AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER  DİZİNİ

1. GİRİŞ       

2. AYDINLATMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER    

2.1. Aydınlatma        

2.2. Aydınlatmacılığın Konusu        

2.3. Aydınlatmacılığın Amacı           

2.3.1.Fizyolojik aydınlatma  

2.3.2. Dekoratif aydınlatma 

2.3.3. Dikkat çeken aydınlatma      

2.3.4. Aydınlatmanın oluşması        

2.4.  Işık Nedir?       

2.5.  Görme Ve Görüntü      

2.5.1. Gözün görme yeteneği           

2.6. Aydınlatma Türleri        

2.6.1. Doğal  aydınlatma ve özellikleri       

2.6.2. Doğal aydınlatma       

2.6.3. Yapay aydınlatma      

2.6.4. İç aydınlatma  

2.6.5. Dış aydınlatma           

3. AYDINLATMA ŞEKİLLERİ    

3.1. Direkt Aydınlatma        

3.2. Yarı Direkt Aydınlatma

3.3. Dağınık Aydınlatma      

3.4. Yarı Endirekt Aydınlatma        

3.5. Endirekt Aydınlatma     

4. AYDINLATMA ARAÇLARI VE KULLANILDIĞI ALANLAR      

4.1. Akkor Telli Lambalar   

4.2. Civa Buharlı Ve Sodyum Buharlı Lambalar   

4.3. Flüoresan Lambalar      

4.4. Kullanılacak Aydınlatma Şekilleri Ve Aydınlatma Araçları İle Renkler     

5. AYDINLATMANIN BİLEŞENLERİ   

5.1. Aydınlık Düzeyi Ve Parıltı        

5.2. Aydınlatmanın Düzgünlüğü      

5.2.1. Aydınlığın yer bakımından düzgünlüğü        

5.2.2. Aydınlığın zaman bakımından düzgünlüğü   

5.3. Gölge      

5.4. Işık Rengi          

5.5. Kamaşmasız Aydınlatma          

6. AYDINLATMANIN İLKELERİ           

6.1. Aydınlanma Seviyesi Yeterli Olmalıdır           

6.2. Kullanılan Işığın Niteliği Uygun Olmalıdır      

6.3. Aydınlatma Tekdüze Olmalıdır

6.4. Aydınlatma Sabit Olmalıdır      

6.5. Aydınlatma Göz Kamaşmasına Neden Olmamalıdır  

6.6. Çalışılan Yüzeye Düşen Gölgelerden Sakınılmalıdır 

7. KONUTLARIN AYDINLATILMASI   

7.1. Konut Ana Girişinin Aydınlatılması     

7.2. Blok Ve Dış Kapı Numaralarının Aydınlatılması       

7.3. Asansör Girişinin Aydınlatılması         

7.4. Merdivenlerin Aydınlatılması  

7.5. Antrelerin Aydınlatılması         

7.6. Mutfakların Aydınlatılması      

7.7. Yemek Odalarının Aydınlatılması        

7.8. Oturma Odalarının Aydınlatılması       

7.9. Televizyon İçin Özel Aydınlatma         

7.10. Çalışma Odalarının Aydınlatılması    

7.11. Yatak Odalarının Aydınlatılması       

7.12. Çocuk Odalarının Aydınlatılması       

7.13. Banyoların Aydınlatılması      

8. İŞYERLERİNİN AYDINLATILMASI 

8.1. Kullanılacak Aydınlatma Şekilleri Ve Aydınlatma Araçları İle Renkler     

8.2. Aydınlatma Verimini Etkileyen Faktörler      

8.3. Aydınlatmanın Verimini Etkileyen Mimari Faktörler

8.4. Renklerin Ve aydınlatma Şekillerinin Aydınlatmanın Verimine Etkileri Ve Yaklaşık Verim Değerleri

8.4.1. Aydınlatma şeklinin aydınlatma verimine etkisi     

8.4.2. Yaklaşık aydınlatma verimlerinde aydınlatma araçlarının etkileri

8.5. Yeterli Aydınlık Çoğunluğu Seçilmesi, Seçerken Göz Önünde Tutulacak Özellikler Ve Saptanan Aydınlık Çoğunlukları 

8.5.1. Aydınlık  çoğunluğu   

8.5.2. Yeterli aydınlık çoğunluğun seçilmesi          

8.6. Sınıf Aydınlatmaları      

8.6.1. Dağınık uygulama yapılan bölümler 

8.6.2. Birlikte çalışma yapılan Bölümler    

8.7. Büro, Banka Ve Değişik Kuruluş Bölümlerinin Aydınlatılması       

8.8. Vitrin, Market Ve Satış Mağazaları Aydınlatılması  

8.9. Otel Ve Motel Bölümlerinin Aydınlatmaları  

8.10. Hastane Ve Bölümlerinin Aydınlatılması      

8.11.  Sinema, Tiyatro Ve Konser Salonlu Yapıların Aydınlatılması       

9. İŞYERLERİNDE AYDINLATMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

9.1. Göz Kamaşması Ve Yansıma   

9.2. Göz Adaptasyonu, Kontrast Ve Görüntü Netliği       

9.3. Renk Faktörü    

9.4. Yorgunluğu Önleme      

9.5. İyi Aydınlatmanın Etkileri        

10. IŞ ORTAMI VE AYDINLATMA        

10.1. Genel Sorunlar

10.1.1. Doğrudan yapılan işi ya da çevresini aydınlatmak           

10.1.2. Parlamaların önlenmesi       

10.1.3. Işık titreşimlerinin önlenmesi         

10.1.4. Gölgeleme (Modelleme)     

10.1.5.  Renkler ve ışıklandırma     

10.1.6. Gözlerin dinlendirilmesi       

10.1.7. Duruş ve oturuş zorlukları  

11. SONUÇ VE ÖNERİLER          

KAYNAKLAR         

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 4.1. Flüoresan tüplerin, aydınlatma araçlarına ve bölüme yerleştirirken dikkat edilecek hususlar

