AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I     

GİRİŞ 1

BÖLÜM II    

1. AĞAÇ MALZEMENİN YAPISI

1.1. Ağaç Malzemenin Kurutma Yönünden İncelenmesi  

1.1.1. Ağaç Malzemenin Yapısı       

1.1.2. Özgül Kütle     

1.1.3. Ağaç Malzemenin Rutubeti  

1.1.3.1. Taze Hal Rutubeti   

1.1.3.2. Lif Doygunluğu Rutubet Hali        

1.1.3.3. Hava Kurusu Rutubet Hali

1.1.3.4. Başlangıç Rutubeti 

1.1.3. Kurutma Sırasında Ağaç Malzemede Oluşan Şekil Değişiklikleri           

1.2. Rutubet Meyli   

1.3.Kurutma Meyli   

BÖLÜM III  

1. KURUTMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER    

1.1. Kurutma Olayı   

1.2. Kurutma Yöntemleri     

1.2.1. Klasik Kurutma         

1.2.2. Kondenzasyonla Kurutma     

1.2.3.Vakumlu Kurutma      

1.3. Kurutmayı Etkileyen Hava İle İlgili Faktörler           

1.3.1. Havanın Sıcaklığı       

1.3.2. Havanın Bağıl Nemi  

1.3.3. Havanın Hareketi      

1.4. Kuruma Evreleri           

1.5. Kurutma Programları    

1.5.1.Isıtma periyodu           

1.5.1.1. Ön Isıtma     

1.5.1.2. Yüzeysel Isıtma       

1.5.1.3. Derinlere kadar ısıtma       

1.5.2.Kurutma periyodu       

1.5.3. Dengeleme Peryodu  

BÖLÜM IV  

1. KURUTMA FIRINLARININ YAPISI, ELEMANLARI VE KONTROLÜ 

1.1. Kurutma Fırınlarının Yapısı      

1.1.1. Metal fırınlar  

1.1.2. Kagir fırınlar   

1.1.3. İşletmeye uygun Kurutma Fırını Boyutlarının Belirlenmesi          

1.1.4.Taban Ve Tavanın Yapısı       

1.1.5. Havalandırma Bacaları ve Kapılar   

1.2. Isıtma Donanımı

1.3. Fırın Nemini Azaltma ve Çoğaltma Donanımı

1.4. Havalandırma Donanımı          

1.5.Otomatik Kontrol ve Ayar Donanımı   

1.5.1. Ölçme Tekniği ve Ölçme Aletleri     

1.5.2.Yarı Otomatik Ayarlama        

1.5.3.Tam Otomatik Ayar ve Kumanda     

BÖLÜM V    

1. JEOTERMAL ENERJİNİN ÜRETİM VE KULLANIMI     

1.1. Tanımı ve Sınıflandırılması       

1.2.Jeotermal Enerjinin Avantajları

1.3. Dünyada ve Türkiye’de Jeotermal Enerjinin Mevcut Durumu        

1.4. Rezervler           

1.5. Jeotermal Enerjinin Üretim Yöntemleri ve Teknolojisi         

1.5.1. Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi       

1.5.2. Jeotermal Enerjiden Isı Enerjisi Üretimi     

1.6. Birim Üretim Girdileri  

1.7. Jeotermal Enerjinin Üretim Maliyetleri         

1.8. Jeotermal Enerjinin Diğer Enerji Kaynakları İle Karşılaştırılması  

BÖLÜM VI  

1. JEOTERMAL ENERJİ İLE KERESTE KURUTMANIN TEKNİK ANALİZİ      

1.1.Kereste Kurutma Fırınlarında Kullanılan Enerjiler    

1.2.Jeotermal Enerjinin Klasik Kereste Kurutma Fırınlarında Kullanımı          

1.2.1. Jeotermal enerji kullanan ısıtma sisteminin klasik pompalı sıcak sulu ısıtma sistemleriyle karşılaştırılması           

1.2.2.Jeotermal Enerji İle Çalışan Klasik  Kereste Kurutma Fırını Dizayn İlkeleri      

