AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1.GİRİŞ

1.1.Kontrplak Üretimi İçin Ağaç Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

2. KONTRPLAK ÜRETİM HATTI

1.         Tomruğun depolanması

2.         Buharlama

3.         Boyuna bölme

4.         Kabuk soyma

5.         Merkezileştirme ve yükleme

6.         Soyma

7.         Makaslama

8.         Kontrplak üretim metotları (kurutma)

a)  Yaş sistem                b)  Kuru sistem

9.         Papellerin eklenmesi

10.       Tutkallama

11.       Kontrplak taslaklarının hazırlanması

12.       Presleme

13.       Ebatlandırma

14.       Zımparalama

15.       Sınıflandırma

16.       Depolama (satış)

2.8.      Kurutma

2.8.1. Kurutmada dikkat edilecek hususlar

2.8.2. Bantlı kaplama kurutma makinaları

2.8.3.   Kurutma sonrası işlemler

2.9.      Papellerin Kurutulması

2. 10. Tutkallama:

2.10.1. Kontrplak üretiminde kullanılan tutkallar   

2.10.2.  Kontrplak levhalarının tutkallanması

2.10.3. Tutkal miktarının saptanması

2.11. Kontrplak taslaklarının hazırlanması

2.12.  Presleme

2.12.1.  Ön pres (soğuk pres)

2.12.2. Sıcak Pres

2.13.    Ebatlandırma

2.14.    Zımparalama

2.15.    Sınıflandırma:

2.15.1. Levha yüzünün sınıflandırılmasında dikkate alınacak kusurlar.

2.15.2.   Kontrplağın görünüş özelliklerine göre sınıflandırılması

2.16.    Depolama (satış)

3. KONTRPLAĞIN KULLANILDIĞI YERLER