AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ

2. KÜÇÜK İŞLETMELER VE ÖNEMİ

2.1. Küçük İşletme Tanımı ve Kavramı

2.2. Küçük İşletmelerin Özellikleri

2.3. Küçük İşletmelerin Avantajları

2.4. Küçük İşletmelerin Yapısı

3. PAZARLAMA

3.1. Pazarlama Kavramı

3.2. Pazarlama Fonksiyonları

3.3. Pazarlamanın Küçük İşletmeler İçin Önemi

3.4. Pazarlamanın Çevresi

3.5. Pazarlamanın Tüketici Davranışlarıyla İlişkisi

2.6. Pazarlama Araştırması

3.6.1. Pazarlama araştırmasının uygulama alanları

3.6.2. Pazarlama araştırmasının türleri

3.6.2.1. Pazar analizi

2.6.2.2. Mal ve hizmet analizi

3.6.2.3. Satış metod ve politikaları

3.6.2.4. Yeni mal araştırması

4. PAZARLAMA İLE İLGİLİ SORUNLAR

4.1.Mevcut Pazarlama Yapısı

4.2. Mobilya Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar

4.2.1. Yurt içi pazarlamada karşılaşılan sorunlar

Alıcılar:

Mobilyada değişiklik:

İhracata yönelik üretim:

Yatırım teşvikleri :

Rekabet durumu:

Satış arttırma yöntemleri:

Örgütleme:

Yararlanılabilir hizmetler:

İhracat birliği:

4.2.2. Yurt dışı pazarlamada karşılaşılan sorunlar

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

 KAYNAKLAR