AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1.GİRİŞ

2. KURUTMANIN TANIMI         

3.  ODUNUN AKUSTİK ÖZELLİKLERİ 

      3.1.  Sesin Yayılma Hızı 

      3.2.  Ses Dalga Resistansı, Ses Radyasyonunun Bozulması ve İç Sürtünme           

      3.3. Sesin Yayılmasına Karşı Gösterilen Direnç         

      3.4.  Ses Enerjisinin Azaltılması

      3.5. Ağaç Malzemenin Yapılar İçerisindeki Akustik Özellikleri       

4.  AĞAÇ MALZEMENİN SÜRTÜNME ÖZELLİKLERİ        

      4.1.  Kurutma üzerine ağaç yapısı ve özgül ağırlığın etkisi    

      4.2.  Ağaç Malzeme Kalınlığını Kurutma Süresi Üzerine Etkisi        

      4.3.  Kurutma Süresi Üzerine Rutubet Miktarının Etkisi       

      4.4.  Kurutma Süresi Üzerine Sıcaklık Derecesinin Etkisi     

      4.5.  Nisbi Hava Rutubetinin Kurutma Süresi Üzerine Etkisi

      4.6  Kurutma Süresi Üzerine Kurutma Fırınındaki Hava Sirkülasyon Hızının Etkisi

5.  BİNALARDA AKUSTİK          

      5.1.Ses Enerjisi.  

      5.2. Çeşitli yapılarda ses iletimi kaybı (Ses izolasyonu)         

      5.3.  Ses Absorpsiyonu  

6.  AKUSTİK ÖZELLİKLER         

      6.1.  Ağaç malzemede sesin taşınması (iletimi)           

      6.2.  Ses Dalga Rezistansı, Ses Radyasyonu ve İç Sürtünmeler Sesin Azaltılması 

7.  SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil  3.1.Torsiyonal ses aksettiren titreşimler    

Şekil 3.2.Odunda ses boğma kapasitesi     

Şekil 3.3.  Ladin odunda yoğunluk ile liflere paralel yöndesesin yayılma hızı arasındaki ilişki

Şekil 3.4.  Meşe odunda yoğunluk ile liflere paralel yönde sesin

yayılma hızı arasındaki ilişki

Şekil 3.5.  Meşe ve Ladinde rutubet miktarının liflere

paralel yönde ses yayılma hızı üzerine etkisi         

Şekil 3.6.  Farklı ağaç türlerinde ve diğer materyalde

ses dalga resistansı ile ses radyasyonu boğulması arasındaki ilişki       

Şekil 3.7.  İğne yapraklı ve yapraklı ağaçlarla diğer çeşitli malzemede ses. enerjisi kaybı ile ses yayılması arasındaki ilişki

Şekil 3.8.  Ses absorpsiyonu ve akustiğin iyileştirilmesi bakımından Müzik salonu duvarlarına profilli ağaç çıtaların döşenmesi

Şekil 5.1.  Tek katlı duvarlarda duvar ağırlığının ses geçiş kaybı üzerine etkisi

Şekil 5.2.  Bir kontrplak ve tuğla duvarda srs frekansı ile ses geçirgenlik kaybı arasındaki ilişki

Şekil 5.3.  Aralarında 3 cm mesafe ve beher m2’sinin ağırlığı 2 kg olan 5 katlı kontrplak duvarda ses geçirgenlik kaybı  

Şekil 5.4.  Odun yünü levhalarında ve izolasyon lifleri levhalarında frekans ile ses absorpsiyonu arasındaki ilişki           

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge 3.1.  Bazı önemli ağaç cinsleri odunlarında ve diğer malzemede ses yayılma hızı

Çizelge 3.2.  Bazı ağaç türlerinde değişik yönlerde elastikiyet modülleri ile ses hızlar değeri

Çizelge 3.3.  Ses dalga resistansına ait değerler şu şekildedir

Çizelge 3.4.  Ağaç ve ağaçtan yapılmış bazı malzemenini ses apsorpsiyon değerleri

Çizelge 5.1.  İnsan kulağı tarafından sesin sınırlanması şu şekilde olmaktadır

Çizelge 5.2.  Desibel çevirme faktörleri çeşitli şekilleri

Çizelge 5.3.  Değişik malzemede ses apsorpsiyon değerleri

Çizelge 5.4.  Ses apsorpsiyon katsayısı

Çizelge 6.1.  Ağaç malzeme ve diğer materyalde ses hızları

Çizelge 6.2.  Yapılan araştırmalara göre ses dalga resistansı çeşitli materyaller.