AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ       

2. AHŞAP PREFABRİKE KONUT ÜRETİM SİSTEMİ

2.1. Ahşap Konut Üretiminde Kullanılan Malzeme ve Malzeme Özellikleri      

2.1.1. Ahşap malzeme          

2.1.2. Ahşap malzemenin özellikleri

2.1.2.1. Faydalı özellikler     

2.l.2.2. Ahşabın mahsurları  

2.2. Ahşap Konut Üretiminde Kullanılan Birleştirme Araçları ve Birleşimler   

2.2.1. Birleştirme araçları (ahşap bağlayıcıları)    

2.2.1.1. Çiviler          

2.2.1.2. Ağaç vidalar

2.2.1.3. Bulonlar       

2.2.1.4. Çubuk kamalar       

2.2.1.5. Dikdörtgen kamalar           

2.2.1.6. Diğer kamalar         

2.2.2. Ahşap evlerde kullanılan birleşim şekilleri 

2.2.2.1. Kütük evlerde kullanılan birleşimler        

2.2.2.2. Panel evlerde kullanılan birleşimler          

2.3. Ahşap Ev Üretiminde Kullanılan Ağaç Türleri           

2.4. Ahşap Prefabrike Konut Nedir? Kaç Şekilde Üretilir?         

2.4.1. Ahşap prefabrike konut tanımı         

2.4.2. Ahşap prefabrike konut üretim şekilleri      

2.4.2.1. Mobil evler  

2.4.2.2. Modüler evler         

2.4.2.3. Hazır elemanlı evler

2.4.2.4. Panel evler   

2.4.2.5. Kütük evler 

3. KÜTÜK EVLER  

3.1. Kütük Evlerin Tarihçesi           

3.2. Genel Bilgi         

3.3. Kütük Evlerin Performansı      

3.3.1. Havalandırma 

3.3.2. Ses geçirmezlik          

3.3.3. Su ve neme dayanıklılık        

3.3.4. Isı izolasyonu  

3.3.5. Yangın direnci 

3.4.Kütük Evlerin Montajı  

3.4.1. Kazı ve temeller         

3.4.2. Ön hazırlık      

3.4.3. Temel çerçevesinin oluşturulması    

3.4.3.1. Tomruk ve kalasların birleştirilmesi         

3.4.3.2. Tomruk ve kalasların duvara yerleştirilmesi       

3.4.3.3. Dış duvar izolasyonu          

3.4.3.4. Tomruk duvarlarda yarı köşelerin montajı           

3.4.3.5. Tirizlerin montajı     

3.4.3.6. Tomruk duvara boru takviyesi      

3.4.3.7. Üçgen yan duvarların (kalkan duvarların) yaylanarak çivilenmesi        

3.4.4. Kirişler

3.4.4.1. Esas kirişlerin montajı        

3.4.4.2. Altında direk olan kiriş montajı     

3.4.4.3. Mahyanın yerleştirilmesi   

3.4.5. Çatı      

3.4.5.1. Çatı iskeletinin oluşturulması        

3.4.5.2. Çatı ve tavan izolasyonu    

3.4.5.3. Çatı kaplaması        

3.4.5.4. Çatı-yan duvar bağlantısı   

3.4.5.5. Saçak yapımı           

3.4.6. Kapı ve pencerelerin montajı

3.4.6.1. Çerçeve montajı      

3.4.6.2. Pervazlar      

3.4.7. Ekstra izolasyon duvarı         

3.4.8. Döşemeler      

3.4.8.1. Temel üstü döşemesi          

3.4.8.2. Sauna ve banyo döşemeleri           

3.4.8.3. Veranda döşemesi ve harici merdivenler 

3.4.8.4. Çatı arası döşemesi

3.4.9. Ara bölme duvarları   

3.4.9.1. Ara bölmenin ana duvarla birleştirilmesi  

3.4.9.2. Ara bölmenin üst kenar bağlantısı 

3.4.10. Dahili merdiven ve tırabzanların montajı   

3.4.11. Eşya montajı 

3.4.12. Tuğla işçiliği 

3.4.12.1. Tuğla duvarın tomruk duvarla birleşimi  

3.4.12.2. Tuğla duvar içerisine yivli somunun montajı      

3.4.12.3. Duman bacaları     

3.4.13. Tesisat döşenmesi   

3.4.13.1. Elektrik tesisatı montajı (gömme)           

3.4.13.2. Sıhhi tesisat montajı (gömme)      

3.4.14. Havalandırma           

3.4.14.1. Kalkan duvarlardan çatı havalandırılması          

          3.4.14.2.Çatı sırtından havalandırma

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

ŞEKİLLER

Şekil 2.1:  Vidalı birleşim

Şekil 2.2:  Bulon ve bulonu oluşturan parçalar

Şekil 2.3:  Bulonlu birleşim

Şekil 2.4:  Daire kesitli çelik çubuklar

Şekil 2.5:  Dikdörtgen kamalar

Şekil 2.6:  Oturtma kamalar

Şekil 2.7:  Çakma veya gömme kamaları

Şekil 2.8:  Aralıklı tomruk duvarda basit kertikli birleştirme

Şekil 2.9:  Basit çeyrek köşe birleştirme

