AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

BÖLÜM 1

 GİRİŞ

Problem

Amaç

Önem

Sınırlılıklar

BÖLÜM 2

Yöntem

Veriler ve toplanması

Verilerin  yorumlanması

BÖLÜM 3

BULGU VE YORUMLAR

AHŞAP MERDİVENLER

Genel Bilgiler

1.         Rıhtsız Ahşap Merdivenler.

2.         Rıhtlı Ahşap Merdivenler.

Eğim açılarına göre Merdiven türleri;

1.Yatık eğimli Merdivenler.

2.Normal eğimli Merdivenler:

3.Normalden fazla eğimli merdivenler.

4- Çok eğimli Merdivenler.

5- Dik eğimli Merdivenler.

Merdivenin Tarihsel Gelişimi

Merdivenlerin Sınıflandırılması

1. Biçimlerine Göre Merdiven Türleri

2. Eğim Açılarına Göre Merdiven Türleri

3. Malzemelerine Göre Merdiven Türleri

4.Konstrüksiyonlarına Göre merdivenler

5. Taşıyıcı Sistemlere Göre Merdiven Türleri

Ahşap Merdivenler

1. Seyyar Merdivenler

2. Sabit Merdivenler

2.1. Gömme Basamaklı Merdivenler

2.2. Bindirme Basamaklı Merdivenler

2.3. Çakma Basamaklı Merdivenler

2.4. Geçme Basamaklı Merdivenler

2.5. Mesnet Üzerine Tutturulan Dönel Merdivenler

Ahşap Merdivenlerin Konstrüksiyonları

1. Ahşap Basamak Konstrüksiyonu

2. Kiriş Konstrüksiyonu

4. Ahşap Kirişlerin Birbirine Bağlanması

5. Tavan Kaplaması

6. Sahanlık Konstrüksiyonu

Ahşap Merdiven Korkulukları

1. Düz Korkuluklar

2. Parmaklıklı Korkuluk

3. Şebeke Korkuluklar

4. Yekpare Korkuluklar

5. Panolu Korkuluklar

Küpeşteler

•Ahşap küpeşteler,

•Metal küpeşteler,

•Sert plastikten yapılmış küpeşteler

Dolgu Konstrüksiyonu

MERDİVENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Yaprak yöntemi

2. Yardımcı Doğru Yöntemi

AHŞAP MERDİVENLERDE ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ

GENEL KOŞULLAR

1. Merdivenlerin Düzenlenmesi Ve    İşlevsel Gereklilikler

2. Mimari Projede Merdivenlerin Çizimsel Anlatımı

SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKÇA