AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1.  GİRİŞ      

2.  MOBİLYA’NIN TANIMI VE İNSAN YAŞAMINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ          

3.  TÜRKİYE’DE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN GENEL YAPISI          

4.  MOBİLYA VE TALEP DEGİŞKENLERİ      

5.  TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİ

     5.1.  Tüketiciler Alış Verişte  Nasıl Davranırlar          

5.1.1.   Alışkanlığa bağlı satın almalar        

5.1.2.   İçtepisel satın alma  

5.1.3   Planlı satın alma        

5.2.  Niçin Pazar Bilgisi?      

6.  MOBİLYA ÜRÜNÜNÜN  SATIN ALMA SÜRECİ  

     6.1.  Bireylerin ve Kitlelerin Mobilyadan Beklentileri

     6.2.  Bulgular       

     6.3.  Mobilyaların Seçilmesi Ve Satın Alınmasında Dikkat Edilecek Hususlar        

6.3.1.   Mobilyaları satın almadan önce tüketicinin karar vermesi gerektiği hususlar

6.3.2.   Mobilyayı satın alırken tüketicinin dikkat etmesi gereken hususlar      

 6.3.2.1.Mobilya alırken  nelere dikkat edilmeli veya kontrol edilmeli   

6.3.3.   Mobilyayı satın aldıktan sonra tüketicilerin dikkat etmesi gereken hususlar   

     6.4.   Mobilya Satın Alım Sürecinin Maddeler Halinde Sıralanışı      

     6.5. Mobilya Satın Alma İşleminden Sonra Değerlendirmede Yer Alacak Sorular

7.  TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN         

   7.1.  Ayıplı Mal ve Hizmetler       

   7.2.  Garanti Belgesi         

   7.3.  Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu       

   7.4.  Yanıltıcı Fiyatlar        

  7.5.  Sipariş Yolu İle Satın Alınan Mallar

 7.6.  Peşin Ödeme   

 7.7. Satın Alınan Malın Ayıplı Olması Durumunda Nereye-Nasıl Başvurulabilir?       

7.7.1.   Şikayetler ilgili kişi veya firmaya telefon görüşmesi yaparakbelirtilecek ise dikkat edilecek hususlar           

7.7.2.   Şikayetler ilgili kişi veya firmaya yazılı olarak başvurulacak ise dikkat edilecek hususlar

7.7.3.   Ayıplı mallara ilişkin başvurulacak kurumlar         7.8.  Ayıplı Mallara İlişkin Örnekler         

8.  SONUÇ VE ÖNERİLER           

9.  KAYNAKLAR    

GRAFIK 3.1. MOBILYA IŞLETMELERININ BÖLGELERE GÖRE YERSEL DAĞILIMI [5]      4

GRAFIK 3.2. MOBILYA IŞLETMELERININ ILLERE GÖRE YERSEL DAĞILIMI [5]    5

GRAFIK 3.3. ÖNEMLI ÜRETIM BÖLGELERININ ÜRETIMDEKI PAYLARI [4] 5

GRAFIK 4.1. BÖLGELERE GÖRE EVLENME DURUMU [7].           9

GRAFIK 4.2. AYLARA GÖRE EVLENME DURUMU [7].       9