AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ       

2. SERİ ÜRETİM    

2.1. Tanımı    

2.2. Mobilyacılık Yönünden Seri Üretim    

2.3. Seri Üretimde Makinenin Önemi        

2.3.1.   Özel İşlem makineleri          

2.3.2.  Genel işlem makineleri        

3. KALIP       

3.1. Tanımı    

3.2. Kalıp Niçin Kullanılır?  

3.2.1. Ekonomik hususlar    

3.2.1.1. Zaman tasarrufu      

3.2.1.2. İş güvenliği  

3.2.2. Teknik hususlar         

3.2.2.1. Eşit ölçü       

3.2.2.2. Duyarlık (Hassasiyet)        

3.3. Kalıp Yapımında Temel Prensipler      

3.3.1. Ekonomik olmalıdır    

3.3.2. Pratik Olmalıdır         

3.3.3. Hafif Olmalıdır           

3.3.4. Duyarlı olmalıdır        

3.3.5. Sağlam ve Güvenli Olmalıdır

4. DAİRE TESTERE MAKİNASINDA KULANLAN KALIPLAR      

4.1.      Makinenin tanımı

4.2. Daire Testere Makinesinde Örnek Kalıp İle Kesim 

4.3. Daire Testere Makinesinde Kat Fazlalıklarını Kesme         

4.4. Daire Testere Makinesinde Oluk Açma        

4.4.1. Çeyrek silindir şeklinde köşe parçaları hazırlamak için    

4.5. Daire Testere Makinesinde Gönyeburun Kesme     

4.5.1. Kızaklı gönye siperi ile  gönye burun kesme           

4.5.2. Gönye Burun Kesme Tablası

4.5.3. Gönye Burun Kesmek İçin Mengeneli Kalıp          

4.5.4. Daire testere makinesinde düz diş açma ve çeşitli süslemeler      

5. ŞERİT TESTERE MAKİNESİNDE KULLANILAN KALIPLAR    

5.1. Makinenin Tanımı        

5.2. Şerit Testere Makinesinde Örnek Kalıp ile Kesimler          

5.3. Şerit Testere Makinesinde Paralel Eğmeçlerin Kesilmesi   

5.4. Şerit Testere Makinesinde Çok Sayıda Parçanın Şekillendirilmesi

5.4.1. Çivi ile tutturarak kesme      

5.4.2. Kama ile Tutturarak Kesme 

5.4.3. Kertikli takoz yardımı ile kesmek    

5.4.4. Örnek kutu yardımı ile kesmek        

6. ALT (YATAY) FREZE MAKİNESİNDE KULLANILAN KALIPLAR        

6.1. Makinenin Tanımı        

6.2. Daire Şekilli Eğmeçler

6.2.1. Daire şekilli bir tablayı temizlemek             

6.2.2. Daire şekilli kasnakların dışını temizlemek

6.2.3. Daire şekilli kasnakların içini temizlemek  

6.3. Daire Şekilli Tabla veya Kasnakların Etrafına Lamba, Kiniş ve Kordon Açmak  

6.4. Freze Makinesinde Buruk ve Eğmeçli Parçaların İşlenmesi

7. DİKEY (ŞAKULİ) FREZE MAKİNASINDA KULLANILAN KALIPLAR 

7.1. Makinenin Tanımı        

7.2. Tabla Yüzeylerine Oyma Süsleme Yapmak İçin Uygulanan Kalıp   

8. PLANYA MAKİNASINDA KULLANILAN KALIPLAR      

8.1. Makinenin Tanımı        

8.2. Planya Makinesinde Lamba Açma

8.3. Planya Makinesinde Kalınlık Çıkarma          

8.4. Planya Makinesinde Parçaların Oyulması     

9. DİKEY DELİK MAKİNESİNDE KULLANILAN KALIPLAR        

9.1. Makinenin Tanımı        

9.2. Dikey Delik Makinesinde Çeşitli Delikler Delme    

9.2.1. Kavelalı Kalıp

9.2.2. Eğmeçli Kalıp 

9.2.3. V kalıbı

10. ÇEKMECE RAYLARININ MONTAJI         

11. SONUÇ VE ÖNERİLER          

11.1 Sonuç     

11.2. Öneriler

12. KAYNAKLAR   

ŞEKİLLER

Şekil 3.1: Kazanılan zaman-parça sayısı diyagramı          

Şekil 4.1:Daire testere makinesinde örnek kalıp yardımıyla parça kesmek     

Şekil 4.2: Daire testere makinesinde, kat fazlalıklarının kesilmesi        

Şekil 4.3: Yapıştırılmış kat fazlalıklarını kesme kalıbı     

Şekil 4.4: Oluk açmak için daire testere tablasına siperin eğik bağlanması      

Şekil 4.5: Çeyrek silindir şeklinde bir köşe parçasının hazırlanması      

Şekil 4.6: Kızaklı gönye siperi ile parça başlarının kesilmesi      

Şekil 4.7: Basit bir gönye burun kesme kalıbı       

Şekil 4.8: Mengeneli bir gönye burun kesme kalıbı         

Şekil 4.9: Düz diş açmada kullanılan yardımcı sipere kavuz takozunun bağlanması     

Şekil 4.10: Daire testere makinesinde düz dişlerin açılması        

Şekil 4.11: Kordon bıçağı ile bir süslemenin yapılışı        

Şekil 4.12: Kordonlu süslemenin kesiti      

Şekil 5.1: Örnek parça ile eğmeçli parçaların kesilmesi  

Şekil 5.2: Paralel eğmeçli bir parçanın kesilmesi  

Şekil 5.3: Aynı biçimde kesilecek parçaların üst üste çivilenmesi          

Şekil 5.4: Aynı biçimde kesilecek parçaların kama ile bağlanması         

Şekil 5.5: Kertikli kavrama takozu

Şekil 5.6: Parçaların örnek kutu içine konularak kesilmesi        

Şekil 6.1: Freze makinesinde daire şekilli tablaları temizleme kalıbı     

Şekil 6.2: Temizlenecek olan bir kasnağın haç kertme parçalara bağlanması   

Şekil 6.3: Freze makinesinde daire şekilli bir kasnağın içinin temizlenmesi      

Şekil 6.4: Daire şekilli tablaların temizlenmiş olan kenarlarına freze makinesinde lamba veya kordon açılması           

Şekil 6.5: Freze makinesinde buruk ve eğmeçli bir parçaya oluk açılması        

Şekil 7.1: Dikey frezede geniş oymalar için köşeli spiral şeklinde bir model    

Şekil 8.1: Planya makinesinde lamba açma           

Şekil 8.2: Planya makinesinde kalınlık çıkarma   

Şekil 8.3: Planya makinesinde bir ayak parçasının oyulması      

Şekil 9.1: Dikey delik makinesinde dayama kavelalı delme kalıbı         

Şekil 9.2: Dikey delik makinesinde eğmeçli parçaların başlarının delinmesi     

Şekil 9.3: Dikey delik makinesinde silindirik parçaların delinmesi        

Şekil 9.4: Dikey delik makinesinde daire şekilli bir tablanın kenarına delikler delinmesi       

Şekil 10.1: Çekmece rayı montaj aparatı