AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ

2. MOBİLYANIN TANIMI VE TARİHÇESİ

    2.1. Mobilyanın Tanımı

    2.2. Mobilyanın Tarihçesi

3. MOBİLYA ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİM SÜRECİ

    3.1. Ülkemizdeki Gelişimi

4. MOBİLYALARDA KALİTE, KALİTE KONTROL VE STANDİZASYON

    4.1. Kalitenin Tanımı

    4.2. Kalite Kontrolün Tanımı

    4.3. Mobilyalarda Kalitenin Kontrol

    4.4. Standardizasyon Nedir

         4.1.1. Üreticiye faydaları

         4.1.2. Ekonomiye faydaları

         4.1.3. Tüketiciye faydaları

    4.5. Standardın  Tanımı

5. TSE’NİN KURULUŞU, TARİHÇESİ VE GÖREVLERİ

    5.1. TSE’nin Kuruluşu

    5.2. Tarihçesi

    5.3. Görevleri

6. YATAK ODASI MOBİLYALARI

    6.1. Yatak

         6.1.1. Karyola

              6.1.1.1. Sınıflandırma

              6.1.1.2. Özellikleri

              6.1.1.3. Karyola üst yüzeyinin çizilmeye karşı mukavemet tayini

         6.1.2. Dolap yatak

              6.1.2.1. Sınıflandırma

              6.1.2.2. Özellikleri

              6.1.2.3. Deneyler

         6.1.3. Ranza (İmal kuralları

              6.1.3.1. Genel kurallar

              6.1.3.2. Özel kurallar

              6.1.3.3. Tasarım kuralları

              6.1.3.4. Denetleme kuralları

         6.1.4. Bebek ve çocuk karyolası

              6.1.4.1. Sınıflandırma

              6.1.4.2. Özellikleri

              6.1.4.3. Deneyler

    6.2. Elbise Dolabı

         6.2.1. Sınıflandırma

         6.2.2. Özellikler

              6.2.2.1. Genel

              6.2.2.2. Malzeme

              6.2.2.3. Yapılışı

         6.2.3. Deneyler

              6.2.3.1. Sağlamlık deneyi

              6.2.3.2. Çekmece ve kapak sağlamlık deneyi

              6.2.3.3. Askılık bastonu sağlamlık deneyi

              6.2.3.4. Üst yüzey

    6.3. Çamaşır Dolabı (Şifoniyer

         6.3.1. Sınıflandırma

         6.3.2. Özellikler

              6.3.2.1. Genel

              6.3.2.2. Malzeme

              6.3.2.3. Yapılışı

         6.3.3. Deneyler

              6.3.3.1. Sağlamlık deneyi

              6.3.3.2. Çekmece ve kapak sağlamlık deneyi

    6.4. Komodin

         6.4.1. Sınıflandırma

         6.4.2. Özellikler

              6.4.2.1. Görünüş

              6.4.2.2. Malzeme

              6.4.2.3. Yapılışı

         6.4.3. Deneyler

              6.4.3.1. Üst yüzey

              6.4.3.2. Çekmecede çekilip-itilme tayini

              6.4.3.3.  Menteşe bağlantısı sağlamlık deneyi

         6.4.4. Ölçüleri

    6.5. Tuvalet Masası

         6.5.1. Sınıflandırma

         6.5.2. Özellikler

              6.5.2.1. Görünüş

              6.5.2.2. Malzeme

              6.5.2.3. Yapılışı

         6.5.3. Deneyler

              6.5.3.1. Üst yüzey

              6.5.3.2. Çekmecede çekilip-itilme deneyi

              6.5.3.3.  Menteşe bağlantısı deneyi

         6.5.4. Ölçüleri

    6.6. Puf

         6.6.1. Sınıflandırma

         6.6.2. Özellikler

              6.6.2.1. Görünüş

              6.6.2.2. Malzeme

              6.2.2.3. Yapılışı

         6.6.3. Deney

              6.6.3.1. Üst yüzeyin çizilme mukavemetinin tayini

         6.6.4. Ölçüler

7. MOBİLYALARDA UYGULANAN ÜST YÜZEY KALİTESİ VE TESTLERİ

    7.1. Mobilya Yüzeyleri – Vernik veya Boya Katmanlarının Yapışma Mukavemetinin Tayini

         7.1.1. Yapışma mukavemetinin tayini metotları

              7.1.1.1. Metot – I

              7.1.1.2. Metot – II

         7.1.2. Alet ve malzeme

         7.1.3. Deney numunesi

         7.1.4. İşlem

              7.1.4.1. Numunenin hazırlanması

              7.1.4.2. Deneyin yapılışı

         7.1.5. Hesaplama ve sonuçların gösterilmesi

         7.1.6. Değerlendirme