1.2.2.1.Kereste  İstif  Ölçüleri        

1.2.2.2.Kurutma Fırınının Boyutları ve Yapım Esasları    

1.2.2.3. Isıtıcı Tasarımı        

1.2.1.4.Vantilatör Tasarımı  

1.2.2.5. Nemlendirme İşlemi ve Nemlendirme Tertibatı  

1.3. Kerestelerin Fumerol  ( Kızgın Buhar)'la Buharlanması ve Kurutulması    

1.4.Jeotermal Enerjinin Entegre Kurutma Tesislerinde Kullanımı         

BÖLÜM VII 

1. JEOTERMAL ENERJİ İLE KERESTE KURUTMANIN EKONOMİK ANALİZİ          

1.1. Araştırma Modelinin Belirlenmesi      

1.1.2.Klasik kereste kurutma fırınlarının belirlenmesi     

1.1.2.1.   2m3’lük Fırının Özellikleri           

1.1.2.2.  20 m3’lük Fırının Özellikleri         

1.1.2.3  60 m3’lük Fırının Özellikleri          

7.1.3. Klasik Kereste Fırınlarında Kullanılan Isıtma Sistemleri  

1.1.4. Isıtma Kazanı Kapasitesinin Belirlemesi     

1.1.5. Araştırmada Kullanılacak Kereste Türünün ve Kurutma Programının Tespit Edilmesi 

1.2.Yıllık Enerji Gereksinimin Bulunması  

1.4. Kullanılan İstatistiksel Yöntemler       

1.4.1. Trend analizi   

1.5. İlk Yatırım Tutarlarının Belirlenmesi  

1.5.1. Jeotermal Enerji İle Çalışan Kereste Kurutma Fırınlarının İlk Yatırım Tutarlarının Belirlenmesi       

1.6.İşletme Maliyetleri        

1.6.1.İşletme Maliyetlerinin Değerlendirilmesi    

1.1.Kereste Kurutmada Isıtma Peryodun da Gerekli Enerjinin Hesaplanması  

1.1.1.Fırın duvarlarının tavan ve kapılarının ısıtılması      

1.1.2.Fırın havasının ısıtılması         

1.1.3.Kerestelerin Isıtılması

1.1.4.İstif Latalarının Isıtılması       

1.1.5.Kabindeki Metal Kısımların Isıtılması         

1.1.6.Çeperlerden ve Diğer Açıklıklardan Meydana Gelen  Isı Kaybı   

1.1.7.Isıtma Aşamasında Gerekli Toplam Isı İhtiyacı      

1.2.Kurutma Aşamasında Gerekli Isı Enerji İhtiyacının Hesaplanması  

3.2.1.Kerestedeki Serbest Suyun Buharlaştırmak İçin Gerekli Isı Enerji         

1.2.2.Kerestedeki Bağlı Suyun Buharlaştırılması İçin Gerekli Isı Enerji           

1.2.3.Dışarı Atılan Havadan Dolayı Oluşan Isı Kayıpları

1.2.4.Kurutma Aşamasında Gerekli Toplam Isı İhtiyacı  

1.3. Kurutma Periyotları Boyunca Harcanması Gerekli Toplam Enerji  

BÖLÜM VIII           

1. LİTERATÜR  ARAŞTIRMASI 

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1.1.Kullanım Yerlerine Göre Ağaç Malzemede Bulunması Gerekli  Rutubet Miktarları          

Tablo 3. 1. Bazı Ağaçların Taze Hal Rutubet Oranları     

Tablo 3.2. Bazı Ağaçların Tam Kuru Özgül Kütleleri       

Tablo 5.1. Çeşitli Kerestelerden 1kg Su Çekebilmek İçin Verilmesi Gerekli Isı Miktarları   

Tablo 5. 2. Çeşitli Kerestelerin Kurutulması İçin  Verilmesi Gerekli Isı Miktarları (Kereste kalınlığı 40 mm 'ye kadar)

Tablo 6.1. Türkiye’de Yüksek Sıcaklığa Sahip Jeotermal Sahalar         

Tablo 6.2.Bazı Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemlerine Ait İşletme Giderleri   

Tablo 8.1. Uludağ Göknar’ ı Üzerinde Yapılan Kurutma Meyli Araştırması sonuçları 

Tablo 8.2. Katı Yakıtlı Sıcak Su ile Isıtma Yapan Kazanların      

(istenilen ısıtma gücüne göre )        

İlk Yatırım Tutarları 

Tablo 8.3. Sıvı  (Fuel Oil )  Yakıtlı, Sıcak Su İle Isıtma Yapan Kazanların                                       (istenilen ısıtma gücüne göre) İlk Yatırım  Tutarları 

Tablo 8.5.Bazı yakıtların Alt Isıl Değerleri ve Ocak Verimleri (Güneş, 1986). 

Tablo 8.6. Bazı Enerjilerin Isı Birim Maliyetleri   

Tablo 8.7. Uludağ Göknar’ ının Kurutulması İçin Gerekli Yıllık Enerji İhtiyacı

Tablo 8. 8.Bazı Yakıtların ve Jeotermal Enerjinin İşletme Maliyetleri  

Tablo 8.9. Çeşitli Kapasitelerdeki  Kereste kurutma Fırınları İçin 1996 Fiyatlarına Göre 1 Yıllık İşletme Maliyetleri    

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1. Bir ibreli ağaç gövde kesiti ve kısımları   

Şekil 2. Bir klasik kurutma fırının (A) Enine (B) boyuna ve (C) yatay kesit şemaları

Şekil 3. Bir konensasyonla kurutma fırını şeması 

Şekil 4. Isıtıcı levhalı sürekli vakum yöntemi ile çalışan bir kurutma fırını şeması