AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

3. TARİHÇESİ

4. LAMİNE AĞAÇ MALZEMENİN GENEL ÖZELLİĞİ

5. LAMİNASYONDA KULLANILAN MALZEMELER

5.1.Masif Ahşap

5.1.1. Sarıçam

5.1.2. Doğu kayını

5.1.3. Meşe

5.2. Tutkal

5.2.1. PVAc tutkalı

5.2.2. Poliüretan esaslı klebit 303 tutkalı

5.2.3. Desmodur-VTKA

6. LAMİNE AĞAÇ MALZEMENİN KULLANIM ALANLARI

7. LAMİNE AĞAÇ MALZEME KATMANI

7.1. Profil Kesitlerin (Enine Kesitin) Yapısı

7.2.Lamine Ağaç Malzeme Katmanlarında Birleştirme Şekilleri.

7.2.1. Boyuna ve Enine Birleştirmeler

7.2.1. 1.En Birleştirmeler

7.2.1.2. Boy Birleştirmeler 

7.3.      Katmanların Düzenlenmesi

7.3.1. Yıllık Halka Durumu ve Düzeni

8. LAMİNE AĞAÇ MALZEMENİN MASİF AĞAÇ MALZEMEYE        GÖRE AVANTAJLI VE DEZ AVANTAJLI YÖNLERİ

 

8.1. Avantajları

8.2. Dezavantajları

9. LAMİNASYON TEKNİĞİNİN TASARIM KRİTERLERİ

9.1.    Rutubet  Faktörü

9.2.            Boyut Faktörü

9.3.            Kavis Faktörü

9.4.    Tutkaldaki Su Faktörü

9.5.    Yangın Dayanımı

 

10. LAMİNE AĞAÇ MALZEMENİN ÜRETİLMESİ

11. LAMİNE AĞAÇ MALZEME ÜRETİM KOŞULLARI

12. LAMİNE MALZEME ÜRETİMİNDE TUTKALLAMA  (YAPIŞTIRMA ) OŞULLARI

 

13. LAMİNE AĞAÇ MALZEME ÜRETİMİNDE İŞLEM BASAMAKLARI

 

14. TAŞIYICI LAMİNE YAPI ELEMANLARINDA KÖŞE          BİRLEŞTİRME METODU

 

 

BÖLÜM II.

 

1. LAMİNE AĞAÇ MALZEME ÜRETİMİNDE EĞİLME      DİRNCİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

1.1. Çam Odununda Tutkal Çeşidi – Katman Sayısı Etkileşimi

1.2. Kayın Odununda Tutkal Çeşidi – Katman Sayısı Etkileşimi

1.3. Meşe Odununda Tutkal Çeşidi – Katman Sayısı Etkileşimi

1.4. Ağaç Türü – Tutkal Çeşidi Etkileşimi

1.5. Ağaç Türü – Katman Sayısı Etkileşimi

1.6. Tutkal Çeşidi – Katman Sayısı Etkileşimi

1.7. İkili Karşılaştırma Toplu Sonuçları

2. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKÇA

TABLOLAR LİSTESİ                                                                

1.Lamine eleman ıslak kullanım düzeltme katsayısı

2.Açıklığın kalınlığa oranına göre boyut etkisi düzeltme faktörü

3.Çam odununda tutkal çeşidi – Katman sayısına göre eğilme  direnci

4. Kayın odununda tutkal çeşidi – Katman sayısına göre eğilme direnci

5.Meşe odununda tutkal çeşidi – Katman sayısına göre eğilme direnci

6.Ağaç türü ve tutkal çeşidine  göre eğilme direnci

7.Ağaç türü ve katman sayısına göre eğilme direnci

8.Tutkal çeşidi ve katman sayısına göre eğilme direnci

9.İkili karşılaştırma toplu sonuçları

ŞEKİLLER LİSTESİ

1.      Lamine ahşap malzeme ile yapılmış dinlenme koltuğu

2.      Lamine ahşap malzeme ile yapılan taşıyıcı köprü kirişi

3.      Lamine ahşap malzemeler ile yapılmış genişliği 530 feet ve   yüksekliği 157 feet boyunda olan çatı sistemi

4.      Lamine ağaç malzeme ile yapılmış çatı sistemi

5.      Lamine ağaç malzemeden yapılmış doğrama profil örnekleri

6.      Lamine profil kesitinin orta tabakalarında boyuna ve enine birleştirme örnekleri

7.      Lamine ağaç malzeme katmanlarında en birleştirme yöntemleri

8.      Lamine ağaç malzeme katmanlarında boy birleştirme yöntemleri

9.      Doğru şekilde düzenlenmiş lamine ahşap malzeme katmanı

10.  Yanlış şekilde düzenlenmiş lamine ahşap malzeme katmanı

11.  Lamine ağaç malzeme katmanlarındaki rutubet dağılımı

12.  Taşıyıcı lamine yapı elemanları köşe birleştirmeleri