    7.2. Mobilya Yüzeyleri - Soğuk Sıvılara Karşı Dayanıklılığın Tayini

         7.2.1. İşlem

         7.2.2. Değerlendirme

    7.3. Mobilya Yüzeyleri - Sıcak Sıvılara Karşı Dayanıklılığın Tayini

         7.3.1. Test örneği

         7.3.1. İşlem

         7.3.3. Değerlendirme

    7.4. Mobilya Yüzeyleri – Kuru Sıcaklığa Karşı Dayanıklılığının Tayini

         7.4.1. Test örneği

         7.4.1. İşlem

         7.4.3. Değerlendirme

    7.5. Mobilya Yüzeyleri – Yaş Sıcaklığa Karşı Dayanıklılığın Tayini

         7.5.1. İşlem

    7.6. Mobilya Yüzeyleri – Sigara Ateşine Karşı Dayanıklılığın Tayini

         7.6.1. Sigara ateşine karşı dayanıklılığın tayini metodu

              7.6.1.1. Cihaz

              7.6.1.2. Reaktifler

              7.6.1.3. Deney numunesi

              7.6.1.4. İşlem

              7.6.1.5.Sonuçların gösterilmesi

              7.6.1.6. Değerlendirme

    7.7. Mobilya Yüzeyleri – Üst Yüzeyin Aşınmaya Karşı Mukavemeti Tayini

         7.7.1. Aşınma mukavemeti tayini  metodu

              7.7.1.1. Alet ve malzeme

              7.7.1.2. Deney numunesi

              7.7.1.3. İşlem

              7.7.1.4. Hesaplama ve sonuçların gösterilmesi

              7.7.1.5. Değerlendirme

    7.8. Mobilya Yüzeyleri – Çizilmeye Karşı Dayanıklılıklarının Tayini

         7.8.1. Çizme aleti

         7.8.2. Mil ve elmas uç

         7.8.3. Tetkik kabini

         7.8.4. Deneyin yapılışı

         7.8.5. Değerlendirme

8. SONUÇ VE ÖNERİLER

9. KAYNAKLAR

 

ŞEKİLLER

Şekil 6.1: Karyolalar

Şekil 6.2: Dolap yatak sağlamlık deneyi

Şekil 6.3: Uzun kenar yönünde açılabilen dolap yatak örneği

Şekil 6.4: Ranza ve görünüşleri

Şekil 6.5: Korkuluk sağlamlık deneyi

Şekil 6.6: Bebek karyolası

Şekil 6.7: Çocuk karyolası

Şekil 6.8: Yüklüklü elbise dolabı

Şekil 6.9: Yüklüksüz elbise dolabı

Şekil 6.10: Çamaşır dolabı sağlamlık deneyi

Şekil 6.11: Çamaşır dolabı çekmece ve kapak sağlamlık deneyi

Şekil 6.12: Çekmeceli çamaşır dolabı

Şekil 6.13: Kapaklı çamaşır dolabı

Şekil 6.14: Kapaklı, çekmeceli komodin

Şekil 6.15: Çekmeceli komodin

Şekil 6.16: Çekmece ve kapaklı tuvalet masası

Şekil 6.17 - A: Kare yüzeyli, tabla ayaklı puf

Şekil 6.17 - B: Kare yüzeyli, bazasız puf

Şekil 6.17 - C: Kare yüzeyli, bazalı puf

Şekil 6.17 - D: Daire yüzeyli, bazasız puf

Şekil 7.1: Deney aleti (Örnek olarak verilmiştir

Şekil 7.2: Deney metodu – I’ e göre katmanın kesilmesi

Şekil 7.3: Deney metodu – II’ ye göre katmanın kesilmesi

Şekil 7.4: Çizme aleti

Şekil 7.5: Elmas uç ve mil

Şekil 7.6: Tetkik kabini

TABLOLAR

Tablo 4.1: Bir standart hazırlanırken geçirdiği safhalar

Tablo 6.1: Karyolaların boyut ve toleransları

Tablo 6.2: Bebek ve çocuk karyolası boyut ve toleransları

Tablo 6.3: Anma ölçüsü 3c=180, a=500, h+h1=2250 mm olan yüklüklü elbise dolabı

Tablo 6.4: Anma ölçüsü 3c=180, a=500, h+h1=2250 mm olan yüklüksüz elbise dolabı

Tablo 6.5: Çekmeceli çamaşır dolabı ölçüleri

Tablo 6.6: Kapaklı çamaşır dolabı ölçüleri

Tablo 6.7: Komodin boyutları

Tablo 6.8: Tuvalet masası ölçüleri

Tablo 6.9: Pufun boyut ve toleransları

Tablo 7.1: Deney metot – I’ e göre sonuçların gösterilmesi

Tablo 7.2: Deney metot – II’ ye göre sonuçların gösterilmesi

Tablo 7.3: Yapışma mukavemetine göre mobilya yüzeylerinin sınıflandırılması

Tablo 7.4: Test sıvıları ve özellikleri

Tablo 7.5: Test sıvıları, test süresi, sınıflar ve sonuçlar

Tablo 7.6: Soğuk sıvılar için sınıf özelliği

Tablo 7.7: Sıcak sıvılar için sınıf özelliği

Tablo 7.8: Sigara ateşine karşı, dayanıklılığına göre mobilya yüzeyleri

Tablo 7.9: Aşınma mukavemetine göre mobilya yüzeyleri

Tablo 7.10: Çizilme mukavemetine göre mobilya yüzey sınıfları