AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1.GİRİŞ        

2. TÜRKİYE' DE MOBİLYA SEKTÖRÜ

2.1. Türkiye' de Mobilya Sektörünün Gelişimi     

2.2. Hammadde Durumu      

2.3. İthalat Durumu  

2.4. İthalat Sebepleri

2.5. İhracat Durumu 

3. TÜRKİYE’NİN ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA SEKTÖRÜ 

3.1.  İmalat sanayi maddelerin üretimi       

4. TÜRKİYE’NİN  MOBİLYA  DIŞ  TİCARETİ

4.1. İhracat    

4.2. İthalat     

5.SONUÇ VE ÖNERİLER 

KAYNAKLAR         

EKLER         

Ek. 1. Ağaç işleri sektöründe yatırım yapmak, tesis kurmak tesisini yenilemek isteyen sanayici ve yatırımcılara yatırım danışmanlığı hizmeti verebilecek firma adresleri

Ek.2. Yonga levha üreticileri adres listesi

Ek. 3. KOSGEB Bilgi erişim  sistemi bilgi tarama başvuru formu

Ek. 4. Ağaç Teknolojisi prosesleri

ÇİZELGELER  DİZİNİ

Çizelge 2.1. Mobilya sanayiinde Küçük, Orta ve Büyük İşletmelerde Üretim Girdi Oranları

Çizelge 2.2. Bazı Firmaların Ortalama Üretim Girdi Oranları .   

Çizelge 2.3. Türkiye mobilya ithalatı          

Çizelge 2.4. Türkiye mobilya ihracatı         

Çizelge 3.1. 1998 yılı 2.Dönem mobilya sektöründe imalat maddelerinin üretimi          

Çizelge 3.2. 1998 yılı 3.Dönem mobilya sektöründe imalat maddelerinin üretimi          

Çizelge 3.3. 1998 yılı 4.Dönem mobilya sektöründe imalat maddelerinin üretimi          

Çizelge 3.4. 1999 yılı 1.Dönem mobilya sektöründe imalat maddelerinin üretimi          

Çizelge 3.5. 1999 yılı 2.Dönem mobilya sektöründe imalat maddelerinin üretimi.         

Çizelge.4.1. Türkiye’nin  1984-1989   yılları  arası Mobilya  ihracatı     

Çizelge.4.2. Türkiye’nin  1990-1995  yılları  arası Mobilya  ihracatı      

Çizelge.4.3. Türkiye’nin   1995 yılı ülke  bazında  mobilya  ihracatı        

Çizelge 4.4. Dünya  mobilya  ihracatı         

Çizelge.4.5. Türkiye’nin  1984-1989  yılları  arası Mobilya  İthalatı       

Çizelge 4.6.  Türkiye’nin  1990-1995  yılları  arası Mobilya  İthalatı      

Çizelge 4.7. Türkiye’nin  1995 yılı ülke bazında mobilya ithalatı 

Çizelge 4.8. Türkiye`nin dünya ülkelerinden mobilya ithalatının yıllara göre değişimi 

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 2.1. Mobilya üretim bölgeleri              

Şekil 2.2. Türkiye mobilya ithalatı    

Şekil 2.3. 1997 yılı mobilya ithalatı yapılan bazı ülkeler

Şekil 2.4. Türkiye mobilya ihracatı  

Şekil 2.5. 1997 yılı mobilya ihracatı yapılan bazı ülkeler  

SİMGELER VE KISALTMALAR

AB            : Avrupa Birliği

GB            : Gümrük Birliği

BDT          : Bağımsız Devletler Topluluğu

ABD         : Amerika Birleşik Devletleri

$                : Amerikan Doları

USD          : Amerikan Dolar

TS             : Türk Standartları

TSE          : Türk Standartları Enstitüsü

TS 9401    : Oturmaya Mahsus Mobilyalar

TS 9403    : Büro, Yemek ve Yatak Odası Mobilyaları

KOSGEB  : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Destekleme ve Geliştirme İdaresi Başkanlığı