Şekil 4.2. Işık üreticilerin yansımayı engelleyici yerleştirme düzeni

Şekil 6.1. Dolaysız kamaşma yapmaması için ışık kaynağının uygun yerleştirilmesi

Şekil 6.2. Gölge yönünden ışık kaynaklarının yerleştirilmesi

Şekil 7.1. Konut ana girişinin aydınlatılması

Şekil 7.2. Blok ve dış kapı numaralarının aydınlatılması

Şekil 7.3. Merdivenlerin aydınlatılması

Şekil 7.4 Tezgah üstünün ve dolap içinin aydınlatılması

Şekil 7.5.Yemek odalarında lambaların yerlerinin tespit edilmesi

Şekil 7.6. Aydınlatılmış bir yemek odasının genel görünümü

Şekil 7.7. Perde aydınlatması kesitleri

Şekil 7.8. Doğal aydınlatmaya yardımcı olan ayaklı ışık kaynaklarından örnekler

Şekil 7.9. Aydınlığın uzaklıkla olan ilişkisi

Şekil 7.10. Çalışma odalarının aydınlatılması

Şekil 7.11. Döşeme,  masa yüzü ve okunan yüzeyler arasındaki ışıklık oranları

Şekil 7.12. Tuvalet masalarının aydınlatılması

Şekil 7.13. Dolapla birlikte düşünülmüş bir tuvalet masası aydınlatması

Şekil 8.1. Aydınlatmanın verimini etkileyen ölçüler

Şekil 8.2. Sınıf yazı tahtası aydınlatılması

Şekil 8.3. Gün ışığına yardımcı sınıf band aydınlatılması plan ve kesit ölçüleri ile    aydınlatma araçlar yerleşimi

Şekil 8.4. Bürolarda ışığın çalışana geliş yönünün doğru ve yanlış seçilmesi

Şekil 8.5. Bürolarda aydınlatma soldan ve gün ışığına yardımcı uygulama düzeni ve             bir toplantı salonunun aydınlatılması

Şekil 8.6. Bir konferans salonu aydınlatılması

Şekil 8.7. Değişik derinlikteki ve amaçtaki vitrinlerin genel ve bölgelik aydınlatılması

Şekil 8.8. Bölgelik ve genel vitrin aydınlatılması

Şekil 8.9. Yönlendirilmiş bölgelik ve genel aydınlatmalı iki vitrinin kesitleri ve araç yerlerinin görünümü

Şekil 8.10. Tek ve çift yataklı otel odasındaki ışık üreticilerin amaca uygun saptanan yerleri

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge 2.1. Gün ışığı aydınlanması kıstasları

Çizelge 8.1. Aydınlatma şekilleri ile tavan ve duvar renklerinin % olarak aydınlatmaların verimine etkileri

Çizelge 8.2. Çalışma yerlerindeki ortalama ışık çoğunluğu gereksinmesi gösteren çizelge

Çizelge 8.3. Genel aydınlatma ile takviyeli iş yeri ortalama aydınlık çoğunlukları çizelgesi

Çizelge 8.4. Vitrinlerde yeterli aydınlık çoğunluğunu sağlayabilecek pratik aydınlatma      hesap şekli

Çizelge 10.1. Normal görme için önerilen aydınlatma düzeyi  örnekleri

Çizelge 10.2. İşi engelleyen parlama indeksi değerleri

KISALTMALAR VE SİMGELER

1 – IŞIK AKISI ENERJİSİ (): Işık üreticinin bir saniyede etrafa yaydığı ışın akısı enerjisine denir. Birimi Lümen’dir.

2 – IŞIK KUVVETİ – IŞIK ŞİDDETİ (I): Işık üreticinin belirli bir yönde uzay birim açı içinde yaydığı ışın akısı yoğunluğuna denir. Birimi Kandela’dır

3 – IŞIK ŞİDDET BİRİMİ: Belirli bir yönde erime noktasındaki bir platin yüzeyinin bir cm2’nin yüzeye dik yönde yaydığı ışık şiddetinin 1/60’ına eşit ışık yayan ışık kaynağının o yöndeki ışık birimi olarak kabul edilir. Birimi Kandela’dır.

4 – PIRILTI: Kendi kendine ışık yayan veya ışık üreticilerden aldığı ışığı yansıtan veya geçiren ışık kaynağının veya birim yüzeyinin yaydığı ışık kuvvetine denir. Birimi     Stilb = sb. Daha küçük birimi Apostilb = abs.

5 – AYDINLIK ÇOĞUNLUĞU (E): Aydınlık çoğunluğu birim yüzeye düşen ışık akısıdır. Bir yüzeye düşen ışık akısının bu yüzeyin m2 olarak alanına bölümü bu yüzeyin aydınlık çoğunluğunu verir. Birimi Lüks = Lümen / m2’dir.

6 – YÜZEYLERİN PIRILTISI (L)

7 – NOKTA BİR IŞIK ÜRETİCİNİN IŞIK  KUVVETİ (I)