AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ       

2. MATERYAL ve METOD          

2.1. Ağaç Cinsleri ve Numunelerin Hazırlanması  

2.2. Vernik Türleri   

    2.2.1. Selülozik Vernikler

              2.2.1.1. Selülozik bileşen   

              2.2.1.2. Çözücüler   

              2.2.1.3. Modifiye elemanlar          

    2.2.2. Poliüretan vernikler           

    2.2.3. Poliester vernik      

    2.2.4. Sentetik sistemler  

2.3. Deney Numunelerinin Verniklenmesi 

2.4. Deneme Metotları        

    2.4.1.  Verniklerde katı madde tayini     

    2.4.2. Verniklerde kuru film kalınlığının tayini  

    2.4.3. Pandüllü sertlik ölçme cihazı ile sertlik tayini     

    2.4.4. Kurşun kalem ile sertlik tayini     

    2.4.5. Parlaklık ölçme cihazı (Gloss-metre) ile parlaklık tayini           

    2.4.6. Çapraz kesimle yüzeye yapışma mukavemetinin tayini 

    2.4.7. Kuru sıcaklığa dayanıklılık deneyi           

    2.4.8.  Sigara ateşine dayanıklılık deneyi          

3. ARAŞTIRMADA UYGULANAN TESTLER  

3.1. Verniklerin Katı Madde Tayini           

3.2. Verniklerin Kuru Film Kalınlıklarının Ölçümü           

3.3. Verniklerin Sertlik Ölçümleri  

3.3.1. Pandüllü sertlik ölçme cihazı i1e sertlik ölçümleri  

    3.3.2. Kurşun kalem sertlik ölçme cihazı ile sertlik ölçümleri  

3.4. Verniklerin Parlaklık Ölçümleri          

3.5. Çapraz Kesimle Yüzeye Yapışma Mukavemetinin Ölçümü  

3.6. Kuru Sıcaklığa Dayanıklılık Ölçümleri           

3.7. Verniklerin Sigara Ateşine Dayanıklılığının Tesbiti  

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

KAYNAKLAR         

EKLER

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 2.1. Poliüretan dolgu verniğine sertleştirici karışımında ideal noktanın seçimi

Şekil 2.2. Püskürtme başlığı çenelerinin yönleri ve püskürtme konisi  tabanlarının değişik şekilleri

Şekil 2.3. Parlak ve mat yüzeyde ışığın yansıması

Şekil 2.4. Kuru fim kalınlığı ölçme aleti

Şekil 2.5. Pandüllü sertlik ölçme cihazı

Şekil 2.6. Kurşun kalemle sertlik ölçme aleti

Şekil 2.7. Gloss-metre

Şekil 2.8. 60o gloss-metrenin ölçme prensibi

Şekil 2.9. Çapraz kesim deney aleti

Şekil 2.10. Vernik katmanlarının kesilmesi

ÇİZELGE DİZİNİ

Çizelge 2.1. Deney numunesi ölçümleri

Çizelge 3.1. Verniklerin katı madde tayini

Çizelge 3.2. Pandüllü sertlik ortalama değeri

Çizelge 3.3. İki faktör kovaryans analizi

Çizelge 3.4. İki faktör varyans analizi

Çizelge 3.5. Vernik katmanı sertlik sıralaması (Ağaç yüzeyine göre)

Çizelge 3.6. Vernik katmanı sertlik sıralaması (Vernik Türüne Göre)

Çizelge 3.7. Kurşun kalemler ile sertlik ölçüm sonuçları

Çizelge 3.8. Parlaklık ölçümleri ortalamaları

Çizelge 3.9. Parlaklık ölçümlerine göre iki faktör varyans analizi

Çizelge 3.10. Verniklerin parlaklık derecelerine göre sıralaması

Çizelge 3.11. Parlaklık farkları ortalamaları

Çizelge 3.12. Farklara ilişkin iki faktör varyans analizi

Çizelge 3.13. Farklara göre parlaklık sıralaması

Çizelge 3.14. Çapraz kesimle yapışma mukavemeti değerlendirme sonuçları

Çizelge 3.15. Yapışma mukavemeti tayini sonuçları

Çizelge 3.16. Kuru sıcaklık etkisine ilişkin sertlik ölçümleri

Çizelge 3.17. Kuru sıcaklık etkisine ilişkin sertlik ölçümleri

Çizelge 3.18. Kuru sıcaklık etkisine ilişkin parlaklık ölçümleri ortalaması

Çizelge 3.19. Kurulu sıcaklık etkisine ilişkin veriler

Çizelge 3.20. Sigara ateşine dayanıklılık gözlem sonuçları