AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1.  GİRİŞ

2.  MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMİN TANIMI VE ÖNEMİ       

2.1.  Mesleki Eğitimin Tanımı         

2.2.  Meslekİ Eğitimin Amacı         

2.3.  Mesleki Teknik Eğitimin Önemi        

2.3.1.  Sosyal Önemi

2.3.2.  Ekonomik Önemi      

2.3.3.  Gençler ve yetişkinlerin meslek eğitimi için önemi           

2.4.  Türk Toplumunda Mesleki Eğitim İhtiyacı   

3.  MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMİN NİTELİKLERİ      

4.  GENEL VE MESLEKİ EĞİTİMİN KARŞILAŞTIRILMASI          

5.  MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN TEORİK TEMELLERİ         

5.1.  Felsefi Görüş    

5.2.  Psikolojik Temel          

5.3.  Sosyal Temel    

5.4.  Ekonomik Temel          

6.  MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ 

6.1.  Çıraklığa Dayalı Sistemler      

6.2.  Meslek Okullarına Dayalı Sistemler 

6.3.  Karma Sistem   

7.  MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM PROGRAMLARI           

7.1.  Endüstriyel Mesleki Eğitim    

7.1.1.  Endüstriyel mesleki eğitim kurumları         

                7.1.1.1.  Çıraklık eğitim merkezleri

7.1.1.2.  Halk eğitim merkezleri

                7.1.1.3.  Endüstri pratik sanat okulları

                7.1.1.4.  Yetişkin teknik eğitim merkezleri

                7.1.1.5.  Endüstri meslek liseleri

                7.1.1.6.  Teknik liseler

                7.1.1.7.  Eğitim programları

7.1.2.  Ticaret ve turizm meslek eğitimi     

                7.1.2.1.  Ticaret liseleri

                7.1.2.2.  Otelcilik ve meslek liseleri

                7.1.2.3.  Sekreterlik meslek lisesi

                7.1.2.4.  Aşçılık meslek lisesi

8.  MESLEĞİN VE MESLEKİ EĞİTİMİN YARARLARI        

8.1.  Mesleklerin Önemi      

8.2.  Meslek ve Fert

8.3.  Mesleklerin Seçimini Etkileyen Faktörler    

8.4.  Yurda Hizmet Bakımından Meslek Eğitimi   

9.  MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN ENDÜSTRİ İLE İLİŞKİSİ    

9.1.  Programların Geliştirilmesi ve Yeni Programların Hazırlanması     

9.2.  Öğrencilerin Endüstri Kuruluşlarında Uygulama Yapmaları

9.3.  Öğretmenlerin Endüstride Uygulama Yapmaları      

9.4.  Endüstride Yetişmiş Elemanların Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarda Görevlendirilmeleri

9.5. Mesleki ve Teknik Eğitimin Finansmanına Katkı     

10.  OKUL SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN TARAFLARA SAĞLADIĞI YARARLAR

10.1.  Öğrencilere Sağladığı Yararlar         

10.2.  Okula Sağladığı Yararlar      

10.3.  Sanayi Kuruluşlarına Sağladığı Yararlar     

10.4.  Toplum Açısından Sağladığı Yararlar          

11.  SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR