AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ

2. MOBİLYANIN TANIMI VE TARİHÇESİ      

2.1. Mobilyanın Tanımı        

2.2. Mobilyanın Tarihçesi    

3. MOBİLYA ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİM SÜRECİ   

3.1. Ülkemizdeki Gelişimi    

4. MOBİLYALARDA KALİTE, KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON   

4.1. Kalitenin Tanımı

4.2. Kalite Kontrolün Tanımı          

4.3. Mobilyada Kalite Kontrol        

4.3.1. Malzemelerin (temel girdilerin) kalite kontrolü      

4.3.1.1. Kerestenin muayene ve rutubet miktarının tayini

4.3.1.2. Kaplamanın muayenesi      

4.3.1.3. Tabakalı levhaların muayenesi      

4.3.1.4. Tutkal, vernik ve boya kontrolü    

4.3.2. İmalat Toleranslarının Kontrolü       

4.3.3. Ölçme-Kontrol Alet ve Aparatları    

4.4. Standardizasyon Nedir?           

4.4.1. Üreticiye faydaları     

4.4.2. Ekonomiye faydaları  

4.4.3. Tüketiciye faydaları   

4.4.4. Standardın Tanımı      

5. T.S.E’NİN KURULUŞU, TARİHÇESİ VE GÖREVLERİ     

5.1. T.S.E’nin Kuruluşu       

5.2.  Tarihçesi           

5.3. Görevleri

6. MOBİLYALARIN TSE’LERİNİN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINAN KRİTERLER 

6.1. Mobilya Üst Yüzeyleriyle İlgili Kriterler        

6.1.1. Mobilya yüzeyleri kuru sıcaklığa karşı dayanıklılığının tayini      

6.1.2. Mobilya yüzeyleri soğuk sıvılara karşı dayanıklılığının tayini      

6.1.3. Mobilya yüzeylerinin sigara ateşine karşı dayanıklılığının tayini 

6.1.4. Mobilya yüzeylerinin aşınma mukavemetinin tayini          

6.1.5. Ahşap mobilya yüzeyleri vernik ve boya katmanlarının yapışma  

mukavemetinin tayini          

6.2. Mobilya Denge Deneyleri ve Mukavemetleriyle İlgili Kriterler     

6.2.1. Ev mobilyası oturma elemanları denge tayini         

6.2.2. Ahşap mobilya mukavemet ve denge deneyleri      

6.3. Raflı Mobilyalarda Raf Sağlamlık İle İlgili Kriterler

6.4. Kapaklı Mobilyalarda Menteşe Bağlama ve Kapaklara Sürgü bağlanması ile ilgili kriterler      

6.4.1. Ahşap mobilyaya menteşe bağlama kuralları         

6.4.2. Ahşap mobilyaya kapak sürgülerinin bağlanması ile ilgili kriterler          

7. SONUÇ VE ÖNERİLER

8. KAYNAKLAR     

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 4.1 : Bir standard hazırlanırken geçirdiği safhalar