Şekil 2.10: Meyilli köşe birleştirme

Şekil 2.11: Profilli ve çıkıntılı köşe birleştirme

Şekil 2.12: Gizli kırlangıç kuyruklu köşe birleştirme

Şekil 2.13: Chalet çeyrek köşe birleştirme

Şekil 2.14: En birleştirmeler

Şekil 2.15: Düz ek

Şekil 2.16: Eğri ek

Şekil 2.17: Düz bindirme ek

Şekil 2.18: Düz kenet ek

Şekil 2.19: Kurt ağzı ek

Şekil 2.20: Kamalı kurt ağzı ek

Şekil 2.21: Takozlu kenet ek

Şekil 2.22: Eğri burunlu kamalı takozlu kenet ek

Şekil 2.23: Ortada düz bindirme

Şekil 2.24: Ortada kırlangıç kuyruğu bindirme ek

Şekil 2.25: Ortada kenet bindirme ek

Şekil 2.26: Köşede düz bindirme ek

Şekil 2.27: Köşede eğri bindirme ek

Şekil 2.28: Köşede kenet bindirme ek

Şekil 2.29: Giymeli geçme ek

Şekil 2.30: Zıvanalı giymeli geçme ek

Şekil 2.31: Köşede düz zıvanalı ek

Şekil 2.32: Ortada düz zıvanalı ek

Şekil 2.33: Giymeli payanda geçme ek

Şekil 2.34: Zıvanalı giymeli payanda geçme ek

Şekil 3.1: Kütük sınıflandırılmasının prensibi

Şekil 3.2: Temel çerçevesi

Şekil 3.3: Tomrukların boy birleştirmesi

Şekil 3.4: Kalasların boy birleştirmesi

Şekil 3.5: Tomruk çerçevenin delinmesi

Şekil 3.6: Tomruklar arasına mineral keçenin yerleştirilmesi

Şekil 3.7: Kalaslar arasına mineral keçenin yerleştirilmesi

Şekil 3.8: Yarım köşe montajı

Şekil 3.9:  Dış duvarlarda kapı ve pencere boşlukları ve tiriz kanalları

Şekil 3.10: Pencere tirizlerinin montajı

Şekil 3.11: Tomruk duvara boru takviyesi

Şekil 3.12: Pervazlı duvar ucu montajı

Şekil 3.13: Üçgen yan duvarların yaylanarak tespiti

Şekil 3.14: Esas kiriş bağlantısı

Şekil 3.15: Altında direk bulunan kiriş bağlantısı

Şekil 3.16: Mahyanın montajı

Şekil 3.17: Mertekli tip çatı iskeleti

Şekil 3.18: Kirişli tip çatı iskeleti

Şekil 3.19: Çatı kirişinin izolasyon  kalınlığına eşit olduğu halde çatı yapısı

Şekil 3.20: İzolasyon kenarının aşağıya çekilmesi

Şekil 3.21: İzolasyonun yukarı kaydırılması

Şekil 3.22: Çatı kaplaması yapımı

Şekil 3.23: Çatı ve yan duvarın kayan demirle bağlantısı

Şekil 3.24: Saçak şekilleri

Şekil 3.25: Pencere çerçevesi montajı

Şekil 3.26: Kapı çerçevesi montajı

Şekil 3.27: Kalas evlerde pencere detayı

Şekil 3.28: Pencere pervazları için dekoratif oymalar

Şekil 3.29: Ekstra izolasyon duvarı ve pencere montajı

Şekil 3.30: İzolasyon duvarının alt tabanı

Şekil 3.31: Temel üstü döşeme yapısı

Şekil 3.32: Sauna ve banyo döşemeleri

Şekil 3.34: Harici merdivenler

Şekil 3.35: Çatı arası döşemesi

Şekil 3.36: Ara bölme duvar çerçevesi

Şekil 3.37: Hafif ara bölme çerçevesi en ve boy kesiti

Şekil 3.38: Ara bölme sistemi ile tomruk duvar birleşimi

Şekil 3.40: Dahili merdiven şekilleri

Şekil 3.41: Mutfak dolaplarının tomruk duvara montajı

Şekil 3.42: Mutfak dolaplarının tuğla duvara montajı

Şekil 3.43: Tuğla duvar ve tomruk duvarın birleştirilmesi

Şekil 3.44: Tuğla duvar ve kiriş bağlantısı

Şekil 3.45: Zemin ile çatı arasında bulunan duman bacasının yapımı

Şekil 3.46: Elektrik boru ve menfezlerinin kütük duvara montajı

Şekil 3.47: Montaj detayları

Şekil 3.48: Tomruk evlerde çatı havalandırılması

Şekil 3.49: Kalas evlerde çatı havalandırması

Şekil 3.50: İç tavan yapısının çatı ile aynı olması halinde çatı havalandırılmaz

RESİMLER

Resim 2.1: Taşıma güçleri eşit olan normal ve geliştirilmiş çiviler

Resim 2.2: En son geliştirilmiş inşaat çivileri

Resim 2.3: Kütük ev örneği

TABLOLAR

Tablo 2.1: Yuvarlak başlı düz yarıklı ağaç vida ölçüleri

Tablo 2.2: Altı köşe başlı ağaç vida ölçüleri

Tablo 3.1: Çeşitli materyallerin ses absorbe katsayıları

Tablo 3.2: Çeşitli yapı malzemelerinin ısı iletkenliği katsayıları

Tablo 3.3: Aynı miktarda ısı izolasyonu sağlayabilmek için yapı malzemelerinin sahip olması gereken kalınlıklar