AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

GİRİŞ

2. MOBİLYA TASARIMI

2.1. Mobilyada Tasarım Kavramı ve Süresi

2.1.1. Modern mobilya tasarımında önemli akımlar

2.1.2. Mobilya tasarım türleri

3.  TASARIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

3.1.  İnsana Yönelik Faktörler

3.1.1.  Ergonomik faktörler

3.1.2.   Psikolojik ve sosyo-kültürel faktörler

3.1.2.1.  Psikolojik faktörler

3.1.2.2.  Sosyo kültürel faktörler

 3.1.3.  Estetik faktörler

3.2.      Teknik Faktörler

3.2.1.   Malzeme faktörü

3.2.2.  Üretim yöntemi faktörü

3.3.  Ekonomik Faktörler

3.3.1.  Genel ekonomik faktörler

3.3.2.  Tüketiciye yönelik faktörler

3.3.3.  Üreticiye yönelik faktörler

4.  İNSAN ANATOMİSİ VE ANTROPOMETRİSİ

4.1.  İnsanın Anatomik Yapısı

4.2.  Ölçü

4.3.  İnsan Boyutları

4.3.1.  İnsanın antropometrik boyutları

4.3.1.1.  Statik antropometrik boyutlar

4.3.1.2.  Dinamik antropometrik boyutlar

4.3.2.  İnsanın duyusal boyutları

4.3.3.  İnsanın algısal ve zihinsel boyutları

4.4.  Antropometrik Verilerin Kullanımı

4.4.1.  Antropometrik verilerin uygulama ilkeleri

4.4.1.1.  Uç bireyler için tasarım

4.4.1.2.  Ayarlanabilir diziler için tasarım

4.4.1.3.  Ortalama için tasarım

4.5.  İnsanın Antropometrik Ölçülerinin Önemi

4.5.1.  İnsanın vücut ölçülerinin  mobilya tasarımda kullanılması

4.6.  İnsan Gereksinimleri

SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

 

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 2.1.  Mobilya genel tasarım süreci

Şekil 2.2.  Endüstriyel mobilya tasarımında tasarım geliştirme safhaları

Şekil 2.3.  Mobilya tasarımında dikkate alınacak önemli faktörler  ile tasarımının iş ve işlem basamakları

Şekil 2.4.  New Bauhaus, tasarım okulu programı

Şekil 2.5.  Postmodern tasarım anlayışının ifadesi

Şekil 2.6.  Etkili faktörler analizine dayalı tasarım türleri

Şekil 3.1.  Endüstriyel mobilya tasarımını etkileyen faktörler

Şekil 3.2.  Erkeklerde küçük, orta ve büyük boyda insan ölçüleri cm olarak

Şekil 3.3.  Kadınlarda küçük, orta ve büyük boyda insan ölçüleri cm olarak

Şekil 3.4.  Bir sandalyede oturma açısı ve fonksiyonel ölçüler cm olarak

Şekil 3.5.  Kolçaklı sandalyede oturma açısı ve fonksiyonel ölçüler cm olarak

Şekil 3.6.  Oturma pozisyonunda anatomik uyum

Şekil 3.7.  Yatma  mobilyasının iç ölçü tayini

Şekil 3.8.   Masa ve sandalyede fonksiyonel kısımlar

Şekil 3.9.  Masa, sandalye ve insan ilişkisinde uyum

Şekil 3.10.  İnsan görüş alanı

Şekil 3.11.  Kavrama alanı

Şekil 3.12.  Mies Van Der Rohe’nin Bruno Sandalyesi

Şekil 3.13.  Gerrit Rietveld’in Zig Zag Sandalyesi

Şekil 3.14.  İnsan vücudunda altın bölüm sistemi

Şekil 4.1. İnsanın Anatomik yapısı

Şekil 4.2. Oturan ve ayakta duran insan boyutları

Şekil 4.3.  İnsanın dinamik antropometrik boyutları

Şekil 4.4.  Türk toplumunda yetişkin erkek boy ortalaması

Şekil 4.5.  İşleve bağlı olarak, insana dayalı birimsel boyutların kapladığı alan büyüklükleri

Şekil 4.6.  İnsan ihtiyaçlarının aşamaları-Maslow'un basamaklar hiyerarşisi

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge  3.1. Masa ve sandalyede fonksiyonel kısımlar

Çizelge  4.1. İnsanın duyusal, algısal ve antropometrik boyutları

Çizelge  4.2. İnsanın metrik vücut ölçüleri