapıştırma şekli

Şekil.6.27 Masif olarak yapıştırılmaması gereken çıtalar

Şekil.7.1. Kontrtabla kullanımına ilişkin detaylar

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge.3.1.   Kontrtabla üretiminde kullanılan kerestelerin kurutulması

Çizelge 3.2. Dış levhaları meydana getiren ağaç türlerine göre üç katlı kontrtablaların   görünüş özellikleri

SİMGELER VE KISALTMALAR

MKE                : Makina Kimya Enstitüsü

TS                    : Türk Standartları       

BS                    : İngiliz Standartları

Ugl                   : Denge Rutubeti      

GKt                           : Genel Amaçlar İçin Kullanılan Kontrtablalar

Kt                     : Kayın Kontrtabla

Çy                     : Yan Yana Yapıştırılmış Çıtalardan Oluşan Kontrtabla

AHDK             : Açık Hava Etkisine Dayanıklı Kontrtabla

N                      : Newton

YKT                 : Yapı Kontrtablaları         

YKT-100K       : Yangına Karşı Dayanıklı Yapı Kontrtablaları

YKT-20Y         : Açık Hava Tesirlerine Dayanıklı Olmayan Fakat Yangına Karşı Dayanıklı 

                           Kontrtablalar

TS 1047            : Genel Amaçlar İçin Kullanılan Kontrtablalar

U                       : Rutubet

Gu                     : Başlangıçtaki Ağırlık

Gd                     : Tam Kuru Ağırlık

BR                     : Kaynamış Suya Dayanıklı Tutkallar

MR                    : Rutubete ve Kısmen Açık Hava Dayanıklı Tutkallar

INT                    : Kuru Hava Şartlarına ve Kısmen Soğuk Suya Dayanıklı Tutkallar

KOBİ                 : Küçük ve Orta Büyüklükdeki İşletmeler