AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ

2.MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM KURUMLARININ ÖNEMİ VE İLKELERİ

            2.1. Tanım

            2.2. Mesleki Eğitimin Nitelikleri

            2.3. Mesleki ve Teknik Eğitimin Önemi

            2.4. Atölye ve Meslek Dersleri Öğretmeninde Bulunması Gereken Özellikler

            2.5. Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında Atölye Organizasyonu ve Yönetimi

            2.6. Uygulamalı Derslerin Öğretim Yöntem ve Teknikleri

            2.7. Atölye Öğretiminde Dikkat Edilecek Hususlar

            2.8. Atölye ve Laboratuvarda Nöbet

            2.9. Ara ve Akşam Paydosları

            2.10. Okul Atölyelerinin Ticari Atölye İle Karşılaştırılması

3. EĞİTİME HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

            3.1. Öğretim Yılı Başında Bölüm şefleri Toplantısı

            3.2. Atölye ve Meslek Dersleri Öğretmenleri Zümre Toplantısı

            3.3. Yıllık Planın Yapılması

                3.3.1. Öğretimde planlı çalışmanın yararları

                3.3.2. Plan yapmanın ilkeleri

    3.3.3. Yıllık plan hazırlarken dikkat edilecek hususlar

    3.3.4. Atölye  ve   meslek   dersleri  için  hazırlanacak  yıllık  planlarda  aranacak  hususlar

3.4. Atölye Şefi, Öğretmen ve Teknisyenlerin Görev Dağılımının Yapılması ve  Sorumluluk ve Yetkilerin Belirlenmesi

3.5. Okul Demirbaşları ve Öğretim Araçlarının Onarımı

3.6. Öğretim Yılı Başında Faaliyet Programının Hazırlanması

3.7. Öğretim Yılı Faaliyet Raporunun Hazırlanması

3.8. Mezun Öğrencilerin İncelenmesi

4. BÖLÜM ŞEFLİĞİNE YENİ ATANAN BİR ÖĞRETMENE ATÖLYENİN

      DEVİR TESLİM İŞLEMİNİN YAPILMASI

            4.1. Sayım Tutanaklarının Hazırlanması

            4.2. Sayımın Komisyonca Yapılması

            4.3. Varsa Eksik veya Fazlalıkların Belirlenmesi

            4.4. Demirbaş A, B, C Defteri ve Malzemeleri

            4.5. Demirbaş Eşya ve Malzemenin Kullanılması

            4.6. Demirbaş Eşyanın Satışı Yok Edilmesi Kaybolması veya Kırılıp Bozulması

            4.7. Kullanmaya ve Yoğaltılmaya Mahsus Eşyalar

                4.7.1. Eşyanın kayıt işlemleri

5. EĞİTİM İHTİYAÇLARININ TESPİTİ

5.1. Öğretim Programına Göre İş ve İşlem Yapraklarında Yer Alan İşlerden  

       Yaptırılacakların Belirlenmesi

            5.2. Döner Sermaye Çalışmalarında Hazıra Yapılacak işlerin Belirlenmesi

            5.3. Temrinlik Malzeme İhtiyacının Tespiti

            5.4. 2886 Sayılı Kanuna Göre İhtiyaçların Satın Alınması

5.5. Okula Gelen Eşyanın Muayene ve Tesellüm Komisyonunca Muayene Edilmesi

        ve Ambara Alınması

            5.6. Atölyeye Malzeme Alınması

            5.7. Temrinlik Malzemeden Yapılan Mamul Eşyanın Değerlendirilmesi

            5.8. Temrinlik Malzemenin Kullanılması

            5.9. Artık Malzemelerin Değerlendirilmesi

6. ATÖLYENİN PLANLANMASI VE DÜZENLENMESİ

            6.1. Atölyenin Planlanması

            6.2. Atölyenin Düzenlenmesi

            6.3. Yerleştirme Düzeninden Doğan Aksaklıklar

            6.4. Atölye Düzeninin Amaçları

            6.5. Atölye İle İlgili Bilgilerin Toplanıp Değerlendirilmesi

            6.7.Atölye ve Laboratuvarda Fiziksel Şartlar

            6.8. Atölyenin Yangından Korunması

            6.9. İş Kazaları

7. MAKİNE, ALET, DONATIM ARAÇLARI, MALZEMELERİN SEÇİMİ VE SATIN ALINMASI

       7.1. Genel

            7.2. Makine ve Donatım Araçlarının Seçimi

            7.3. Satın Almada Danışılacak Yerler

            7.4. El Aletleri ve Donatım Araçlarının Seçimi

            7.5. Satın Almada Dikkat Edilecek Hususlar

            7.6. Şartnamenin Yapılması

            7.7. Makine, Donatım Araçları ve El Aletlerinin Bakımı

            7.8. Malzeme ve El Takımlarının Depolanması ve Kontrolü

                7.8.1. Genel depolama

                7.8.2. Depolama araçlarının tespiti

                7.8.3. El aletleri ve yardımcı araçların depolanması

                7.8.4. Depo kontrolü ve organizasyonu

                7.8.5. Alet ve takımların korunması

8. OKUL DIŞI KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ

       8.1. Genel

            8.2. Toplumla Temas

            8.3. Endüstriyel Temaslar

            8.4. Geliştirilmiş Öğretim ve Dış Temaslar

            8.5. Endüstriyel Ziyaretler

                8.5.1. Endüstriyel gezi ve ziyaretlerin planlanması

            8.6. Okulu Topluma Tanıtma

            8.7. Okul Sergileri

9. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 6.1. Mobilya atölyeleri için uygun bir düzenleme

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge 3.1.  Atölye ve laboratuvar öğretiminde öğrenci grup sayısı

Çizelge 4.1. Noksan çıkan malzemenin tespit edilmesi

Çizelge 4.2. Fazla çıkan malzemenin tespit edilmesi

Çizelge 4.3. Ayniyat cinsinden tespit edilmesi

Çizelge 4.4. Kullanmaya mahsus eşyanın tespiti

Çizelge 5.1. Satın almada işlem sırası

Çizelge 6.1. Atölyenin ihtiyacı olan havalandırma miktarı

Çizelge 6.2. Atölyedeki makineler için gerekli aydınlatma değerleri

Çizelge 7.1. Makine arızalarının tespit edilmesi