AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ       

2. HAMMADDE VE MATERYAL           

2.1. Lif Levhanın Tanımı ve Özellikleri      

 2.1.1. Lif levha üretim         

 2.1.2. Lif levhanın mobilya üretimindeki özellikleri         

 2.1.3. Lif levhaların kullanım alanları        

2.2. Lif Levhaların Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri    

2.2.1. Lif levhanın fiziksel özellikleri          

   2.2.1.1. Levha kalınlığı     

   2.2.1.2. Birim hacim ağırlığı         

   2.2.1.3. Birim alan ağırlığı

   2.2.1.4. Levha rutubetinin tayini  

   2.2.1.5. Lif levhanın çalışması      

   2.2.1.6. Su emme ve kalınlığına şişmenin tayini 

   2.2.1.7. Isı iletkenliği        

   2.2.1.8. Akustik özellikleri

2.2.2. Lif levhaların mekanik özellikleri     

   2.2.2.1. Elastikiyet modülü           

   2.2.2.2. Eğilme direnci      

   2.2.2.3. Çekme direnci      

   2.2.2.4. Basınç direnci       

   2.2.2.5. Çarpma direnci (Delme direnci) 

   2.2.2.6. Makaslama direnci          

2.3. Lif Levhaların Teknolojik Özellikleri  

 2.3.1. Yüzey kalitesi

 2.3.2.Çivi ve vida tutma kabiliyeti 

 2.3.3.Yangına karşı dayanıklılık    

3. DENEY VE SONUÇLARI          

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

5. KAYNAKLAR     

ŞEKİLLER

Şekil 2.1: TS 64’e göre kalınlığın ölçüleceği noktalar.     

Şekil 2.2: Masif ağaç, yonga levha ve lif levhalarda ısı iletkenliği   katsayısının özgül ağırlığa bağlı olarak değişimi         

Şekil 2.3. Çekme direnci için örnek şekli (boyutlar mm cinsinden)         

TABLOLAR

Tablo 2.1:Lif levhanın denge rutubet tayini

Tablo 3.1:18mm Lif levhanın  ham levha kontrolü

Tablo 3.2:18mm Lif levhanın eğilme dayanımı      

Tablo 3.3:18mm Lif levhanın çekme dayanımı      

Tablo 3.4:18mm Lif levhanın kalınlığa şişme tayini          

Tablo 3.5:18mm Lif levhanın su alma tayini